Képviselő-testület

  • Képviselő-testület tagjai
  • Képviselő-testületi ülések

Dunaföldvár Város Képviselő-testületének tagjai

Polgármester: Horváth Zsolt - Független

Alpolgármester: dr. Süveges Árpád Róbertné - Független

Testületi tagok:

Önkormányzatok Elektronikus Hatásköri Jegyzéke (2023. II. negyedév)

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 46/2020.(III.10.) KT határozatával elfogadott Gazdasági programja 2019-2024. évre

 

2024. évi képviselő-testületi ülések
2024. június 25. - soron következő Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

Nyilvános ülés

1. Helyi Választási Bizottság elnökének szóbeli tájékoztatója a 2024. évi választások eredményéről
2. 2024. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítása
3. A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde Felvételi szabályzatának módosítása
4. Beszámoló a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2023. évi munkájáról
5. Mezőföldvíz Kft. bérleti szerződésének módosítása
6. Dunaföldvár, Belső Bölcske utcai ingatlantulajdonosok ügye
7. A Dunaföldvári Football Club megítélt támogatás jogcímének megváltoztatása iránti II. számú kérelme
8. Dunaföldvár, 708 hrsz.-ú ingatlan értékesítési ügye
9. Dunaföldvár Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata a szabályozási vonalak tekintetében
10. Dunaföldvár Város Településrendezési tervének módosítása 2024_2 – környezeti értékelés lezárása
11. Tüdőszűrő szűrővizsgálat megszervezése
12. Tájékoztató babaköszöntő támogatás igénybevételéről
13. Kollégiumi férőhellyel kapcsolatos jogvita
14. A bérlakások felújításához szükséges előirányzat biztosítása
15. A Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület kérelme

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024. május 28. - soron következő Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

Nyilvános ülés

1. Beszámoló a 2023. évi közbiztonsági helyzetről és a megtett intézkedésekről
2. Tájékoztatás a képviselői költségvetési keret 2023. évi felhasználásáról
3. Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója
4. 2024. évi költségvetési rendelet előirányzatát érintő módosítások
5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021. (VII. 05.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Képviselői keret mértének módosításával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítása
7. 2024/2025 nevelési évben indítandó csoportok meghatározása óvodában, csoportlétszám maximális átlépésének engedélyezése köznevelési területen
8. Átfogó értékelés az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
9. Beszámoló a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2023. évi munkájáról
10. Iskolás gyerekek nyári napközis táboroztatása
11. A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. beszámolója a 2023. évi munkáról, az ügyvezető bérének felülvizsgálata
12. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartott Gondviselés Háza Napsugár Idősek Otthona intézmény 2023. évi szakmai működéséről és vagyonhasználatról szóló beszámolója
13. Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club kérelme „Dunaföldvár Bölcske bringatúra” vonatkozásában támogatási megállapodás módosítása iránt
14. A Dunaföldvári Football Club pénzügyi beszámolója a 2023. évi munkájáról
15. Szekszárdi Tankerületi Központ vagyonkezelési szerződésének 4. sz. módosítása
16. Géczi László Balázs önálló képviselői indítványa laborasszisztens munkabérének fejlesztésére vonatkozóan
17. Slámer István egyéni kérelme városi rendezvények ingyenes látogatásának biztosítására
18. Dunaföldváron a Kéri utca 48. szám (Dunaföldvár 3019 hrsz.) előtti közterületen (Dunaföldvár 3041 hrsz.) két ismeretlen eredetű üreg leszakadása
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024. április 30. - soron következő Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

Nyilvános ülés
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
2. Polgármesteri hatáskörben 2024. I. negyedévben hozott kötelezettségvállalásokról beszámoló
3. 2024. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása, indokolás
4. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
5. Helyi adó rendelet módosítása
6. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha főigazgatói pályázat elbírálása
7. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ bérigénye
8. Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesület támogatási kérelme túranap lebonyolításához
9. A Holler Untánpótlás Nevelési és Felnőtt Club beszámolója a 2023. évi munkájáról
10. A Holler Untánpótlás Nevelési és Felnőtt Club támogatási kérelme Dunaföldvár Bölcske bringatúra lebonyolításához
11. Dunaföldvári football Club beszámolója a 2023. évi munkájáról
12. Dunaföldvári football Club megítélt támogatás jogcímének megváltoztatás iránti kérelme
13. Part-Oldalak Kulturális Egylet beszámolója a 2023. évi munkájáról
14. Szent Rókus Borlovagrend támogatási kérelme 20. születésnapi rendezvény lebonyolításához
15.  Javaslattétel a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése által adományozható kitüntető díjakra
16. Külföldi állampolgárok ingatlanszerzési ügye

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024. április 23. - rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

Nyilvános ülés
1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15_2023. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Dunaföldvár Család_ és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és SZMSZ ének módosítása
3. Döntés a „Duna-partra vezető utak, járdák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
4. Döntés a „Szociális infrastruktúra fejlesztés Dunaföldváron” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről (Duna u. 13. Alapszolgáltatási Központ épületének átalakítása, felújítása)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024. április 11. - rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

Nyilvános ülés
1.Döntés a „Zeneiskola kialakítása és felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
2. Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024. március 26. - soron következő Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

Nyilvános ülés
1. Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és SZMSZ-ének módosítása
2. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak egyéb pótlék kérelme
3. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2024. évi üzleti terve
4. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. támogatása
5. A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi munkatervének és szolgáltatási tervének véglegesítése
6. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítása
7. 7020, Dunaföldvár, Rátkay köz 2. szám alatti színpad átépítése
8. 2024 évi alapítványi kérelmek támogatása a civil szervezetek számára fenntartott keret terhére
9. Városgazdálkodás és fürdő átszervezésének előkészítése
10. Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetés előirányzatát érintő módosítások
11. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatának elfogadása
12. 7020, Dunaföldvár, Kossuth téren közút szilárd burkolattal történő ellátása
13. Városi kertész alkalmazása – önálló képviselői indítvány
14. Intézményi átszervezés véleményezése
15. 7020 Dunaföldvár, Szent Lőrinc utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
16.  Dunaföldváron a Templom utca 74. szám (Dunaföldvár 946 hrsz.) előtti közterületen (Dunaföldvár 943 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg okozta közút károsodás

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024. március 19. - rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

Nyilvános ülés
1. 7020 Dunaföldvár, 1331_16 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése

Zárt ülés
1. A III. számú háziorvosi szolgálat ellátása hellyetesítő orvos személyi változása miatt
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024. február 27. - soron következő Képviselő-testületi ülés
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

Nyilvános ülés
1. Tájékoztatás önkormányzati képviselők 2024. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
2. 2023. évi költségvetési rendelet 5. módosítása, indokolás
3. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének tárgyalása (II. forduló) az óvodapedagógusok illetménykiegészítésének megtárgyalása
4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10_2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Telephely változása miatt alapító okirat módosítása
6. Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és SZMSZ-ének módosítása
7. Tájékoztató a városi pszichológus 2023. évi működésének tapasztalatairól
8. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 8 órás karbantartó munkakör létszámigénye
9. A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény 2024_2025-ös nevelési év beíratási felhívásának elfogadása
10. Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4. szám alatti óvoda udvar felújítása
11. Döntés a 7020 Dunaföldvár, Ilona utca 7., 1194 hrsz. –ú ingatlan kisajátítást megelőző vétel ügyében
12. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatási kérelme Napsugár Idősek Otthona felújítása kapcsán
13. Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
14. A Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyletének támogatási kérelme Dunaföldvári Várnapok rendezvény lebonyolításához
15. Németh Lajosné kérelme az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub támogatása iránt
16. Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület kérelme elszámolás határidejének meghosszabbítása iránt
17.  Dunaföldvári Football Club kérelme elszámolás határidejének meghosszabbítása iránt
18. Beszámoló a Dunaföldvár Város Önkormányzata részvételével működő Társulások működéséről
19. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
20. 2024. évi vásár és önkormányzati nagyrendezvények egészségügyi biztosítása
21. Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete kérelme a Dunaföldvár 0125 hrsz.-ú ingatlan használatára
22. Dunaföldvár, Duna utca forgalom-korlátozás ügye
23. 7020 Dunaföldvár, Rókus Kápolna környezetében lévő közutak szilárd burkolattal történő ellátása
24. PPI Ingatlanfejlesztő Kft. kérelme Hunyadi parkban fedett pergola építésére

ZÁRT ülés
1. Döntés a 2024. évi ,,Év Sportolója” kitüntetések adományozásáról
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024. február 20. - rendkívüli képviselő-testületi ülés
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

1. Csigi Beton kft. Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelme
2. Dunaföldvár, Előszállási utcai sportpályán tervezett beruházásokhoz tulajdonosi hozzájárulás
3. A Holler UNFC és a Dunaföldvári FC kérelme sportpálya bővítése iránt - a Város Településrendezési eszközeinek módosítása
4. Döntés egyes beruházások megvalósításáról
5. 2024. évi közbeszerzési terv módosítása
6. A közbeszerzési eljárásokban Bíráló Bizottsági tagok kijelölése
7. Dunaföldvár, Béke tér 13. szám alatt ingatlanban zeneiskola kialakítása
8. Dunaföldvár közigazgatási területén bel- és külterületi utak karbantartása, felújítására közbeszerzési eljárás megindítása
9. Dunaföldvár közigazgatási területén bel- és külterületi zöldterületek karbantartására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása
10. Villamosenergia közbeszerzés lebonyolítása - 2025
11. Földgáz energia közbeszerzés lebonyolítása 2024-2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2024. január 30. - soron következő Képviselő-testületi ülés


Közmeghallgatás Meghívó
Közmeghallgatás jegyzőkönyv

Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása (I. forduló)
2. Középtávú tervezés
3. Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti ingatlan ideiglenes kialakítása idősek nappali ellátása miatt
4. Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, Tourinform Iroda 2023. évi munkájáról
5. Helyi Értéktár Bizottság 2023. évi beszámolója
6. A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha nyári nyitvatartásának megállapítása
7. A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha főigazgatói álláshely betöltésére pályázat kiírása
8.  A Babaköszöntő támogatásról szóló 30_2023. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
9. Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról szóló 18_2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
10. Településképi rendelet módosítása
11. Dunaföldvár Város Önkormányzatának kiemelt dologi kiadásairól és reprezentációs kiadásairól szóló tájékoztatás (2023. IV. negyedév)
12. Tájékoztatás az SzMSz. 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról (2023. IV. negyedév)
13. A polgármester 2024. évi szabadságának megállapítása
14. Dunaföldvár 2023. évi környezeti állapotának értékelése
15. Igazgatási szünet elrendelése a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban
16. 2024. évi közbeszerzési terv
17.  A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia kérelme hulladék elszállításának támogatása iránt
18. Elektromos autó töltő állomás telepítése
19. 2024. évi tervezett beruházások és felújítások sorrendjére javaslat
20. Csigi Beton Kft. Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelme
21. Széles Dániel ingatlan vásárlás ügye
22. KDVH Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
23. Együttműködési megállapodás módosítása közterületi térfigyelő kamerarendszer vonatkozásában
24. Dunaföldvár, Jókai utca 4. sz. alatti tornacsarnok felújítása - döntés pályázat benyújtásáról
25. Szávolovics Gabriella támogatási kérelme Nőnapi Gálaműsor lebonyolításához
26. Mendi Milán Márió hegedűvonó és hegedűhúr iránti kérelme
2023. évi képviselő-testületi ülések
2023. december 19.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

Csigi Beton Kft. Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelme
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a bizottságok 2023. évben saját hatáskörben hozott döntéseiről
Babaköszöntő támogatásról önkormányzati rendelet alkotása
Követelések elengedésének egyes eseteiről szóló önkormányzati rendelet alkotása
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola körzethatárainak véleményezése -2024/2025. tanév)
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetőjének megválasztása
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. alapító okiratának módosítása
Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés előirányzatát érintő módosítások
Dunaföldvár, Duna-partra vezető utak, járdák felújítása és 10 db parkoló létesítése Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról
Dunaföldvár, Jobbágyősök úti aluljáró környezetében lévő járdák felújításáról
Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés 2024.
Béta-Audit Kft. megbízása kibővített tartalmú könyvvizsgálati feladatokkal 2024. év
A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia kérelme hulladék elszállításának támogatása iránt
PART-OLDALAK Kulturális Egylet támogatási kérelme
Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület támogatási kérelme illemhely kialakításához
Csizmadia István ingatlan vásárlási ügye
Egyebek


2023. november 27.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Nyilvános ülés

2023. évi költségvetési rendelet 4. módosítása
A Képviselő-testület 2024. évi munkaterve
Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Döntés az önkormányzati alkalmazottak részére megállapított 2023. évi egyéb pótlékról
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha rehabilitációs foglalkoztatott jogviszonyának meghosszabbítása, valamint a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár létszámigénye
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha kérelme fejlesztőpedagógus és logopédiai ellátás biztosítására
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosítása
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi munkaterve és szolgáltatási terve
Mezőőri járulék mértékének felülvizsgálata
Bursa Hungarica Szabályzat módosítása
Pannonia Bio Zrt. által nyújtott támogatás
Döntés a PART-Oldalak Kulturális Egylet 2024. évi helyi újság előállításának és terjesztésének finanszírozása, valamint előleg iránti kérelme ügyében
A Dunaföldvári Football Club támogatási kérelme szállásdíj kiegyenlítésére
A Holler UNFC és a Dunaföldvári FC kérelme sportpálya bővítése iránt - a Város Településrendezési eszközeinek módosítása
A Dunaföldvári Burgundiai Pincesor     Egyesület támogatási kérelme illemhely kialakításához
Előzetes döntés a 7020 Dunaföldvár, Ilona utca 7. 1194 hrsz–ú ingatlan kisajátítása ügyében
Dull Béláné és Árvainé Wolner Edit kérelme Dunaföldvár, Tavasz utcában szilárd burkolatú út létesítése iránt
Dunaföldvár, Béke tér 13. szám alatt ingatlanban zeneiskola kialakítása
Bérleti díjkedvezményt nyújtó 239/2022.(XII.13.) KT határozat felülvizsgálata
Dunaföldvár 1361/10 hrsz-ú közterület megosztása Sárdy János köz kialakítása céljából
Pályázat benyújtása a 2024-es Országos Futópálya-építési Programra
Dunaföldvár, Kadarka utcában forgalomlassító intézkedés iránti kérelem
Dunaföldvár, Kanacsi út és a Dunaföldvár, 0516 hrsz-ú út fejlesztése, járhatóvá tétele
Egyebek
Zárt ülés
Döntés a 2024. évi Városi kitüntetések adományozásáról
Egyebek

2023. november 21.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények alkalmazottainak jutalmazása
Dunaföldvár Város Önkormányzatának kiemelt dologi kiadásairól és a reprezentációs kiadásokról szóló tájékoztatás (2023. III. negyedév)
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár rendezvényeihez bútorok és sátor vásárlása iránti kérelem
Energetikai fejlesztés - Dunaföldvár, Rátkai köz 2. (Ispán ház)
Dunaföldvár, Beszédes soron streetball és extrém sportpálya kialakítása - helyszín módosítása (szóbeli előterjesztés)
Egyebek

2023. október 24.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának megbízása
Pszichológus 2024. évben történő biztosításának részletei
Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés előirányzatát érintő módosítások
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Településrendezési terv módosítása 2023/2 - Pannonia Bio Zrt. veszélyességi övezetének módosítása miatt
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021.(VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása
Javaslat az önkormányzat és az önkormányzati intézmények alkalmazottainak jutalmazására
Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról (2023. III. negyedév)
Mammográfiai szűrővizsgálat kitelepülésének támogatása
Tolna Vármegye új alapellátási ügyeleti rendszere változásával összefüggő szerződés módosítások
Intézményi energetikai fejlesztés
Dunaföldvár, Kossuth téri játszótéren nyilvános vizesblokk létesítése
Dunaföldvár, Beszédes soron streetball és extrém sportpálya kialakítása, tervezése
Dunaföldvár, Belső Bölcske utca 2. szám alatti ingatlan vásárlási ügye
Lajkó Péter ingatlan vásárlási ügye
Dunaföldvár, Móra Ferenc utca 51. szám alatti bérlakás értékesítése
Holler UNFC kérelme Béke tér 13. volt könyvtár bérbevétele iránt
PART-OLDALAK Kulturális Egylet kérelme
Tájékoztató a Kanacsi út garanciális munkái ügyében
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Zárt ülés_Döntés az „Év szociális munkása” díj adományozásáról

2023. szeptember 26.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása
A képviselői költségvetési keret felhasználásáról szóló 29/2020 (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések szabályozása
Dunaföldvár Város településrendezési eszközeinek módosítása – Tolna Vármegye területrendezési tervével való összhang megteremtése
A ”Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány 2022. évi beszámolója
Beszámoló a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2022/23. nevelési évi munkájáról
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2023/2024. évi munkaterve
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde Szakmai Programja
Beszámoló a Városi Pszichológus 2022/2023. tanév során végzett munkájáról
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár – 2023. évi nagyrendezvények pótigénye
Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról (2023. II. negyedév)
Dunaföldvár Város Önkormányzatának kiemelt dologi kiadásairól és a reprezentációs kiadásokról szóló tájékoztatás (2023. II. negyedév)
1956-os emlékmű ügyében döntés
Döntés az Emergency Service Kft-vel orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására kötött megbízási szerződés felmondása ügyében
Tolna Vármegye új alapellátási ügyeleti rendszere változásával összefüggő szerződések módosításai
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2024.
Igazgatási szünet elrendelése a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban
Dunaföldvár Város Települési Környezetvédelmi Program 2023-2027 elfogadása
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú Horgászkikötő létesítése Dunaföldváron című pályázatban az önerő összegének megemelése
Dunaföldvár, Templom u. 4. szám alatti cukrász tankonyha villanyszerelési munkái
Dunaföldvár, Attila u. 19. szám alatti tájház nádtetőfedés felújítása
Tájékoztatás Dunaföldvár Város Önkormányzata bérlakásainak állapotáról, valamint azt éves felújítási feladatok meghatározása
Bacsi Gabriella ingatlan vásárlási kérelme - 7020 Dunaföldvár, Móra Ferenc utca 51.
Györkő Lajos ingatlan felajánlása - Dunaföldvár 26/1 hrsz.-ú ingatlan
Varga Sándor ingatlan vásárlási ügye – Dunaföldvár 7807 hrsz.-ú ingatlan
Csigi Beton Kft. ingatlan vásárlási ügye - Dunaföldvár 1348/2 hrsz.-ú ingatlan
Dunaföldvár, Mészáros u. 8. szám alatti ingatlanon épületek lebontása- határidő módosítása
Dunaföldvár, Belső Bölcske u
. 2. szám alatti ingatlan vásárlási ügye
Egyebek

2023. augusztus 31.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde Felvételi Szabályzatának módosítása
A Dunaföldvári Football Club fejlesztési célú visszatérítendő támogatás iránti kérelme
Döntés a „Mélyépítés – Dunaföldvár Tavasz és Fehérvári utcák” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
GOF HUNGARY Kft. kérelme a Dunaföldvár 0578 hrsz. ingatlanból telekrész megvásárlására
A Nemzeti Vízművek Zrt. tájékoztatása Dunaföldváron tervezett viziközmű beruházásokról
Dunaföldvár Város Településrendezési eszközeinek összhangjának megteremtése a Tolna Megyei Területrendezési Eszközökkel - beérkezett vélemények elfogadása, valamint a főépítészi feljegyzésről döntés
Napelemes rendszerek kiépítése III. – Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház, Iskola utcai óvoda
Dunaföldvár, Béke téri jelzőlámpa felújítása, korszerűsítése
A Magyar László Gimnázium és a Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskola iskola-egészségügyi ellátása
Kiemelt dologi keretek módosítása
A Dunavecsei Református Kollégium Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, és Kollégium bérleti szerződést módosító kérelme
Dunaföldvár, Beszédes soron streetball és extrém sportpálya kialakítása, tervezése
Dunaföldvár közigazgatási területén térfigyelő kamera-rendszer bővítése - ajánlatkérés eredményhirdetése
néhai Berényi József saját halottá nyilvánításának ügye
A Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület támogatási kérelme (I. Jazz&Bor Gasztro rendezvény)
Tüdőszűrő szűrővizsgálat kitelepülésének támogatása
Tájékoztatás a 2024. évi adóerő-képesség alakulásáról

2023. június 27.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi munkájáról
A Dunaföldvári Football Club támogatási kérelme fűtéskorszerűsítéshez
A Dunaföldvári Football Club működési támogatás iránti kérelme NB III-ban való elinduláshoz és részvételhez
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által átvett Gondviselés Háza Napsugár Idősek Otthona intézmény 2022. évi szakmai működéséről és vagyonhasználatról szóló beszámolója
Beszámoló a Városgazdálkodás 2022. évi munkájáról
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshely betöltésére pályázat kiírása
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.03.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítása
Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról, a kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének szabályairól szóló rendelet módosítása
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
A hulladékgazdálkodásról szóló 13/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
1956-os emlékmű ügyében döntés
Dunaföldvár Város Településrendezési eszközeinek összhangjának megteremtése a Tolna Megyei Területrendezési Eszközökkel
Dunaföldvár közigazgatási területén térfigyelő kamera-rendszer bővítése
A Part-Oldalak Kulturális Egylet működési támogatás iránti kérelme
Mészáros Gábor és tsai kérelme a Dunaföldvár, Hunyadi park infrastruktúra fejlesztése ügyében
Döntés a dunaföldvári 308 és 309 hrsz. –ú ingatlanok kisajátítása ügyében közút céljára
Lakatos Ignác és társai ingatlan felajánlása

2023. június 20.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:     
Védőnői feladat átadása
EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – fogorvos helyettesítésben történő személyi változás miatt
Pinceveszély-elhárítási munkák elvégzése
Dunaföldvár, Hősök tere D típusú Sportpark és 7db mozgó fitnesz eszköz javítása, felülvizsgálata
A Dunaföldvár, Beszédes József Duna- híd és a Kis- Duna híd közötti kerékpárút üzemeltetési feladatainak átadása
Napelemes rendszerek kiépítése II. – Egészségház, Fafaragó Galéria, Városgazdálkodás
Dunaföldvár, Tavasz utcában járda, szilárd burkolatú út és parkoló létesítése, illetve Fehérvári utca szélesítése
2023. évi közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottsági tagok kijelölése
Mészáros Gábor és tsai kérelme a Dunaföldvár, Hunyadi park infrastruktúra fejlesztése ügyében
Mészáros Gábor kérelme a Dunaföldvár 5003/66 és 5003/69 hrsz.-ú ingatlan részek használatára
A Löfan Mazsorett Csoport támogatási kérelme
A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete támogatási kérelme szennyvízrendszer kialakításához

2023. május 23.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság, a Dunaföldvári Rendőrőrs és a „Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület 2022. évi munkájáról, tevékenységéről
A Dunaföldvári Football Club támogatási kérelme fűnyírótraktor megvásárlásához
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és a mezőőrség 2022. évi munkájáról
Átfogó értékelés az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
Beszámoló a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2022. évi munkájáról
A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
2023/2024 tanévben indítandó csoportok meghatározása óvodában, csoportlétszám maximális átlépésének engedélyezése köznevelési területen
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosítása
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. beszámolója a 2022. évi munkájáról, ügyvezető munkabérének, költségének megállapítása
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról, a kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének szabályairól szóló 20/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról szóló 18/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Javaslat a 2023. évben felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Dunaföldvár Város Önkormányzatának kiemelt dologi kiadásairól és a reprezentációs kiadásokról szóló tájékoztatás
Döntés Ford Kuga személygépkocsi eladásáról
TOP_Plusz-3.3.2-21-TL1-2022-00005 azonosítószámú „Szociális infrastruktúra fejlesztés Dunaföldváron” megnevezésű projekthez kapcsolódó tisztán elektromos meghajtású új személygépkocsi beszerzése
Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes átvétele
A Dunavecsei Református Kollégium- Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, és Kollégium kérelme bérleti díj csökkentésére
PRO SANITATE-Hallai Egészségügyi Szolgáltató Bt. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – asszisztens személyében történő változás miatt
Reiner Károly Dunaföldvár, Móra Ferenc utca 37. bérlő lakás vásárlási kérelme
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatási kérelme villámvédelemmel kapcsolatos beruházás elvégzéséhez

2023. április 25.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.03.) önkormányzati rendelet 1. számú módosítása
A Labor által biztosított szolgáltatások igénybevételének díjairól szóló 202/2022. (X.25.) KT határozat felülvizsgálata
2023. évi költségvetés egyes előirányzatainak módosítása
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés reprezentációs keret emelésének kérelme
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi engedélyezett létszámkeretének módosítása
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi munkatervének, rendezvénytervének és szolgáltatási tervének felülvizsgálata
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2023. évi üzleti terve
Tájékoztatás a képviselői keret 2022.évi felhasználásról
A Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Javaslat a polgármester jutalmazására
Javaslat az alpolgármester jutalmazására
Javaslat a 2023. évi bérfejlesztésre
Vásár lebonyolításában résztvevő személyek díjazása
Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata
Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról
Eb-rendészeti feladatok ellátása
A Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete támogatási kérelme- határozat módosítása
A Duna Grund rendezvény támogatása
Döntés a dunaföldvári 308 és 309 hrsz. –ú ingatlanok kisajátítása ügyében közút céljára
Döntés a dunaföldvári 8699/2 hrsz. –ú ingatlan kisajátítása ügyében közút céljára
GOF HUNGARY Kft. kérelme a 0578 hrsz. ingatlan használatára

2023. április 18.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
A Dunaföldvári Football Club 2022. évi beszámolója
Holler UNFC 2022. évi beszámolója
A Part-Oldalak Kulturális Egylet 2022. évi beszámolója
Hozzájárulás a Mezőföldvíz Kft. saját üzletrészének értékesítéséhez Dunaújváros MJV Önkormányzata részére
Integrációs programban való részvételről szóló 175/2022.(IX.19.) KT határozat módosítása
Együttműködési megállapodás Dunaföldvár beruházásaként megvalósuló közterületi térfigyelő kamerarendszer rendőrségi működtetésére, kezelésére
A dunaföldvári állat-és kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szóló szabályzat felülvizsgálata
„Fiatalság-jövő” Alapítvány kérelme 2021. évi működési célú támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítására

2023. március 28.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
2023/2024-es nevelési év beíratási hirdetményének elfogadása
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és rendelet alkotás
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2021.(XI.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Helyi adórendeletek módosítása Pénzügyminisztérium észrevétele alapján
2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
2023. évi alapítványi kérelmek támogatása a civil szervezetek számára fenntartott keret terhére
Fogászati ügyeleti ellátás megszervezése
EL-DENT 96 Kft. egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – fogorvos személyében történő személyi változás miatt
2023. évi közbeszerzési terv
Napelemes rendszerek kiépítése I. – Tájház, Ispánház, Piac
Tájékoztató az önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használata vonatkozásában végzett ellenőrzés eredményéről
1956-os emlékmű ügyében döntés
Dunaföldvár, Hősök tere játszótéren lévő fészek hinta állvány cseréje
Köztéri hulladékgyűjtő edényzet beszerzése, kihelyezése
Dunaföldvár, Mészáros u. 8. szám alatti ingatlanon épületek lebontása
Tájékoztatás a Dunaföldvár, Jobbágyősök úti aluljáró környezetében lévő járdák felújításáról
Lajkó Péter ingatlan vásárlási ügye
Rendezvénysátrak beszerzése

2023. március 13.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Állásfoglalás a Védőnői Szolgálat átszervezésével kapcsolatban
Döntés pótmunkáról a „Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú beruházásban /Kanacsi út/
Villamos-energia közbeszerzés lebonyolítása
Földgáz-energia közbeszerzés lebonyolítása
Intézményi átszervezés véleményezése (Alapfokú Művészeti Iskola)
A Dunaföldvári Football Club támogatási kérelme

2023. március 04.
Jegyzőkönyv - Ünnepi ülés

2023. február 27.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Tájékoztatás önkormányzati képviselők 2023. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.06.) önkormányzati rendelet 4. számú módosítása
Középtávú tervezés
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének tárgyalása (II. forduló)
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Pedagógiai Programjának elfogadása
A Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő és Kemping újranyitásának felülvizsgálata
Tanyagondnoki szolgálat működési területének módosítása miatt alapító okirat módosítása
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Indítvány a 2023. évi civil szervezetek számára felosztható keret és a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvár dologi kiadásainak emelésére (városi rendezvények)
Dunaföldvár Város Önkormányzatának kiemelt dologi kiadásairól tájékoztatás
Települési hozzájárulás emelése a Paksi Központi orvosi ügyelet működtetéséhez
2023. évi vásár és önkormányzati nagyrendezvények egészségügyi biztosítása
Beszámoló a Dunaföldvár Város Önkormányzat részvételével működő Társulások működéséről
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Előzetes döntés a Dunaföldvár 308 és 309 hrsz –ú ingatlanok kisajátítása ügyében közút céljára
Előzetes döntés a Dunaföldvár 8699/2 hrsz –ú ingatlan kisajátítása ügyében közút céljára
Sportpályára kötött háromoldalú megállapodás módosítása
A Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete támogatási kérelme
A Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület kérelme 2022. évi működési célú támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítására

2023. február 06.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Dunaföldváron a Templom utca 5. szám (1079/1 hrsz.) előtti közterületen (943 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása
EL-DENT 96 Kft. egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – rendelési idő változása miatt

2023. január 31.
Meghívó - Közmeghallgatás
Jegyzőkönyv - Közmeghallgatás
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének (I. forduló), likviditási terv, adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása
A lakások és helyiségek bérletének, és elidegenítésének szabályairól szóló 12/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása (2023-2028)
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha nyári nyitva tartásának megállapítása
Helyi Értéktár Bizottság 2022. évi beszámolója
Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, Tourinform Iroda 2022. évi munkájáról
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Dunaföldvár, Tavasz utcában járda, szilárd burkolatú út és parkoló létesítése
Tájékoztatás a Dunaföldvár, Jobbágyősök úti aluljáró környezetében lévő járdák felújításáról
A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia kérelme hulladék elszállításának támogatása iránt
1956-os emlékmű ügyében elvi döntés
A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése
Dunaföldvár 2022. évi környezeti állapotának értékelése
Méhes Gábor ingatlan vásárlási ügye
Burnyoczki József és Burnyoczki Józsefné ingatlan felajánlása
2022. évi képviselő-testületi ülések
2022. december 13.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Döntés a „Dunaföldvár mélyépítési munkák-konzultáció II.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.06.) önkormányzati rendelet módosítása
Béta-Audit Kft. megbízása kibővített tartalmú könyvvizsgálati feladatokkal 2023. év
A 2023. évi költségvetés előkészítéséhez önkormányzati rendeletek módosítása
Közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról önkormányzati rendelet alkotása
A közterületen történő dohányzás és szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló önkormányzati rendelet alkotása
Egyes önkormányzati rendeletek módosítása – öregségi nyugdíjminimum fogalom változása szociális vetítési alap fogalomra
Pannonia Bio Zrt. felajánlása
A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Bölcsődei gondozási díj bevezetésének megvizsgálása
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
PART-OLDALAK Kulturális Egylet ismételt költségkalkulációja      
Bérleti díjkedvezményt nyújtó 40/2015.(II.24.) KT és a 65/2020.(XI.24.) PM határozat felülvizsgálata
A polgármester 2023. évi illetményének, költségtérítésének megállapítása
2023. évi belső ellenőrzési terv
Beszámoló a bizottságok 2022. évben saját hatáskörben hozott döntéseiről
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése - 2023/2024. tanév
A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia kérelme hulladék elszállításának támogatása iránt
A Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület támogatási kérelme
Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés 2023.

2022. november 22.
Meghívó
Döntések
Jegyzökönyv
Napirendi pontok:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
A magánszemély kommunális adójáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
A mezei őrszolgálatról szóló 15/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
A 2023. évi költségvetés irányelveinek meghatározása
Döntés a Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő és Kemping ideiglenes bezárásáról és a DDIF Kft. ügyvezetőjének munkabérének és költségtérítésének változásáról
Képviselő-testület 2023. évi munkaterve
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ létszám kérelme
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha rehabilitációs foglalkoztatottak jogviszonyának meghosszabbítása
„Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi munkaterve és szolgáltatási terve
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények alkalmazottainak részére rezsitámogatás biztosítása
Dunaföldvár Város Önkormányzata Intézményeinek energetikai fejlesztése
Igazgatási szünet meghosszabbítása a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban
Dunaföldvár 6542 hrsz-ú földút (Diós) kőszórásos felújítása
Szekszárdi Tankerületi Központ vagyonkezelési szerződés 3. számú módosítása
Az „Emberek Egészségéért” Alapítvány támogatási kérelme
Bacsa János ingatlan bérleti ügye
Bójás István, Bójás Istvánné és Hoffman Györgyné ingatlan vásárlási ügye
Jákhalmi Tímea, Jákhalmi Tibor és Nagy László ingatlan felajánlása
Zárt:
Koczka Gábor állásfoglalás kérése gluténmentes óvodai étkezés lehetőségéről

2022. október 25.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Döntés önerő rendelkezésre állásáról a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú mezőgazdasági földút (Kanacsi út) korszerűsítése pályázat előleg kérelméhez
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtására
„Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért!” Alapítvány támogatási kérelme
Társadalmi és szociálpolitikai előirányzatok megemelése
A Dunaföldvár Hősök tere park (176 hrsz.-ú ingatlan) műemlékké történő minősítésének véleményezése
Tóth István beadványa a szovjet emlékművön található önkényuralmi jelképek ügyében
Tóth István javaslata az új ’56-os emlékmű elhelyezése kapcsán
Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának kiemelt dologi kiadásairól tájékoztatás
Energia - és költségmegtakarítási terv
Dunaföldvár Város Önkormányzata – Labor működése
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Dunaföldvári 1300 hrsz.-ú ingatlan átminősítése
Hegedüs Zsuzsanna ingatlan felajánlása
Törjék Károly ingatlan vásárlási ügye
Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának támogatási kérelme

2022. október 10.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
A dunaföldvári 863 hrsz.-on lévő raktárként és hűtőkamraként funkcionáló épület tulajdonjogának rendezése

2022. szeptember 27.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (III.06.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítása
Tájékoztatás a 2023. évi adóerő-képesség alakulásáról és a kieső iparűzési adó támogatásáról
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021.(VII.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról, a kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének szabályairól szóló rendelet módosítása
A dunaföldvári állat-és kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szóló szabályzat – új szabályzat alkotása
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2022/2023-as munkaterve
Beszámoló a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021/2022-es nevelési évéről
Beszámoló a „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány 2021. évi munkájáról
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde Felvételi Szabályzatának módosítása
Beszámoló a Városi Pszichológus munkájáról
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés iránti kérelme
Igazgatási szünet elrendelése a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban
A Mezőföldvíz Kft. által előkészített 2023-2037. évi GFT felújítási és pótlási terv, illetve a 2023-2037. évi GFT beruházási terv elfogadása
Dunaföldvár, Hunyadi park 5/A. ingatlancsere
Siker Sped 95 Kft. ingatlan vásárlási ügye
 Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés menetrendjének módosítása

2022. szeptember 19.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Integrációs programban való részvétel és térítésmentes vagyonátadás
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2023.

2022. augusztus 26.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Integrációs programban való részvétel
Tűzifa támogatás előirányzatának módosítása
A Dunaföldvári Kajak - Kenu Egyesület (7020 Dunaföldvár, Mély út 14., 170/6 hrsz.) támogatási kérelme hajótároló építéséhez
Városgazdálkodás 2022. évi engedélyezett létszámkeretének módosítása
Felhősi Ákos ingatlan vásárlási ügye

2022. július 29.
Meghívó
Döntések
Jegyzőköny
Napirendi pontok:
Vitarendezés a „Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Döntés a „Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
„Parti Fesztivál” szervezése a Duna-parton
Tájékoztatás a pécsi kollégiumi férőhelyekről (szóbeli előterjesztés)

2022. július 15.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Döntés a „Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Döntés pályázat benyújtásáról (Blachere Kft.) karácsonyi fénydekoráció beszerzéséhez
Pannonia Bio Zrt. támogatásából gépjármű beszerzése
Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés 2022. évi díjának módosítása iránti kérelem
Döntés mélyépítési keret-megállapodás keretében konzultáció lefolytatásáról
Tárcsás ágvágó beszerzése
Mammográfiás szűrővizsgálat kitelepülésének támogatása

2022. június 28.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság, a Dunaföldvári Rendőrőrs és a „Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület 2021. évi munkájáról, tevékenységéről
Beszámoló a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi munkájáról
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Beszámoló a Városgazdálkodás 2021. évi munkájáról
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda,Bölcsőde és Konyha létszámbővítésnek engedélyezése
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár – 2022. évi nagyrendezvények költségigénye
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár faházak fém kereteinek költségigénye
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Javaslat bérleti díjak emelésére
Napsugár Idősek Otthona intézmény megszüntetése
Képviselői tiszteletdíjak felajánlása
2022. évi tervezett beruházások és felújítások sorrendjére javaslat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának kiemelt dologi kiadásairól tájékoztatás
Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról
Döntés kerékpár bérlésről a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 azonosítószámú pályázat keretében
Dunaföldvár 2334/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Szeleczky Lajos és Szeleczky Lajosné ingatlan felajánlása megvételre
Lami Team Motorsport Egyesület kérelme a Dunaföldvár 8608 hrsz-ú terület ingyenes igénybevételére
A Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület támogatási kérelme

2022. június 21.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
A Löfan Mazsorett Csoport támogatási kérelme
Hídláb-festés projekt

2022. június 02.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Ukrajnai menekültek elhelyezésével kapcsolatos mobilházak beszerzése
A Napsugár Idősek Otthona ellátási szerződésének módosítása

2022. május 24.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Tájékoztatás a képviselői keret felhasználásról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója
Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.06.) önkormányzati rendelet 1. számú módosítása
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletet módosítása
Beszámoló a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2021. évi munkájáról
Átfogó értékelés az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
2022/23. tanévben indítandó csoportok meghatározása óvodában, csoportlétszám maximális átlépésének engedélyezése köznevelési területen
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosítása
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. beszámolója a 2021. évi munkájáról, ügyvezető munkabérének, költségének megállapítása
A 161/2002.(XII.17.) KT határozattal elfogadott Dunaföldvár Város Közbiztonsági, Bűnmegelőzési Koncepciójának aktualizálás
Tervezési keret pénzügyi fedezetének biztosítása a város 2022. évi költségvetésében
Döntés támogatásról a Dunaföldvári Dunaparti Kft. a Helyi és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21) című felhívásra benyújtandó pályázatáról
Döntés támogatásról a Dunaföldvári Dunaparti Kft. az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21) című felhívásra benyújtandó pályázatáról
Döntés a Helyi gazdaságfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.1-21) című felhívásra pályázat benyújtásáról
Javaslat a polgármester jutalmazására
Javaslat az alpolgármester jutalmazására
Pinceveszély-elhárítási munkák elvégzése 2022-2023. évben
Dunaföldvár közigazgatási területén út felújítási és közvilágítás létesítési igények
Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással 2024-2025
Dunaföldvár, Autóbusz pályaudvaron „Dunaföldvár” felirat létesítése
A dunaföldvári 3773/18 hrsz.-ú út elnevezése
Beszédes József szobor kompozíció felújítása
A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének kérelme visszatérítendő támogatás elengedése iránt
A Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyletének támogatási kérelme Várnapok megszervezéséhez
Mészáros Gábor ingatlan vásárlási ügye
„Parti Fesztivál” könnyűzenei fesztivál szervezése a Duna-parton

2022. április 26.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Döntés Napsugár Idősek Otthonának átszervezéséről
Holler UNFC 2021. évi beszámolója
Dunaföldvári Football Club 2021. évi beszámolója
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2022. évi üzleti terve
Dunaföldvári fürdő, kemping és városgazdálkodás működési struktúrájának átalakítása és racionalizálása
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi munkatervének, rendezvénytervének és szolgáltatási tervének felülvizsgálata
Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról, a kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének szabályairól szóló rendelet módosítása
Letelepedési támogatás szabályainak módosítására érkezett képviselői indítvány megvitatása
Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról
Vállalkozó kiválasztása a 2021. évi JETA pályázat megvalósítására
70/2022. (III.17.) KT határozat módosítása /Ukrajnai menekült üggyel kapcsolatos pénzügyi kiadások/
65/2022.(III.01.) KT határozat módosítása / Dombóvár Város Önkormányzatának kérelme a Dombóvár 0329/23 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni helyzetének rendezése tárgyában döntés/
Dunaföldvár Város közlekedési koncepció terve
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Döntés az Belterületi utak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21) című felhívásra pályázat benyújtásáról
Kardos Dóra ingatlan bérleti ügye
Reinitz Gábor ingatlan vásárlási ügye
Döntés a Kossuth L. u. 5. Társasház felújítási munkáinak támogatásáról
Javaslattétel Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által adományozható kitüntető díjakra

2022. április 19.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) pályázatok 2022. évi előkészítési költségkeretéről
Döntés Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21) című felhívásra pályázat benyújtásáról
Döntés a Helyi és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21) című felhívásra pályázat benyújtásáról
Döntés Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.2-21) című felhívásra pályázat benyújtásáról

2022. március 29.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Döntés a 7020 Dunaföldvár, Felsőfok 9. szám alatti ingatlan (0123/10/A/14 hrsz.) megvásárlásáról
A Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület kérelme a 170/6 hrsz.-ú csónakház fejlesztésének támogatása iránt

2022. március 17.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Ukrajnai menekültüggyel kapcsolatos pénzügyi kiadások
Dunaföldvár Város helyi építési szabályzatáról szóló 20/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása- 2021/3
Dunaföldvár Város Településfejlesztési Koncepció módosítása a Tolna Megyei Területrendezési Tervvel való összhang miatt
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha felvételi körzethatárának felülvizsgálata
Vásár lebonyolításában résztvevő személyek díjazása
Települési hozzájárulás emelése a Paksi Központi orvosi ügyelet működtetéséhez

2022. március 01.
Jegyzőkönyv
Döntések
Meghívó
Napirendi pontok:
Tájékoztatás önkormányzati képviselők 2022. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása (II. forduló)
Dunaföldvár Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) rendelet 5. módosítása
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Intézményi önköltségszámítás 2022. évre
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Beszámoló a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal, a mezőőrség 2021. évi munkájáról
2022/2023-as nevelési év beíratási hirdetményének elfogadása
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha nyári nyitva tartásának módosítása
Beszámoló a Napsugár Idősek Otthona 2021. évi munkájáról
Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, Tourinform Iroda 2021. évi munkájáról
Várszínpad nézőtér bővítése
Beszámoló a Dunaföldvár Város Önkormányzata részvételével működő Társulások működéséről
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
A Pannonia Bio Zrt. dunaföldvári telephelyén a veszélyességi övezet módosítása a Város Településrendezési Tervén
Dunaföldvár, Béke tér 13. szám alatti ingatlan 54/361 tulajdoni hányadára vonatkozó megállapodás módosításának kezdeményezése
2022. évi közbeszerzési terv elfogadása
2022. évi közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottsági tagok kijelölése
Vállalkozók kiválasztása a 2021. évi zártkerti program megvalósítására
Dunaföldvár, Kanacsi út műszaki tartalom bővítéséről tájékoztatás
Döntés pályázat benyújtásáról elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár (e-cargo) vásárlásának támogatására
Dunaföldváron a Kossuth Lajos utca 39. szám (1312/2 hrsz.) előtti közterületen (1219 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása
Kétnapos könnyűzenei fesztivál szervezése a Duna parton
Dunaföldvár 2021. évi környezeti állapotának értékelése
2022. évi alapítványi kérelmek támogatása a civil szervezetek számára fenntartott keret terhére
Civil szervezetek kérelme 2021. évi működési célú támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítására
Dombóvár Város Önkormányzatának kérelme a Dombóvár 0329/23 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni helyzetének rendezése tárgyában
Kerti János és Kerti Jánosné ingatlan felajánlása
Kardos Dóra haszonbérleti ügye

2022. feburár 24.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Dunaföldvár, Előszállási u.–i sportpályán tervezett beruházásokhoz tulajdonosi hozzájárulás

2022. feburár 22.
Jegyzőkönyv - Közmeghallhatás
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napireni pontok:
Dunaföldvár, Előszállási u.–i sportpályán tervezett beruházásokhoz tulajdonosi hozzájárulás
ATON Holding Kft. kérelme tervezett napelemes beruházás kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

2022. február 14.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatt új óvodai csoportszoba kialakítására beérkezett ajánlatok elbírálása

2022. január 25.
Jegyzőkönyv
Döntések
Meghívó
Napirendi pontok
Az önkormányzat 2022.évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulós tárgyalása 
2022. évi nyersanyag norma emelése gyermekétkeztetés vonatkozásában
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha rehabilitációs foglalkoztatottak jogviszonyának meghosszabbítása
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha nyári nyitva tartásának megállapítása
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának módosítása
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése - 2022/2023. tanév)
Dunaföldvár Város helyi építési szabályzatról szóló 20/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása- 2020/2
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Tájékoztatás kiemelt dologi kiadások felhasználásáról
Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról
A polgármester 2022. évi illetményének, költségtérítésének megállapítása
A polgármester 2022. évi szabadságának megállapítása
Az alpolgármester 2022. évi tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
2022. évi vásár és önkormányzati nagyrendezvények egészségügyi biztosítása
Dunaföldvár, Mészáros u. 8. szám alatti ingatlanon épületek lebontása
Dunaföldvár, Béke tér 13. szám alatti volt könyvtár épületrész hasznosítása
Vállalkozók kiválasztása a 2021. évi zártkerti program megvalósítására
Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázatok benyújtásáról
Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027
Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Kossuth Lajos utca járdafelújítás)
Dunaföldvár Város Településrendezési tervének módosítása- 2021/3. – ATON Holding Kft.
A települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Dunaföldvár Város kommunikációjának fejlesztése
Viczai János és Viczainé Lajkó Anita ingatlan felajánlása
Vidács Attila és Vidács Nikoletta ingatlan vásárlási ügye
Aupek Tibor Jánosné ingatlan vásárlási kérelme

2022. január 20.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2021. évi képviselő-testületi ülések
2021. december 14.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. számú módosítása
Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról
Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Napsugár Idősek Otthona 2022. évi nyersanyag norma emelésének kérelme
Tanyagondnoki tevékenységnapló aláíratása alóli felmentés
A Helyi Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolója
2022-2025. évi stratégiai ellenőrzési terv
Döntés fenntartási alap rendelkezésre állásáról a HU07-0045-A2-2013 azonosítószámú „A dunaföldvári tájház megmentése” című projektben
Dunaföldvár, vásártér fedett árusító helyek építése során felmerült pótmunkák
Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés 2022. évi díjának módosítása iránti kérelem
Holler UNFC kérelme visszatérítendő támogatás elengedése iránt
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület kérelme visszafizetési határidő módosítása iránt
Javaslat „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete”és a „Bazsonyi Arany Mecénás díj” elismerő címekre
Pannonia Bio Zrt. felajánlása
Dunaföldvári csónakház (hrsz: 170/6, 0127/2) közös használatának megszüntetése iránti kérelem

2021. november 29.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Fogászati ügyeleti ellátás megszervezése
Dunaföldvár Hősök tere parkban található 176 hrsz. alatti katonai temetkezési hely felújítása /Szóbeli tájékoztatás/

2021. november 23.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Képviselő-testület 2022. évi munkaterve
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Szakmai Programok és Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi munkaterve és szolgáltatási terve
Béta-Audit Kft. megbízása kibővített tartalmú könyvvizsgálati feladatokkal 2022. év
Tájékoztatás az SzMSz 4.§ (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról
Tájékoztatás a 2021.09.30-ig befolyt iparűzési adóról és kieső iparűzési adóbevétel alapján megállapított támogatásról
Javaslattétel az önkormányzat és az önkormányzati intézmények alkalmazottainak jutalmazására
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő alkalmazása és rehabilitációs hozzájárulás kiadása
Dunaföldvár Város közlekedési koncepció terve – munkaközi terv egyeztetése
Dunaföldvár Hősök tere parkban található 176 hrsz. alatti katonai temetkezési hely felújítása
Döntés a Part-Oldalak Kulturális Egylet 2022. évi helyi újság előállításának és terjesztésének finanszírozása
PART-OLDALAK Kulturális Egylet támogatásának módosítása
Dunaföldvár, Hősök tere vizesblokk építése során felmerült pótmunkák
Beszámoló 2021. évben bizottsági hatáskörben hozott döntésekről
Dávid István ingatlan vásárlási kérelme
Méhes Jánosné ingatlan felajánlása
A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia kérelme hulladék elszállításának támogatása iránt
A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének kérelme visszafizetési határidő módosítására
EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – fogorvos helyettesítésben történő személyi változás miatt

2021. november 11.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
A 95/2021.(X.26.) KT határozat hatályon kívül helyezése (Ideiglenes korcsolyapálya üzemeltetése)
49/2021.(IX.16.) KT határozat módosítása (Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat önerejének emelése)
Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) pályázatok előkészítési költségkeretéről
Dunaföldvár 5003/26/A/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye

2021. október 26.
Meghívó közmeghallgatásra
Jegyzőkönyv közmeghalgatásról
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2021. év közbeni beszámolója
Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. módosítása
Tájékoztatás kiemelt dologi kiadások felhasználásáról
Az út-híd keret és külterületi földút karbantartási keretösszeg növelése iránti kérelem
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásának emelése
Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2022. évi folyószámla hitelkeret kérelme
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Bérlakás-fejlesztéshez pénzügyi forrás biztosítása
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Pannonia Bio Zrt. támogatása
Döntés ideiglenes korcsolyapálya bérléséről és üzemeltetéséről

2021. október 19.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
80/2021.(IX.30.) KT határozat visszavonása (Országos Műjégpálya Program)
Az ATON Holding Kft. Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelme
Dunaföldváron a Baross utca 30. szám (3299 hrsz.) előtti közterületen (3281 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása
Dunaföldváron a Bethlen köz 4. szám (2977 hrsz.) előtti közterületen (2975 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása

2021. szeptember 30.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
A Mezőföldvíz Kft. által előkészített 2022-2036. évi GFT felújítási és pótlási terv, illetve a 2022-2036. évi GFT beruházási terv elfogadása
Napsugár Idősek Otthona átszervezése
Napsugár Idősek Otthona nyersanyag norma emelésének kérelme
Napsugár Idősek Otthona 1 fő szakács foglalkoztatott jogviszonyának létrejötte
Beszámoló a Városi Pszichológus 2020. évi munkájáról
Létszámbővítés szociális étkeztetés feladat ellátására
Tanyagondnoki szolgálat átszervezése miatt alapító okiratok módosítása
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (2021.10.01-2021.12.31)
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (2022.01.01-től Tanyagondnoki Szolgálat átszervezése)
Beszámoló a ,,Gyermekeink Jövőjéért'' Közalapítvány 2020. évi munkájáról
Beszámoló a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020/2021-es nevelési évéről
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021./2022-es munkaterve
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatt új óvodai csoportszoba kialakítása
Dunaföldvár Város helyi építési szabályzatáról szóló 20/2018 (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Beszámoló a Város 2021. évi költségvetésének 15. számú mellékletének végrehajtásáról
7020 Dunaföldvár, Felső Burgundiában közvilágítási lámpák létesítése, egyéb fejlesztések
Tájékoztatás az SZMSZ 4. § (7) bekezdése alapján tett kötelezettségvállalásokról
Dunaföldvár 5003/26/A/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklása
Döntés a ,,Dunaföldvári vásártér infrastruktúrális fejlesztése'' tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
7020 Dunaföldvár, Ifjúság tér közvilágítás kiépítése és közút szilárd burkolattal történő ellátása
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Oszoli Piroska festőművész képeinek megvétele
PART-OLDALAK Kulturális Egylet bérköltség fedezetének támogatása iránti kérelme
Döntés Ambrus György és ifj. Viczai János bizottsági tagok megbízásáról
Lakossági kérelem a Vasút utcai játszótér bővítése iránt
Dávid István ingatlanvásárlási kérelme
HÍD EGYLET és a Történelmi Vitéz Rend helyi tagjainak kérelme

2021. szeptember 16.
Meghívó
Döntések
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Tájékoztatás a 7020 Dunaföldvár, Alsó Rév utca felújításának műszaki tartalom módosításáról
Döntés a „Dunaföldvár mélyépítési munkák-konzultáció I.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2021.

2021. augusztus 26.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Kivonatok
Napirendi pontok:
2021. évi költségvetési rendelet 2. módosítása, indokolás
Tájékoztatás a kieső iparűzési adó támogatásáról és a 2022. évi adóerő-képesség alakulásáról
Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Tanyagondnoki szolgálat átszervezése
Iskola-egészségügyi feladat ellátás biztosítása
Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ kérelme felmentés visszavonása iránt a szociális étkezés feltételek biztosítása vonatkozásában
Dunaföldváron a Kéri utca 61. szám (3135 hrsz.) előtti közterületen (3044 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása

2021. augusztus 04.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Kivonatok
Napirendi pontok:
Napsugár Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
A Gimnázium és Szakiskola iskola-egészségügyi ellátására vonatkozó 24/2021.(VII.27.) KT határozat módosítása
7020 Dunaföldvár, Kossuth téri játszótérnél kerítés építése
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, utalványozó kijelölése

2021. július 27.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Kivonatok
Napirendi pontok
2021. évi rendezvények egészségügyi biztosítására kötött szerződés módosítása
Döntés pályázat benyújtásáról a 2021. évi zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
A Gimnázium és Szakiskola iskola-egészségügyi ellátása
A Napsugár Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ krízistervének elfogadása
17/2021.(VI.29.) KT határozat módosítása - Döntés keretmegállapodás keretében konzultáció lefolytatásáról
113/2021.(VI.14.) PM határozat módosítása – Dunaföldvár Kanacsi út felmérési tervinek elkészítése és pályázat benyújtása
Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása 2020/2- partnerségi egyeztetés lezárása
Majsai Józsefné ingatlan felajánlása
Döntés az Aztakeservit Dunaföldvár Értékőr Egyesület (7020, Dunaföldvár, Templom u. 68.) egyedi támogatási kérelméről
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utcában 0,4 KV-os hálózat, vasoszlop illetve „A” oszlop kiváltása

2021. július 08.
Jegyzőkönyv
Döntések
Meghívó
Napirendi pontok
Napsugár Idősek Otthona intézményvezetői beosztás ellátására pályázat kiírása
A Dunaföldvári Római Katolikus Egyház támogatási kérelme konténer WC kihelyezéséhez

2021. június 29.
Jegyzőkönyv
Döntések
Meghívó
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések megerősítése
Beszámoló a Városgazdálkodás 2020. évi munkájáról
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha nyári nyitva tartásának módosítása
Dunaföldvár Város Önkormányzatának veszélyhelyzet miatti kiemelt dologi kiadásairól tájékoztatás
Tájékoztatás pénzeszköz lekötésről
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása 2021/1- várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése
A dunaföldvári állat-és kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szóló 5/2020. (I.28.) KT. határozat módosítása
A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Együttműködési megállapodás megkötése a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Javaslat a polgármester jutalmazására
Javaslat az alpolgármester jutalmazására
Döntés feltételes vállalkozási szerződés megkötéséről – Kossuth Lajos utca járdafelújítás
Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról a Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat keretében
 Döntés mélyépítési keretmegállapodás keretében konzultáció lefolytatásáról
Döntés a Dunaföldvári kajak- Kenu Egyesület (7020, Dunaföldvár, Sóház u. 15.) egyedi támogatási kérelmeiről
Letelepedési támogatás szabályainak módosítása
Döntés a Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület (7020, Dunaföldvár, Liszt F. u. 55.) egyedi támogatási kérelméről

2021. június 14.
Döntések
Napirendi pontok
A Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ kérelme felmentés iránt a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás személyi feltételek biztosítása alól
Nyári gyermekétkeztetés biztosítása
Dunaföldvár Kanacsi út felmérési terveinek elkészítése és pályázat benyújtása
ATON Holding Kft. kérelme tervezett napelemes beruházás kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

2021. június 09.
Döntések
Napirendi pontok
2021. évi költségvetést érintő módosításokról döntéshozatal
A Dunaföldvári piac és vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

2021. május 31.
Döntés
Napirendi pont
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. beszámolója a 2020. évi munkájáról, ügyvezető munkabérének, költségének megállapítása

2021. május 27.
Döntések
Napirendi pontok
Erzsébet-táborokra pályázatra benyújtása
MaMMA Egészségügyi Zrt. kérelme

2021. május 25.
Meghívó
Döntések
Napirendi pontok
2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója
2021. évi költségvetési rendelet 1. módosítása
Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság, a Dunaföldvári Rendőrőrs és a „Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület 2020. évi munkájáról, tevékenységéről
Döntés a 2021/2022. tanévben az óvodában indítandó csoportok meghatározásáról, csoportlétszám maximális átlépésének engedélyezéséről köznevelési területen
Napsugár Idősek Otthona rehabilitációs foglalkoztatott jogviszonyának létrejötte
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal rehabilitációs hozzájárulás és közterület-felügyelő bérigénye
Döntés a Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat megvalósításával kapcsolatban
Pinceveszély-elhárítási munkák elvégzése 2021-2022 évben
Dunaföldvár, Hősök tere nyilvános vizesblokk és közösségi helyiség kivitelezése
EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – fogorvos személyében történő változás miatt
Markovics László ingatlan vásárlási kérelme
Simon Boglárka és Nádasdi Ferenc ingatlan felajánlási kérelme
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület kérelme visszafizetési határidő módosítása iránt

2021. május 17.
Döntések
Napirendi pontok
2021. évi költségvetést érintő módosításokról döntéshozatal

2021. május 06.
Döntések
Napirendi pontok
Vajda Real Estate Kft. (2330, Dunaharaszti, Némedi út 51.) ingatlan vásárlási kérelme

2021. május 04.
Döntések
Napirendi pontok
„Aztakeservit” Értékőr Egyesület kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadása iránt
Igazgatási szünet elrendelése

2021. április 29.
Meghívó
Döntések
Napirendi pontok
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi munkájáról
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2020. évi beszámolója
Átfogó értékelés az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
Döntés a „Dunaföldvár Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója – 2021” című dokumentum elfogadásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzat pályázata az „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére
A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2021. évi üzleti terve
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Munkatervének és Szolgáltatási Tervének felülvizsgálata
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása/ indokolás- TOB/22/358-1/2021. TMKH törvényességi felhívás alapján
A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelt megalkotása
Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása 2021/1- várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése
Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása 2020/2- várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
Dunaföldvár, Hunyadi park és tér útfelújítására beérkezett ajánlatok
HOLLER UNFC (7020, Dunaföldvár, Liszt F. u. 10.) közművesítési költség - térítés iránti kérelem
A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének kérelme visszafizetési határidő módosítására
Németh Gábor ingatlan vásárlási kérelme
Vida János László ingatlan vásárlási kérelme
Fillér István és Fillér Istvánné (7020, Dunaföldvár, Pentelei u. 126.) ingatlan felajánlása
Böde Sándor és Böde- Bartalos Hajnalka ingatlan felajánlása

2021. április 08.
Döntések
Napirendi pontok
Döntés TÉR-ZENE programra pályázat benyújtásáról és új TEÁOR kód felvételéről
„Aztakeservit” Értékőr Egyesület támogatási kérelme ingatlan építéséhez, pályázat benyújtásához
Döntés 51/2021.(III.11.) PM határozat visszavonásáról
Vásár lebonyolításában résztvevő személyek díjazása

2021. március 25.
Döntések
Napirendi pontok
Döntés Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére új TEÁOR kód felvételéről

2021. március 22.
Döntések
Napirendi pontok
Étkeztetés biztosítása
Bérleti díjkedvezményt nyújtó 65/2020.(XI.24.) PM döntés 3. pontjának módosítása
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021/2022-es nevelési évre szóló módosított beíratási hirdetményének elfogadása
Dunaföldvár Város Önkormányzat pályázata a „Tehetségbarát önkormányzat” díj elnyerésére
Lukácsi Pálné saját halottá nyilvánítása

2021. március 11.
Döntések
Döntésre előkészített napirendek
Napirendi pontok
Tájékoztatás önkormányzati képviselők 2021. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Dunaföldvár Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet tervezetének benyújtása II. forduló
2020. évi költségvetési rendelet 4. módosítása, indokolás
Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről
Dunaföldvári piac/vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
A Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Intézményi önköltségszámítás 2021. évre
Dunaföldvár Város Településrendezési eszközeinek összhangjának megteremtése a Tolna Megyei Területrendezési Eszközökkel
2021/2022-es nevelési év beíratási felhívásának elfogadása
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár beruházási pótigénye
2021. évi civil szervezetek számára fenntartott keret felosztása
2021. évi alapítványi kérelmek támogatása a civil szervezetek számára fenntartott keret terhére
Dunaföldvár Hősök tere parkban található 176. hrsz. alatti szovjet emlékmű áthelyezésének és a szovjet katonák exhumálásának ügye
2021. évi vásár és önkormányzati nagyrendezvények egészségügyi biztosítása
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
2021. évi közbeszerzési terv
2021. évi közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottsági tagok kijelölése
Döntés egyedi kérelem benyújtásáról az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatására
Beszámoló a Dunaföldvár Város Önkormányzat részvételével működő Társulások működéséről
Dunaföldvár 2020. évi környezeti állapotának értékelése
Rekultivált hulladéklerakó végleges felső záró rétegének kialakítása
Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására (Kossuth Lajos utcai főzőkonyha bővítése, átalakítása)
Döntés Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről
dr. Palkó Ágnes praxistámogatás iránti kérelme
EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – asszisztens személyében történt kiegészítő változás miatt
Kovács Krisztina (7020, Dunaföldvár, Erzsébet u. 8.) ingatlan felajánlása

2021. február 11.
Döntésre előkészített napirendek
Döntések
Napirendi pontok
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulós tárgyalása 
Kiemelt dologi kiadások felhasználásáról tájékoztatás
Dunaföldvár Város Önkormányzatának veszélyhelyzet miatti többletköltségei
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása/rendeletalkotás/indokolás
Bérleti díjkedvezményt nyújtó 65/2020.(XI.24.) PM döntés 3. pontjának felülvizsgálata
A polgármester 2021. évi szabadságának megállapítása
A polgármester 2021. évi illetményének, költségtérítésének megállapítása
Az alpolgármester 2021. évi tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Tanácsnokok, bizottsági elnökök és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása 2021. évi tiszteletdíjának megállapítása
Beszámoló a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal, a mezőőrség 2020. évi munkájáról
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha nyári nyitva tartásának megállapítása
Beszámoló a Napsugár Idősek Otthona 2020. évi munkájáról
A Napsugár Idősek Otthona Szakmai Programjának módosítása valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Tourinform Iroda 2020. évi munkájáról
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi munkaterve, rendezvényterve és szolgáltatási terve
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése (2021-2022. tanév)
A dunaföldvári állat-és kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szóló 5/2020. (I.28.) KT. határozat módosítása
Civil szervezetek kérelme 2020. évi működési célú támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítására
A HOLLER UNFC kérelme ingatlan tulajdonjogának átruházására
2021. évben lejáró haszonkölcsön szerződések felülvizsgálata
Pályázat elektromos személygépkocsi beszerzésére
Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Kossuth Lajos utca járdafelújítás)
Dunaföldvár, Pentelei u. 79. szám alatti ingatlan helyi védelem alá helyezése
A Part-Oldalak Kulturális Egylet javaslata Dunaföldvár Város kommunikációjának fejlesztésére
A Pannónia Bio Zrt. Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelme
Sipos- Schmidt Klára Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelme
Tájékoztatás mélyépítési keretmegállapodással kapcsolatos közbeszerzési eljárásról

2021. január 27.
Döntés
Napirendi pont:
Dunaföldvár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradvány korrekciója

2021. január 05.
Döntés
Napirendi pont:
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2-14. szám között földkábeles közvilágítási hálózat bővítése
A Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ kérelme felmentés iránt a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás személyi feltételek biztosítása alól
Dunaföldvár, 0172 és 0134 hrsz.-ú külterületi közút karbantartásal
2020. évi képviselő-testületi ülések
2020. december 21.
Döntés
Napirendi pont:
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha bölcsőde intézmény bezárása

2020. december 15.
Döntésre előkészített napirendek
Döntések
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló bizottsági hatáskörben hozott döntésekről 2020.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása
A helyi iparűzési adóról szóló 17/2014. (XI.28,) önkormányzati rendelet módosítása
A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2013. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Képviselői költségvetési keret felhasználása szabályainak megállapítása önkormányzati rendeletben
A közösségi együttélés alapvető szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata - törvényességi felhívás alapján egyes önkormányzati rendeletek módosítása/indokolás
A NORMBENZ Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Pannónia Bio Zrt. dunaföldvári telephelyein a veszélyességi övezet módosítása a Város Településszerkezeti Tervén
Beszámoló a Dunaföldvári Értéktár Bizottság munkájáról, valamint döntés a bizottság SZMSZ elfogadásáról
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha rehabilitációs foglalkoztatottak jogviszonyának meghosszabbítása
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület kérelme visszafizetési határidő módosítása iránt
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítási kiviteli tervre beérkezett ajánlatok
Közköltségen történő temetésre beérkezett pályázatok elbírálása
CALLIS Energetika Zrt. ingatlan vásárlási kérelme (5003/75 hrsz.) naperőmű park részére
Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat benyújtásáról
Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedés 2021. évi díjának módosítása iránti kérelem
A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia tetőcsere iránti támogatási kérelme
Manitu Solar Kft. ingatlan vásárlási kérelme (027/3 hrsz.) napelempark részére
Dunaföldvár 0574. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése
Holler UNFC 153/2020.(X.27.) KT határozatban foglaltak teljesítésével kapcsolatos intézkedések
Magyar Máltai Szeretetszolgálat megkeresése
Pannonia Bio Zrt. felajánlása
Egyebek


2020. november 30.
Döntés
Napirendi pont:
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 31. számú módosítása

2020. november 24.
Döntésre előkészített napirendek
Döntések
Napirendi pontok:
Dunaföldvár Város Önkormányzata behajthatatlan követelés kivezetése
Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről
Céltartalék emelése – COVID-19 vis maior keret emelése
Kiemelt dologi kiadások felhasználásáról tájékoztatás
Béta Audit Kft. megbízása kibővített tartalmú könyvvizsgálati feladatokkal 2021. év
Tájékoztatás a 2021. évi adóerő-képesség alakulásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzata 2021. évi folyószámla hitelkeret kérelme
Kérelem óvodai notebook beszerzésére
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár jogszabály rendelkezésén kívüli kedvezmény iránti kérelme
A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi munkaterve, rendezvényterve és szolgáltatási terve
Tájékoztatás kompenzálásról
Döntés a Part-Oldalak Kulturális Egylettel kötött televíziós műsorszolgáltatásra irányuló megállapodás meghosszabbítása ügyében
Dunaföldvári piac működésének egészségügyi járványhelyzeti és veszélyhelyzeti szabályainak megállapítása önkormányzati rendeletben
Képviselő-testület 2021. évi munkaterve
Képviselő- testület tagjai részére SIM kártya biztosítása
Jutalom megállapítása
Javaslattétel a szavazatszámláló és Képviselő-testületi munkát segítő szavazórendszer bevezetésére
Bérleti díjkedvezményt nyújtó 182/2018.(XI.20.) KT határozat felülvizsgálata
A 159/2020.(X.27.) KT határozat hatályon kívül helyezése (Ideiglenes korcsolyapálya telepítése a Hősök terére)
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi belső ellenőrzési terve
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2-14. szám között földkábeles közvilágítási hálózat bővítése
Többlettámogatás a Dunaföldvár úthálózat fejlesztésével kapcsolatos víziközmű-felújítása tárgyú beruházáshoz
Döntés mélyépítési keretmegállapodással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz. –ú közutak felújítása kőszórással
A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia kérelme hulladék elszállításának támogatása iránt
Evangélikus Egyházközséggel köztemető fenntartási feladatok ellátására kötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés meghosszabbítása
Lakossági kérelem az Ifjúság téri játszótér bővítése iránt
A Dunaföldvári 105. sz. IV. Béla cserkészcsapat tetőcsere iránti támogatási kérelme
Manitu Solar Kft. ingatlan vásárlási kérelme (027/3 hrsz.) napelempark részére
Tervezett településfejlesztési projektek 2021-2027 közötti időszakra
Állami Számvevőszék által végzett „Az önkormányzatok ellenőrzése - Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” – Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
Állami Számvevőszék által végzett „Az önkormányzatok ellenőrzése - Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése”
Egyebek

2020. október 27.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzata dologi kiadások átcsoportosítása
Adónemek, mezőőri járulék felülvizsgálata
Dunaföldvár Város helyi építési szabályzatáról szóló 20/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Letelepedési támogatás szabályainak módosítása
Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. sz. felülvizsgálata
Létszámbővítés szociális étkeztetés feladat ellátására
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. javadalmazási szabályzata
Pályázat kiírása közköltségen történő temetés végzésére
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíj felhasználására
A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítása
Dunaföldvár Város - közlekedési koncepció terv készítése
Holler UNFC 88/2020.(VII.07.) KT határozatban foglaltak teljesítésével kapcsolatos intézkedések
Döntés ajánlattételi eljárás eredményéről - Napelemes rendszer telepítése a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda telephelyein
Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről – Paks, Madocsa, Dunaföldvár turisztikai fejlesztés
Döntés pályázat benyújtásáról a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére (Kódszám: VP6-7.2.1.1-20)
Döntés pályázat benyújtásáról az illegális hulladéklerakók felszámolására
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti ingatlan hasznosítása
Dunaföldvár, Hősök terén ideiglenes korcsolyapálya bérlése
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2-14. szám között közvilágítási hálózat átépítése földkábelesre
Dunaföldvár 0525/4 hrsz.-ú út visszaállítása
Tájékoztató a Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz.-ú utak javításával kapcsolatban
GOF Hungary Kft. ingatlan vásárlási kérelme (0574 hrsz.)
Dunaföldvár, Vak Bottyán téri piac parkolóhelyek bővítése
Dunaföldvár, Felső Homokerdő utca ivóvíz gerincvezeték kiépítése
Dunaföldvár, Előszállási u. –i sportpályán tervezett beruházásokhoz tulajdonosi hozzájárulás
Sűrű János (7020, Dunaföldvár, Pipacs u. 18.) ingatlan vásárlási kérelme (2334, 2377 hrsz.)

2020. szeptember 22.
Jegyzőkönyv
Meghívó
Határozatok
Napirendi pontok:
2020. évi költségvetési rendelet 2. módosítása, indokolás
Dunaföldvár Város Önkormányzatának veszélyhelyzet miatti többletköltségei
Tájékoztatás pénzeszköz lekötésérő
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása/ indokolás
Képviselői indítvány letelepedési támogatás szabályainak módosítására
Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése/ rendelet alkotása/ indokolás
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
Beszámoló a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2019/2020-as nevelési évéről
Döntés a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020/2021-es munkatervének elfogadásáról
Beszámoló a „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány 2019. évi munkájáról
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde higiéniai és biztonsági protokolljának elfogadása
Magyar László Gimnáziumban tálaló konyha kialakítása
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda és iroda épület villámvédelme
Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetéséről
Beszámoló a Városi Pszichológus 2019. évi munkájáról
Döntés a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Munkatervének és Szolgáltatási tervének elfogadásáról
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2020. év közbeni beszámolója
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Dunaföldváron a Püspök utca 1. szám (3196 hrsz.) alatti általános iskola előtti közterületen (3104 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása
A Mezőföldvíz Kft. által előkészített 2021-2035. évi GFT felújítási és pótlási terv, illetve a 2021-2035. évi GFT beruházási terv elfogadása
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándék – Esztergom Város és Pusztavám Község
Döntés a „Helyi közutak, parkolók és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2021.
Szabadpiaci áram beszerzése 2022-2023. évben
Bérlakás állomány bővíthetősége
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal gázkazán cseréje
DunApp alkalmazás beszerzése
Dunaföldvár, Magyar László utca ivóvízvezeték kiváltása
Lakossági kérelem az Ifjúság téri játszótér bővítése iránt
Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz.-ú utak javítása
Vadkamerák kihelyezése
Döntés civil szervezetek támogatási kérelmeiről
Új: Dunaföldvár, Templom u. 32. szám alatti ingatlan vizesblokk felújítása


2020. augusztus 11.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok

2020. július 07.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok

2020. június 11.
44-47/2020.(VI.11.) PM határozatok
Napirendi pontok

2020. június 03.
41-43/2020.(VI.03.) PM határozatok
Napirendi pontok

2020. május 19.
Meghívó
24-40/2020.(V.19.) PM határozatok
Napirendi pontok

2020. április 30.
23/2020.(IV.30.) PM határozat
Napirendi pont
22/2020.(IV.30.) PM határozat
Napirendi pont

2020. április 08.
20/2020.(IV.08.) PM határozat

2020. április 07.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok
21/2020.(IV.24.) PM határozat

2020. március 17.
Jegyzőkönyv
Határozatok

2020. március 10. - Közmeghallgatás
Meghívó
Jegyzőkönyv

2020. március 10.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok

2020. február 29.
Meghívó
Jegyzőkönyv

2020. január 28.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Kivonatok

2020. január 27.
Meghívó
Jegyzőkönyv
2019. évi képviselő-testületi ülések
2018. évi képviselő-testületi ülések
2017. évi képviselő-testületi ülések
2016. évi képviselő-testületi ülések
2015. évi képviselő-testületi ülések
2014. évi képviselő-testületi ülések
2013. évi képviselő-testületi ülések
2012. évi képviselő-testületi ülések
2012. október 09.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. szeptember 26.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. szeptember 11.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. szeptember 04.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. augusztus 21.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. július 31.
Meghívó
Határozatok

2012. július 18.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. július 10.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. június 19.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. június 11.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. május 29.
Jegyzőkönyv

2012. május 22.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. április 24.
Meghívó
Határozatok
Határozatok (rendkívüli zárt gyűlés)
Jegyzőkönyv

2012. április 11.
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. április 03.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. március 20.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv (közmeghallgatás)

2012. március 15.
Jegyzőkönyv (ünnepi)

2012. március 06.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. március 02.
Határozatok

2012. február 14.
Határozatok

2012. január 31.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv
2011. évi képviselő-testületi ülések
2010. évi képviselő-testületi ülések
2009. évi képviselő-testületi ülések
2008. évi képviselő-testületi ülések
2007. évi képviselő-testületi ülések
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Cookie beállítások