Képviselő-testület

  • Képviselő-testület tagjai
  • Képviselő-testületi ülések

Dunaföldvár város képviselő-testületének tagjai

Polgármester: Horváth Zsolt - Független

Alpolgármester: dr. Süveges Árpád Róbertné - Független

Testületi tagok:

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 46/2020.(III.10.) KT határozatával elfogadott Gazdasági programja 2019-2024. évre

2020. évi képviselő-testületi ülések
2020. október 27.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzata dologi kiadások átcsoportosítása
Adónemek, mezőőri járulék felülvizsgálata
Dunaföldvár Város helyi építési szabályzatáról szóló 20/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Letelepedési támogatás szabályainak módosítása
Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. sz. felülvizsgálata
Létszámbővítés szociális étkeztetés feladat ellátására
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. javadalmazási szabályzata
Pályázat kiírása közköltségen történő temetés végzésére
Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíj felhasználására
A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítása
Dunaföldvár Város - közlekedési koncepció terv készítése
Holler UNFC 88/2020.(VII.07.) KT határozatban foglaltak teljesítésével kapcsolatos intézkedések
Döntés ajánlattételi eljárás eredményéről - Napelemes rendszer telepítése a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda telephelyein
Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről – Paks, Madocsa, Dunaföldvár turisztikai fejlesztés
Döntés pályázat benyújtásáról a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére (Kódszám: VP6-7.2.1.1-20)
Döntés pályázat benyújtásáról az illegális hulladéklerakók felszámolására
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti ingatlan hasznosítása
Dunaföldvár, Hősök terén ideiglenes korcsolyapálya bérlése
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2-14. szám között közvilágítási hálózat átépítése földkábelesre
Dunaföldvár 0525/4 hrsz.-ú út visszaállítása
Tájékoztató a Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz.-ú utak javításával kapcsolatban
GOF Hungary Kft. ingatlan vásárlási kérelme (0574 hrsz.)
Dunaföldvár, Vak Bottyán téri piac parkolóhelyek bővítése
Dunaföldvár, Felső Homokerdő utca ivóvíz gerincvezeték kiépítése
Dunaföldvár, Előszállási u. –i sportpályán tervezett beruházásokhoz tulajdonosi hozzájárulás
Sűrű János (7020, Dunaföldvár, Pipacs u. 18.) ingatlan vásárlási kérelme (2334, 2377 hrsz.)

2020. szeptember 22.
Jegyzőkönyv
Meghívó
Határozatok
Napirendi pontok:
2020. évi költségvetési rendelet 2. módosítása, indokolás
Dunaföldvár Város Önkormányzatának veszélyhelyzet miatti többletköltségei
Tájékoztatás pénzeszköz lekötésérő
Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása/ indokolás
Képviselői indítvány letelepedési támogatás szabályainak módosítására
Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése/ rendelet alkotása/ indokolás
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
Beszámoló a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2019/2020-as nevelési évéről
Döntés a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020/2021-es munkatervének elfogadásáról
Beszámoló a „Gyermekeink Jövőjéért” Közalapítvány 2019. évi munkájáról
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde higiéniai és biztonsági protokolljának elfogadása
Magyar László Gimnáziumban tálaló konyha kialakítása
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda és iroda épület villámvédelme
Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetéséről
Beszámoló a Városi Pszichológus 2019. évi munkájáról
Döntés a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár Munkatervének és Szolgáltatási tervének elfogadásáról
Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2020. év közbeni beszámolója
A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárainak véleményezése
Dunaföldváron a Püspök utca 1. szám (3196 hrsz.) alatti általános iskola előtti közterületen (3104 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása
A Mezőföldvíz Kft. által előkészített 2021-2035. évi GFT felújítási és pótlási terv, illetve a 2021-2035. évi GFT beruházási terv elfogadása
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándék – Esztergom Város és Pusztavám Község
Döntés a „Helyi közutak, parkolók és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2021.
Szabadpiaci áram beszerzése 2022-2023. évben
Bérlakás állomány bővíthetősége
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal gázkazán cseréje
DunApp alkalmazás beszerzése
Dunaföldvár, Magyar László utca ivóvízvezeték kiváltása
Lakossági kérelem az Ifjúság téri játszótér bővítése iránt
Dunaföldvár, 0374 és 0376 hrsz.-ú utak javítása
Vadkamerák kihelyezése
Döntés civil szervezetek támogatási kérelmeiről
Új: Dunaföldvár, Templom u. 32. szám alatti ingatlan vizesblokk felújítása


2020. augusztus 11.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok

2020. július 07.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok

2020. június 11.
44-47/2020.(VI.11.) PM határozatok
Napirendi pontok

2020. június 03.
41-43/2020.(VI.03.) PM határozatok
Napirendi pontok

2020. május 19.
Meghívó
24-40/2020.(V.19.) PM határozatok
Napirendi pontok

2020. április 30.
23/2020.(IV.30.) PM határozat
Napirendi pont
22/2020.(IV.30.) PM határozat
Napirendi pont

2020. április 08.
20/2020.(IV.08.) PM határozat

2020. április 07.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok
21/2020.(IV.24.) PM határozat

2020. március 17.
Jegyzőkönyv
Határozatok

2020. március 10. - Közmeghallgatás
Meghívó
Jegyzőkönyv

2020. március 10.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Határozatok

2020. február 29.
Meghívó
Jegyzőkönyv

2020. január 28.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Napirendi pontok
Kivonatok

2020. január 27.
Meghívó
Jegyzőkönyv
2019. évi képviselő-testületi ülések
2018. évi képviselő-testületi ülések
2017. évi képviselő-testületi ülések
2016. évi képviselő-testületi ülések
2015. évi képviselő-testületi ülések
2014. évi képviselő-testületi ülések
2013. évi képviselő-testületi ülések
2012. évi képviselő-testületi ülések
2012. október 09.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. szeptember 26.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. szeptember 11.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. szeptember 04.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. augusztus 21.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. július 31.
Meghívó
Határozatok

2012. július 18.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. július 10.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. június 19.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. június 11.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. május 29.
Jegyzőkönyv

2012. május 22.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. április 24.
Meghívó
Határozatok
Határozatok (rendkívüli zárt gyűlés)
Jegyzőkönyv

2012. április 11.
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. április 03.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. március 20.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv (közmeghallgatás)

2012. március 15.
Jegyzőkönyv (ünnepi)

2012. március 06.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv

2012. március 02.
Határozatok

2012. február 14.
Határozatok

2012. január 31.
Meghívó
Határozatok
Jegyzőkönyv
2011. évi képviselő-testületi ülések
2010. évi képviselő-testületi ülések
2009. évi képviselő-testületi ülések
2008. évi képviselő-testületi ülések
2007. évi képviselő-testületi ülések
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az erre vonatkozó érdekmérlegelési tesztet az [javascript protected email address] email címre érkezett kérés esetén az érintett rendelkezésére bocsájtjuk.
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Beállítás cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások