Rendeletek

Rendeletek

Hatályos és hatályon kívül helyezett rendeleteinek ITT  is megtekinthetik!

 

Dunafölvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§-a értelmében az alábbi jogszabálytervezet(ek)hez kéri a Tisztelt Lakosság véleményét:

 

HATÁLYBAN LÉVŐ RENDELETEK

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Babaköszöntő támogatásról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2023. (XII.19.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének egyes eseteiről
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete a közterületeken elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések köréről
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023.(VI.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról szóló 13/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
 


 Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023.(III.31.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről
 


Dunaföldvár Város Önkormányza Képviselő-testületének 5/2023.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a közterületen történő dohányzás és szeszesital fogyasztás tilalmáról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(III.6) öntkományzati rendeleteaz egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
 


Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(V.28.) önkormányzati rendeleteaz Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020 (XII.22.) önkormányzati rendelete a képviselői költségvetési keret felhasználásáról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020.(IX.28.) önkormányzati rendeleteDunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről és a településnév használatáról
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető és a közreműködő részére fizetendő díjak mértékéről
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete Dunaföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről, a településképi bírságról és az önkormányzati ösztönző támogatási rendszerről
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(IV.3.) önkormányzati rendelete a Partnerség rendjének szabályairól
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletének, és elidegenítésének szabályairól
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023.(XI.29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
 


Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről
 


ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2007.év
A 2007.évi normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés alakulása jogcímenként
A többcélú Kistérségi Társulatok Támogatása 2007.évi költségvetés működési célra átvett pénzeszköz


Dunaföldvári Önkormányzat képviselő-testületének 21/2007.(X.15.) KT rendelete a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről
 


Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 6/1997.(IV.15.) számú Önkormányzati rendelete a környezetvédelemről
 


Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 1/1991.(IV.01.) KT. számú rendelete az utcanév-változtatásról
 


Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Cookie beállítások