Tájékoztatás az új, egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás szerinti adózásról

Tisztelt Adózóink!

2023. január 1-jén lépett hatályba az egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítás új rendszere.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást választó kisvállalkozót főszabály szerint:

  • nem terheli helyi iparűzési adóalap-megállapítási, bevallási kötelezettség;
  • az adóalap tételes összegére tekintettel az adóalapot nem kell megosztania a települések között;
  • adóelőleget évente csak egyszer, az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig kell fizetni;
  • ha bevétele az adott bevételi sáv felső határát nem haladja meg az adóévben, akkor az adóévre fizetett adóelőleghez képest további adót sem kell fizetnie.

Az egyszerűsített (tételes) adóalap-megállapításra minden olyan vállalkozó jogosulttá válik, amelynek az adóévi bevétele éves szinten (12 hónapnál rövidebb adóév esetén a működés naptári napjai alapján évesítve) nem haladja meg

  • a 25 millió forintot,
  • a 120 millió forintot a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti átalányadót választó kiskereskedelmi tevékenységet végzők esetén.

Árbevétel

Adóalap

Fizetendő HIPA (2023. teljes adóévre)

Fizetendő HIPA előleg 2023. május 31-ig

0 – 12 000 000

2 500 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

12 000 000 – 18 000 000

6 000 000 Ft

120 000 Ft

120 000 Ft

18 000 000 – 25 000 000

18 000 000 – 120 000 000

8 500 000 Ft

8 500 000 Ft

170 000 Ft

170 000 Ft

170 000 Ft

170 000 Ft

 

Bevétel alatt az Szja tv. hatálya alá tartozó magánszemély kisvállalkozó esetében a Szja tv. szerinti bevételt, más kisvállalkozó esetén a nettó árbevételt kell érteni.

Az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás választását annak alkalmazása első adóévében kell bejelenteni az alábbiak szerint:

  • az adóévet megelőző adóévről szóló bevallási nyomtatványon (22HIPAK nyomtatványon) 2023. május 31-ig;
  • az adóévben jogelőd nélkül kezdő vállalkozó az első adóévére is alkalmazhatja a tételes adóalap-megállapítást, amit majd csak az adóévet követő adóévben az adóévről benyújtandó adóbevallásán kell jelölni, külön bejelentésre nincs szükség (tehát 2024. május 31-ig kell döntenie a módszer alkalmazásáról)
  • a tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén kezdő (azaz más településen már működő, de az iparűzési tevékenységét az adott településen csak év közben például új telephely létesítésével megkezdő vállalkozói is alkalmazhatja. Mindezt a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon kell bejelenteni az adóhatóság számára. Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást főszabály szerint annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni.

A tételes adóalap-megállapítási módszer választására vonatkozó döntése mindaddig érvényes, amíg azt vissza nem vonja.

A helyi adókról szóló törvény (Htv.) 41. § (8) bekezdése lehetőségként említi az őstermelők családi gazdasága tagjai számára, hogy a tagok egyike teljesítse az adókötelezettséget (ő adjon bevallást, ő fizesse az adót, az adóelőleget, az adóhatóság vele tartsa a kapcsolatot). Ez a rendelkezés azonban nem értékelhető akként, mintha a családi gazdaságban csak a tagok egyike válna adóalannyá (vállalkozóvá), s ezzel megszűnne a többi tag vállalkozói minősége (feltéve, hogy a Htv. 52. § 26. pont b) alpont szerint bevételi határt az őstermelő tag bevétele meghaladta). Ennélfogva a Htv. 39/A. § (1) bekezdésének a) pontjában említett 25 millió forint értékhatár őstermelőként, (tagonként) értendő.

Dunaföldvár, 2023. május 15.

                                                                                  Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Cookie beállítások