Bölcsõdei férõhelybõvítés a foglalkoztatás elõsegítése érdekében

2004-10-0016/4.0

Értünk az ember - humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) szakmai támogatásával és az ESZCSM Strukturális Alapok Programiroda közremûködésével pályázatot hirdetett "A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése" címmel. A pályázati felhívás hivatkozási száma: HEFOP/2004/4.2 A támogatható projektekre 2004 és 2006 között rendelkezésre álló összeg: 8 399 042 100 Ft (6 299 281 320 Ft az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása, 1 595 818 305 Ft hazai társfinanszírozás és 503 942 475 Ft az önerõ). A támogatás vissza nem térítendõ támogatás. Önerõ mértéke a projekt méret minimum 6 %-a!

Komponensek:

A pályázatok benyújtása 2004. június 30. és 2004. szeptember 30.


A pályázat paraméterei

A támogatás összegébõl 65% az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából származik, 35% pedig magyar kormányzati finanszírozás.

TémaBölcsõdei férõhelybõvítés a foglalkoztatás elõsegítése érdekében
Megpályázott összeg31,5 M Ft
Önrész3,5 M Ft
Pályázó/fõ kedvezményezettDunaföldvár Város Önkormányzata
Szerzõdéskötés2005. november 25.
Megvalósítás (beruházások) határideje2005. október 10.-2006. november 10. (2 éven belül)

Partner

DIT Kht. (Dunaföldvár Ipar és Területfejlesztési Közhasznú Társaság)
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. Tel./Fax. 75/541-017

DESZI (Dunaföldvár Egyesített Szociális Intézménye Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat)
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14. Tel./Fax. 75/541-101; 75/541-555


A projekt elõzménye

A bölcsõdék a társadalmi változások keltette igényként alakultak ki. A nõk munkába állása, a nagycsaládok felbomlása, ami részben a városiasodás következménye, szükségessé tette, hogy a gyermekek napközbeni felügyeletérõl szervezett keretek között gondoskodjanak.
Dunaföldvár városának bölcsõde épülete jelenleg nem felel meg az elõírásoknak, normatíváknak, hiányoznak a mai korszerû mûködéshez nélkülözhetetlen feltételek. Valamint a bölcsõdei férõhelyek iránti igény növekszik, ezért a bölcsõde kapacitásának növelése is szükséges. A megvalósítandó projekt keretében sor kerül a bölcsõde bõvítésére egy csoportszobával, mai igényeknek megfelelõ fõzõkonyhával, és a meglévõ épület korszerûsítésére, átalakítására. Emellett 2 fõ gondozónõnek új munkalehetõséget biztosít.
Ugyanakkor e projekt a hátrányos helyzetû családokat, a munkaerõpiacra visszatérõ nõket támogatja, növelve az õ foglalkoztatási esélyeiket. A kicsik személyiségének fejlõdésére, a korai szocializációra is jó hatással vannak a bölcsõdék.

Munkálatok

Kivitelezõ:
P-SZER Kft.
6000 Kecskemét, Nyíl u. 25.
Tel.: (06-76) 505-463


Beruházásért felelõs személyek:
Mûszaki vezetõ: Gömöri Zoltán
Tel.: (06-30) 219-3810
Mûszaki ellenõr: Francz Ottó
Kapos Hidro Kft. 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.
Tel.: (06-82) 317-010

A kivitelezési munkák befejezésének határideje:
2006. szeptember 7.


A projektrõl megjelent cikkek

Megyei Napló
IX. évfolyam 4. szám
2006. február 25.
Új mentõállomás, megújuló bölcsõde és buszpályaudvar

Tolnai Népújság
2006. február 27. (hétfõ)
Egyre nõ az igény a bölcsõdére
Átépítés Szeptemberre készül el a régi épület harmincmillió forintos felújítása

PART-OLDALAK
X. évfolyam 2. szám
2006. február
Megújul a bölcsõde

Tolnai Népújság
2006. június 22. (csütörtök)
Megújult városi bölcsõde várja a kicsiket õsszel
2006. július 3. (hétfõ)
Szeptemberben költöznek a felújított bölcsõdébe


PART OLDALAK
X. évfolyam 11. szám 2006. november
Befejezéshez közeledõ projektek


Tolnai Népújság
2006. november 6.
Örülnek az új bölcsõdének


Tolnai Népújság
2006. december 18.
Két gondozónõ jutott munkához a bölcsödében


PART-OLDALAK
XI. évfolyam 1. szám
2007. január
Ismét Babits Józsefné a DASZK élén


Fotók

Az épület a felújítás előtt Támogatásról szóló tábla Az épület az udvar felől nézve Felújítíási munkálatok Felújítíási munkálatok Felújítíási munkálatok Felújított folyosó Felújított és akadálymentesített bejárat Felújított csoportszoba Felújított utcafronti homlokzat Támogatásról szóló tábla Játék


A projekt zárása

Dunaföldváron a bölcsõdének helyet adó épület nem felelt meg az elõírásoknak, hiányoztak a mai korszerû mûködéshez nélkülözhetetlen feltételek. A bölcsõdei férõhelyek iránti igény azonban folyamatosan növekszik, ezért az átalakításon és felújításon túl az épület bõvítése is szükségessé vált. A beruházás keretében akadálymentesítésre került az épület, újjá alakult a bölcsõde konyhája, az épület belsõ átalakításával pedig egy új csoportszoba jött létre. A kisgyermekek ellátását biztosító fürdetõ és mosdó helyiség is megújult.
A megvalósult projekt célja a bölcsõde korszerûsítésén túl, azon szolgáltatások bõvítése, amelyek a szülõk számára segítséget jelentenek a családi és a munkahelyi kötelezettségeik összeegyeztetésében. Például az új fejlesztõ felkészítõ szoba kialakításával és a speciális eszközök beszerzésével a város felvállalja a különös nevelési igényû kisgyermekek ellátását, és korai fejlesztését, így a fogyatékos gyermekeket nevelõ családok megoldatlan helyzete is javulni fog. Az új szolgáltatás segítséget nyújt a fogyatékos gyermeket nevelõ családoknak, támogatja a nõk munkaerõpiacra való visszatérését, remélhetõleg nemcsak Dunaföldváron, hanem a kistérségben is.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.
 
Nemzeti Fejleti Terv és az Európai Unió logója

Partnerek, linkek

Egészségügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programiroda
www.strapi.hu

Egészségügyi Minisztérium:
www.eum.hu

Nemzeti Fejlesztési Hivatal:
www.nfh.hu

Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program:
www.hefop.hu

Szociális és Munkaügyi Minisztérium:
www.szmm.gov.hu

Az Európai Unió hivatalos honlapja:
www.europa.eu.int

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Cookie beállítások