Tájékoztató rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági jövedelemhatár emelkedéséről

Tájékoztató

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági jövedelemhatár emelkedéséről

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10. napjától a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén irányadó jövedelemhatároktól való eltérést tesz lehetővé az alábbiak szerint:

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell állapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

  1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 180%-át 51.300.- Ft(korábban 41.325.- Ft volt), ha

aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,

ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) a nagykorúvá vált gyermek, ha

  ● nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

  ● felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,

        és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

  1. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 165%-át 47.025.- Ft (korábban 38.475.- Ft volt) az 1.pont alá nem tartozó esetben, és
  2. az igénylő az ellátásra való jogosultság vagyoni és egyéb feltételeinek egyaránt megfelel.

 

A jövedelmi helyzet vizsgálatán felülvagyonvizsgálat is van.

 

A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

 

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000.- Ft), vagy

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000.- Ft)

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Kérem, hogy akik a korábbi jövedelemhatárra tekintettel nem tudták igénybe venni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vizsgálják meg az egy főre eső jövedelmüket, vagyoni helyzetüket, és igényeljék meg a támogatást.

 

A támogatás formanyomtatványon kérelmezhető, mely a szükséges mellékletekkel együtt a DunaföldváriPolgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Irodájáról elvihető és ugyanott benyújtható (I. emelet 9. számú iroda)ügyfélfogadási időben.

 

Ügyintéző telefonszáma: 75/541-550/166.

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-12.00-ig
Szerda: 8.00-12.00-ig, 13.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-12.00-ig

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek a jogosultság időtartama alatt az alábbiakban felsorolt kedvezményekre jogosult:

  1. gyermekétkeztetés normatív kedvezménye:
  1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságának
    • a tárgyév augusztus 1-jén való fennállása esetén, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
    • a tárgyév november 1-jén való fennállása esetén, a tárgyév november hónapjára tekintettel

alap összegű (6000.- Ft), vagy emelt összegű (6.500.- Ft gyermekenként) pénzbeli támogatás nyújtása,

  1. továbbá a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (babakötvény, stb.).

 

Dunaföldvár, 2022. szeptember 17.

 

 

                                                                                              dr. Boldoczki Krisztina sk.

                                                                                                            jegyző

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Cookie beállítások