Rendeletek

Rendeletek

Dunafölvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§-a értelmében az alábbi jogszabálytervezet(ek)hez kéri a Tisztelt Lakosság véleményét: feltöltés alatt...

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020 (XI.26.) önkormányzati rendelete Dunaföldvári piac működésének egészségügyi járványhelyzeti és veszélyhelyzeti szabályainak megállapításáról
Hatályos: 2020. november 28-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályos:
2020. október 01-től 2020. december 31-ig.
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályos:
2021. január 01-től

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020.(IX.28.) önkormányzati rendeleteDunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről és a településnév használatáról
Hatályos:
2020. október 01-től

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. szeptember 29-től

Hatályos: 2020.05.22-től

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019 (XII.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályon kívül helyezve a 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelettel.


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető és a közreműködő részére fizetendő díjak mértékéről


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete Dunaföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról
Hatályos: 2020. december 03-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(VII.04.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Hatályon kívül helyezve a 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelettel!


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról(Hatályát vesztette 2019. május 28-ával)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről(Hatályát vesztette 2019. május 28-ával)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről, a településképi bírságról és az önkormányzati ösztönző támogatási rendszerről


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető és a közreműködő részére fizetendő díjak mértékéről

Hatályon kívül helyezve a 14/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel!


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(IV.3.) önkormányzati rendelete a Partnerség rendjének szabályairól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Ez a rendelet a 8/2018.(V.25.) önkormányzati rendelettel 2018. május 25-én hatályát vesztette.


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgálatásról, a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(VI.06.) önkormányzati rendelete a dunaföldvári egészségügyi alapellátások körzeteiről


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletének, és elidegenítésének szabályairól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról
Hatályon kívül helyezve a 18/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelettel.


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelettel módosított,
Ez az egységes szerkezetű rendelet 2016. március 01-jétől hatályos. (pdf)

Hatályon kívül helyezve a 17/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelettel!


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (pdf)
Ez a rendelet a 10/2016.(VI.06.) önkormányzati rendelettel 2016. június 07-én hatályát vesztette.

1 - 2 számú melléklet (xls)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

1 - 3 számú melléklet (xls)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Hatályon kívül helyezve a 13/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel!


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről (pdf)
Ez a rendelet a 12/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelettel 2016. auguszt 01-én hatályát vesztette.


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
Hatályos: 2020. október 03-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól (pdf)
Ez a rendelet a 11/2015.(XII.27.) önkormányzati rendelettel 2015. március 01-jén hatályon kívül helyezve.

Jövedelem nyilatkozat (pdf)

Vagyonnyilatkozat (pdf)

Kérelem önkormányzati segély iránt (pdf)

Kérelem köztemetés igénybevételére (pdf)

Személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított szociális ellátások intézményi térítési díjai (pdf)

A gyermekintézményi étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2013. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

Törzsvagyon - forgalomképtelen (pdf)

Törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes (pdf)

Üzleti vagyon - forgalomképes (pdf)

Vagyonlista (xls)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről (pdf)

21/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelettel módosított, 2016. január 01-től hatályos egységes szerkezetű rendelet (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012.(VII.20.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (pdf)
Ez a rendelet a 10/2018.(VII.04.) önkormányzati rendelettel 2018. jülius 01-én hatályát vesztette.


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási törvény szerinti sajátos helyzet meghatározásáról (pdf)
Ez a rendelet 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezve


DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (pdf)
2014. október 21-től hatályos rendelet
Ez a rendelet a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel 2015. március 01-jén hatályon kívül helyezve.

SZABÁLYZAT, Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről (pdf)

DUNAFÖLDVÁR Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 35/2011. (III. 08.) KT. határozatával elfogadott gazdasági programja 2011-2014. évre. (pdf)

A polgármester egyetértési joga tartalmának meghatározásáról a munkáltatói jogok tekintetében (pdf)

ÚTMUTATÓ, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 33/C. §-ában, valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. Törvény 10/A. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséhez (pdf)

NYILATKOZAT (pdf)

IGAZOLÁS, vagyonnyilatkozat átvételéről (pdf)

BETEKINTÉSI ADATLAP, a polgármester, a helyi képviselők vagyonnyilatkozatához (pdf)

IGAZOLÁS (pdf)

Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje (pdf)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között (pdf)

DUNAFÖLDVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA (pdf)

DUNAFÖLDVÁR VÁROS önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei (pdf)

DUNAFÖLDVÁR VÁROS 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok (pdf)

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE (pdf)

DUNAFÖLDVÁR VÁROS Önkormányzata részvételével működő társulások (pdf)


Dunaföldvár Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának számadásának és ellenőrzésének rendje (doc)
Hatályát vesztette 2013. december 31-én. Helyébe a 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet lép. (pdf)


Az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár kialakításáról (pdf)

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár kialakításáról szóló 14/2009.(VII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (pdf)


Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(III.25.) KT , a 9/2009.(V.15.) KT, és a 16/2009.(VII.10.) KT rendeletével módosított 3/2009.(III.01.) KT rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól (pdf)
Ez a rendelet a 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezve.


ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2007.év
A 2007.évi normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés alakulása jogcímenként
A többcélú Kistérségi Társulatok Támogatása 2007.évi költségvetés működési célra átvett pénzeszköz

(5 oldal 211 kB)


Dunaföldvári Önkormányzat képviselő-testületének 21/2007.(X.15.) KT rendelete a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről

(Word 4 oldal 41 kB)


Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2007.(XII.31.) KT, az 5/2008.(III.10.) KT és a 6/2008.(IV.15.) KT rendeletével módosított 19/2007.(VIII.15.) számú rendelete a mezei őrszolgálatról
(Egységes szerkezetben)

(Word 5 oldal 49 kB)

Hatályon kívül helyezve a 15/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel!


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006 (XII.05.) számú rendelete a Dunaföldvár Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről
Hatályon kívül helyezve 2019. január 31-től. Helyébe a 20/2018 (XII.20.) önkormányzati rendelet lép.


Dunaföldvár Város Képviselő-testületének a 12/2006.(X.01.) KT, az 5/2007.(III.15.) KT. és a 23/2007.(XII.31.) KT rendelettel módosított lakások és helyiségek bérletére illetve elidegenítésükre, valamint a lakás célú helyi támogatásra vonatkozó egyes szabályokról szóló 8/2006.(III.31.) KT rendelete
(Egységes szerkezetben)
Ez a rendelet a 12/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel 2015. március 01-jén hatályon kívül helyezve.

(28 oldal 219 kB)


A háziorvosi – gyermek háziorvosi – fogorvosi, védőnői körzetekről és az iskola-egyészségügyi ellátásról
Ez a rendelet a 8/2016.(VI.06.) önkormányzati rendelettel 2016. június 07-től hatályon kívül helyezve.

(Word 4 oldal 35 kB)


Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004.(XII.31.) KT rendelete a Dunaföldvári Önkormányzat Hulladékgazdálkodási Tervéről (Egységes szerkezetben)

(3 oldal 45 kB)


DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004.(II.15.) KT. SZÁMÚ, A 8/2004.(III.01.) KT. SZÁMÚ A 10/2004.(VI.01.) KT. SZÁMÚ, 17/2004.(XI.05.) SZÁMÚ, 20/2004.(XII.15.) KT. SZÁMÚ AZ 1/2005.(II.10.) KT. SZÁMÚ A 15/2005.(XII.20.) KT. SZÁMÚ A 21/2006.(XII.31.) KT SZÁMÚ A 13/2007.(VI.01.) KT ÉS A 23/2007.(XII.31.) KT RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 24/2003. (XII.15.) KT RENDELETE a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról valamint a közüzemi ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről
/Egységes szerkezetben/
Ez a rendelet a 6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezve!

(27 oldal 236 kB)


Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2005.(XI.20.) számú , a 21/2007.(X.15.) számú és a 18/2009.(VIII.28.) KT rendeletével módosított
21/2003. (XI.05) KT. számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
(Egységes szerkezetben)

(15 oldal 141 kB)


DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22 / 2001. (XII.01.) KT. számú rendelete Dunaföldvár Város Sporttámogatási rendszeréről sportról szóló 2000. évi CXLV törvény alapján

(6 oldal 47 kB)


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2001. (XI.05.) KT. számú rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

(7 oldal 58 kB)


Dunaföldvár Város Önkormányzatának 13 /2001.(VI.05.) KT. számú rendelete Dunaföldvár Város helyi védelem alatt álló épületeinek megőrzéséhez, illetve a volt állami tulajdonú lakások privatizációja során kialakult társasházas lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati anyagi támogatásról
Ez a rendelet a 10/2016.(VI.06.) önkormányzati rendelettel 2016. júmius 07-én hatályát vesztette.

(16 oldal 123 kB)


Dunaföldvár Önkormányzata Képviselőtestületének 17/1999.(VII.05.) KT. számú rendeletével, 29/1998.(XII.31.) KT. számú rendelettel és a 40/2000.(XII.31.) KT. számú rendelettel módosított 30/1997.(XII.31.)sz. rendelete a helyi iparűzési adó célirányos felhasználásáról
(egységes szerkezetben)
Ez a rendelet a 10/2016.(VI.06.) önkormányzati rendelettel 2016. júmius 07-én hatályát vesztette.

(4 oldal 39 kB)


Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 6/1997.(IV.15.) számú Önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

(3 oldal 33 kB)


Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 1/1991.(IV.01.) KT. számú rendelete az utcanév-változtatásról

(1 oldal 22 kB)

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az erre vonatkozó érdekmérlegelési tesztet az [javascript protected email address] email címre érkezett kérés esetén az érintett rendelkezésére bocsájtjuk.
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Kényelmi cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások