Rendeletek

Rendeletek

Hatályos és hatályon kívül helyezett rendeleteinek ITT  is megtekinthetik!

(Frissítve: 2023.01.05.)

 

Dunafölvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§-a értelmében az alábbi jogszabálytervezet(ek)hez kéri a Tisztelt Lakosság véleményét: 


HATÁLYBAN LÉVŐ RENDELETEK


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a közterületen történő dohányzás és szeszesital fogyasztás tilalmáról
Hatályos: 2023. február 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. május 28-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(III.6) öntkományzati rendeleteaz egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokról
Hatályos: 2022. március 07-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022.. december 15-től


Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Hatályos 2022. október 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(V.28.) önkormányzati rendeleteaz Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos 2021. május 29-től

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
Hatályos 2021. május 15-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos2022. március 07-től

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020 (XII.22.) önkormányzati rendelete a képviselői költségvetési keret felhasználásáról
Hatályos 2021. január 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályos 2023. január 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020.(IX.28.) önkormányzati rendeleteDunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről és a településnév használatáról
Hatályos 2022. január 24-től

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos 2020. július 11-től

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
Hatályos 2020. április 01-től

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos 2020. március 14-től

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról
Hatályos 2023. január 01-től

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról
Hatályos 2023. január 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető és a közreműködő részére fizetendő díjak mértékéről
Hatályos 2020. január 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
Hatályos 2020. január 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos 2020. május 28-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos 2020. március 09-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete Dunaföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról
Hatályos 2022. március 26-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről, a településképi bírságról és az önkormányzati ösztönző támogatási rendszerről
Hatályos 2017. december 15-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(IV.3.) önkormányzati rendelete a Partnerség rendjének szabályairól
Hatályos 2017. áprilid 03-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről
Hatályos 2020. december 23-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról
Hatályos 2016. augusztus 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletének, és elidegenítésének szabályairól
Hatályos 2022. július 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról
Hatályos 2023. január 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról
Hatályos 2023.január 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról
Hatályos 2021. január 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
Hatályos 2015. január 01-től


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól
Hatályos 2020. december 23-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról
Hatályos 2020. december 23-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
Hatályos 2020. október 03-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről
Hatályos 2016 június 16-tól


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről
Hatályos 2016. január 01-től


ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2007.év
A 2007.évi normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés alakulása jogcímenként
A többcélú Kistérségi Társulatok Támogatása 2007.évi költségvetés működési célra átvett pénzeszköz


Dunaföldvári Önkormányzat képviselő-testületének 21/2007.(X.15.) KT rendelete a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről
Hatályos 2007. október 15-től


Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 6/1997.(IV.15.) számú Önkormányzati rendelete a környezetvédelemről
Hatályos 1997. április 15-től.


Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 1/1991.(IV.01.) KT. számú rendelete az utcanév-változtatásról
Hatályos 1991. május 02-től.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELETEK
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete a Dunaföldvári piac és vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályainak megállapításáról
Hatályon kívül helyezve a 10/2021.(VI.10.) önkormányzati rendelettel.
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020 (XI.26.) önkormányzati rendelete Dunaföldvári piac működésének egészségügyi járványhelyzeti és veszélyhelyzeti szabályainak megállapításáról
Hatályon kívül helyezve a 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelettel
 
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019 (XII.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályon kívül helyezve a 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelettel.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(VII.04.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
Hatályon kívül helyezve a 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelettel!

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályát vesztette 2019. május 28-ával

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályát vesztette 2019. május 28-ával

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető és a közreműködő részére fizetendő díjak mértékéről
Hatályon kívül helyezve a 14/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel!

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető és a közreműködő részére fizetendő díjak mértékéről
Hatályon kívül helyezve a 14/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel!

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Ez a rendelet a 8/2018.(V.25.) önkormányzati rendelettel 2018. május 25-én hatályát vesztette.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006 (XII.05.) számú rendelete a Dunaföldvár Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről
Hatályon kívül helyezve 2019. január 31-től. Helyébe a 20/2018 (XII.20.) önkormányzati rendelet lép.

Dunaföldvár Város Képviselő-testületének a 12/2006.(X.01.) KT, az 5/2007.(III.15.) KT. és a 23/2007.(XII.31.) KT rendelettel módosított lakások és helyiségek bérletére illetve elidegenítésükre, valamint a lakás célú helyi támogatásra vonatkozó egyes szabályokról szóló 8/2006.(III.31.) KT rendelete
Ez a rendelet a 12/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel 2015. március 01-jén hatályon kívül helyezve.

A háziorvosi – gyermek háziorvosi – fogorvosi, védőnői körzetekről és az iskola-egyészségügyi ellátásról
Ez a rendelet a 8/2016.(VI.06.) önkormányzati rendelettel 2016. június 07-től hatályon kívül helyezve.

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007.(VIII.15.) számú rendelete amezei őrszolgálatról
Hatályon kívül helyezve a 15/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel!

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006 (XII.05.) számú rendelete a Dunaföldvár Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről
Hatályon kívül helyezve 2019. január 31-től. Helyébe a 20/2018 (XII.20.) önkormányzati rendelet lép.

Dunaföldvár Város Képviselő-testületének a 12/2006.(X.01.) KT, az 5/2007.(III.15.) KT. és a 23/2007.(XII.31.) KT rendelettel módosított lakások és helyiségek bérletére illetve elidegenítésükre, valamint a lakás célú helyi támogatásra vonatkozó egyes szabályokról szóló 8/2006.(III.31.) KT rendelete
Ez a rendelet a 12/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel 2015. március 01-jén hatályon kívül helyezve.

A háziorvosi – gyermek háziorvosi – fogorvosi, védőnői körzetekről és az iskola-egyészségügyi ellátásról
Ez a rendelet a 8/2016.(VI.06.) önkormányzati rendelettel 2016. június 07-től hatályon kívül helyezve.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 13 /2001.(VI.05.) KT. számú rendelete Dunaföldvár Város helyi védelem alatt álló épületeinek megőrzéséhez, illetve a volt állami tulajdonú lakások privatizációja során kialakult társasházas lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati anyagi támogatásról
Ez a rendelet a 10/2016.(VI.06.) önkormányzati rendelettel 2016. júmius 07-én hatályát vesztette.

Dunaföldvár Önkormányzata Képviselőtestületének 17/1999.(VII.05.) KT. számú rendeletével, 29/1998.(XII.31.) KT. számú rendelettel és a 40/2000.(XII.31.) KT. számú rendelettel módosított 30/1997.(XII.31.)sz. rendelete a helyi iparűzési adó célirányos felhasználásáról
Ez a rendelet a 10/2016.(VI.06.) önkormányzati rendelettel 2016. júmius 07-én hatályát vesztette.

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004.(II.15.) KT. SZÁMÚ, A 8/2004.(III.01.) KT. SZÁMÚ A 10/2004.(VI.01.) KT. SZÁMÚ, 17/2004.(XI.05.) SZÁMÚ, 20/2004.(XII.15.) KT. SZÁMÚ AZ 1/2005.(II.10.) KT. SZÁMÚ A 15/2005.(XII.20.) KT. SZÁMÚ A 21/2006.(XII.31.) KT SZÁMÚ A 13/2007.(VI.01.) KT ÉS A 23/2007.(XII.31.) KT RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 24/2003. (XII.15.) KT RENDELETE a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról valamint a közüzemi ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről
Ez a rendelet a 6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezve!

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(III.25.) KT , a 9/2009.(V.15.) KT, és a 16/2009.(VII.10.) KT rendeletével módosított 3/2009.(III.01.) KT rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól
Ez a rendelet a 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezve.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásának számadásának és ellenőrzésének rendje
Hatályát vesztette 2013. december 31-én. Helyébe a 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet lép.

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Ez a rendelet a 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel 2015. március 01-jén hatályon kívül helyezve.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012.(VII.20.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Ez a rendelet a 10/2018.(VII.04.) önkormányzati rendelettel 2018. jülius 01-én hatályát vesztette.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási törvény szerinti sajátos helyzet meghatározásáról
Ez a rendelet 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Hatályon kívül helyezve a 11/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelettel.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről
Ez a rendelet a 12/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelettel 2016. auguszt 01-én hatályát vesztette.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgálatásról, a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályát vesztette -én.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról
Hatályon kívül helyezve a 3/2020. (I.31,) önkormányzati rendelettel.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a településnév használatáról
Hatályon kívül helyezve a 18/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelettel.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályon kívül helyezve a 17/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelettel!

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Ez a rendelet a 10/2016.(VI.06.) önkormányzati rendelettel 2016. június 07-én hatályát vesztette.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
Hatályon kívül helyezve a 13/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelettel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályát vesztette -én.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályát vesztette -én.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól
Ez a rendelet a 11/2015.(XII.27.) önkormányzati rendelettel 2015. március 01-jén hatályon kívül helyezve.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályát vesztette 2015. március 01-én

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályát vesztette 2015. április 15-én

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2001. (XI.05.) KT. számú rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól
Hatályon kívül helyezve 2017. március 03-tól

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004.(XII.31.) KT rendelete a Dunaföldvári Önkormányzat Hulladékgazdálkodási Tervéről
Hatályon kívül helyezve 2016. június 06-tól

Az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár kialakításáról
Hatályon kívül helyezve 2013. december 31-től

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22 / 2001. (XII.01.) KT. számú rendelete Dunaföldvár Város Sporttámogatási rendszeréről a sportról szóló 2000. évi CXLV törvény alapján
Hatályonkívül helyezve 2021. május 14-től.

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (XI.05) KT. számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
Hatályon kívül helyezve 2021. május 14-től


Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Kényelmi cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások