Nyomtatványok, ügymenetek

Ügyleírások és nyomtatványok

K Ö Z A D A T T Á R


Szabályzatok:

Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Másolatkészítési Szabályzata

  

- PÉNZÜGYI ÉS ADÓIRODA -

A nyomtatványok letölthetőek, de elektronikus úton nem benyújthatóak!

SZÁMLASZÁMOK
Számlaszámok (pdf)
 
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
 
Elektornikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók ezen nyomtatványokon is eleget tehetnek adóbevallási kötelezettségüknek:
 

A 2022. évben kezdődő adóévben alkalmazható helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány („A” lapok )_2023. január 1-jétől használható

A 2022. évben kezdődő adóévben alkalmazható helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány (M” lapok külön fájlban)_2023. január 1-jétől használható

nyomtatványok kitöltési útmutatója:

A 2022. évben kezdődő adóévben alkalmazható helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány kitöltési útmutatója_2023. január 1-jétől használható

Helyi Iparűzési adóban bejelentés/változásbejelentési nyomtatvány:

Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban – 2023

 
TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ
Termőföld bérbeadás adatszolgáltatás (pdf)
Termőföld bérbeadás adatszolgáltatás útmutató (pdf)
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás és útmutató (pdf)
 
KOMMUNÁLIS ADÓ
Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról
Megállapodás magánszemély kommunális adójáról nyomtatványhoz
Kommunális adó eladás miatti bejelentő nyomtatvány (pdf)
Kommunális adó haláleset miatti bejelentő nyomtatvány (pdf)
Kérelem túlfizetés rendezéséhez
 
TALAJTERHELÉSI DÍJ
Talajterhelési díj bevallási nyomtatvány
 
DESZTILLÁLÓ BERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL/TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL
Desztilláló berendezés tulajdonjogáról/tulajdonjogának megszerzéséről szóló nyomtatvány
 
MEZŐŐRI JÁRULÉK
Mezőőri járulékokhoz adás/vétel/bérlet bejelentő

Kérelem az erdő utáni mezőőri járulék visszatérítéséhez               

ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY
Kérelem (pdf)
Tájékoztató (pdf)
Ügyintéző: Téglár Anita, Méhes Bernadett, Keresztes Éva
Polgármesteri Hivatal
16. számú iroda
75/541-550/176. mellék és 75/541-556

Közműfejlesztési nyilatkozat (pdf)

Ügyintéző: Bodor Éva
Polgármesteri Hivatal
15. számú iroda
75/541-550

- VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS MŰSZAKI IRODA -

Telepengedély kérelem 2020 (pdf)
Telepengedélyek és bejelentés- köteles ipari tevékenységek nyilvántartása 2017-ig
Telepengedélyek és bejelentés- köteles ipari tevékenységek nyilvántartása 2018 (xls)

Kérelem jogszerű földhasználat igazolására

Iparker Publikácó

Ügyintéző: Vasné Forster Márta
Polgármesteri Hivatal
udvari épület
75/541-558

 

Kérelem vadkárbecslési eljárás lefolytatására
Fakivágási engedély kérelem, bejelentés a közterületen lévő fás szárú növényekre
Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt
Behajtási engedély iránti kérelem (pdf)
Ebösszeírás adatlap - 2021.
Kérelem hatósági bizonyítvány kiadásához (3,5 tonna gépjárművek esetén)
Kérelem ásott kútra (pdf)
Kérelem fúrt kútra (pdf)
Bejelentés méhek tartásáról (pdf)
Méhészeti tevékenység kijelentése (pdf)
Vándorméhészet bejelentő lap (pdf)
Vándorméhészet kijelentő lap (pdf)

Ügyintéző: Jakabné Tóth Mária
Polgármesteri Hivatal
udvari épület
75/541-558

 

2024. évi közterület-foglalási díjak
Kérelem közterület foglalási engedély iránt (1 oldal)
Kérelem a veszélyes és veszélyesnek minősített eb nyilvántartásba vételéhez 1 (pdf)
Kérelem a veszélyes és veszélyesnek minősített eb nyilvántartásba vételéhez 2 (pdf)

Ügyintéző: Csányi Imre
Polgármesteri Hivatal
udvari épület
75/541-550/182

Tájékoztató földgáz kedvezmény igénybevételéről
Hatósági bizonyítvány KÉRELEM földgáz kedvezmény igénybevételéhez

 

 


- HATÓSÁGI- ÉS SZOCIÁLIS IRODA -

Települési támogatások rendszere Dunaföldváron

Kérelem lakáscélú önkormányzati helyi támogatás iránt

Komplex tájékoztató a hagyatéki eljárásról Hetv. 31/A. §-a alapján

Egyezségi nyilatkozat - minta

Kérelem birtokvédelmi eljáráshoz

K01-22-01  Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez
Nyomtatvány
Kitöltési útmutató

P26-22-01  Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Nyomtatvány
Kitöltési útmutató

dr. Révész Judit
aljegyző
Polgármesteri Hivatal
8. számú iroda
75/541-550/165


Dunaföldvár Város Önkormányzata által nyújtott támogatások

Nyilatkozat szüneidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

Környezettanulmány

Időskorúak támogatása
 
Kérelem lakásfenntartási támogatás iránt
Közös képviselő nyilatkozata a lakásfenntartási támogatás megállapításához
Kérelem gyógyszertámogatás igénybevételéhez
Háziorvosi igazolás gyógyszertámogatáshoz
Kérelem eseti szociális támogatás iránt
Kérelem tűzifa támogatás iránt
Kérelem temetési támogatás iránt
Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt
Kérelem iskolakezdési támogatáshoz
Kérelem köztemetés igénybevételéhez
Vagyonnyilatkozat
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ-TÜZIFA TÁMOGATÁS
Ügyintézők:
Szabóné Laposa Veronika 0675/541-550/166. I. emelet 9. sz. iroda
Kardos Lajosné 0675/541-550/167. I. emelet 10. sz. iroda

 
ANYAKÖNYV
Házasságkötéshez segédanyag
Házasságkötési szándék bejelentése
Orvosi igazolás MINTA apai elismerő nyilatkozathoz
Ügymenet leírás gyermek családi jogállásának rendezéséhez
Meghatalmazás anyakönyvi kivonat kikéréséhez
 
HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁS
Tájékoztató a hazai anyakönyvi feladatokat ellátó hatóságokról és a Budapest Főváros Kormányhivatalának hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos elérhetőségeiről
Adatlap a születés hazai anyakönyvezéséhez
Adatlap a házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez
Adatlap a haláleset hazai anyakönyvezéséhez
Adatlap Személyiadat,- és lakcímnyilvántartásba vételhez (Magyarországon élő magyar állampolgárként)
Adatlap Személyiadat,- és lakcímnyilvántartásba vételhez (Külföldön élő magyar állampolgárként)

SZÁLLÁSHELYEK

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység és módosítása
Bejelentés a szálláshely megszűnéséről
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatók nyilvántartásba vételének leírása
Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vételéhez, továbbá adatváltozás bejelentéséhez
Bejelentés a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás megszűntetéséről, a szolgáltató hatósági nyilvántartásból történő törléséhez
Szálláshelyek nyilvántartása
Rendezvények


KERESKEDELMI IGAZGATÁS

E-önkormányzati portál elérése:

Keresőbe be kell írni: E-önkormányzati portál -> Bejelentkezés (ügyfélkapun keresztül) -> Űrlap kitöltés bejelentkezés nélkül -> Önkormányzat kereső -> Kiválasztani a DUNAFÖLDVÁR önkormányzatot -> Szerepkörváltás (cég nevében, egyéni vállalkozóként) -> Ügyindítás -> Ágazat: Ipar-kereskedelem -> Ügytípus: Üzleti tevékenység -> Űrlapkereső: Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról ASP IPAR 006 (Ez az űrlap szolgál az új, a változás és a bejelentés megszüntetésére is) -> Online kitöltés - értelemszerűen

Nyomtatvány kereskedelmi tevékenységet végzőknek

Nyitva tartási idő módosítása

Vásár-piac bejelentése

Üzlet megszüntetése

Nyitvatartási idő módosítása

a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján a kereskedelmi tevékenység végzéséről vezetett nyilvántartás

Rendezvény tartási engedély nyilvántartása (pdf)
Vásár, piac engedélye (pdf)
Iparker Publikácó
Ráczné Méhes Györgyi
anyakönyvvezető, hatósági ügyintéző
Polgármesteri Hivatal
11. számú iroda
75/541-550/170

- POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI IRODA -

Adatlap civil szervezeteknek támogatás elszámolásához

Pályázati adatlap civil szervezeteknek támogatás igényléséhez

Ügyintéző: dr. Lóki-Sánta Renáta
Polgármesteri Hivatal
4. számú iroda (1. emelet)
75/541-550 / 163 mellék

 

Közszolgálati önéletrajz sablon (xls)

Tájékoztatás BURSA támogatásról
Felhívás
Pályázati kiírás A
Pályázati kiírás B
Jövedelemnyilatkozat
Vagyonnyilatkozat
Általános szerződési feltételek
Szabályzat
Szabályzat 1. számú módosítása
Adatkezelési tájékoztató

Ügyintéző: Baráthné Ruzicska Erika
Polgármesteri Hivatal
1. számú iroda (1. emelet)
75/541-550 / 164 mellék

 

Kérelem Dunaföldvár város címerének használatához (pdf)
Kérelem Dunaföldvár településnév használatához (pdf)

Jövedelem,- és vagyonnyilatkozat

Ügyintéző: Ráthgéberné Laposa Tünde
Polgármesteri Hivatal
4. számú iroda (1. emelet)
75/541-551

 

 

 

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Cookie beállítások