KATA tájékoztatás

Tisztelt Adózóink!

Fontos határidő /2022. október 15./ közeleg, tájékoztató az iparűzési adóban egyszerűsített adóalap meghatározást választó (új KATA-s) vállalkozások számára

2022. szeptember 1-jén hatályukat vesztették a kisadózó vállalkozások tételes adójának (régi KATA) szabályai, ezért a jelenlegi KATÁSOKnak 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnt a KATA adóalanyiságuk. Minden érintett vállalkozásnak el kell/kellett döntenie, hogy milyen szabályok szerint adózik 2022. szeptember 1-jétől, legyen az a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV), vagy az önkormányzati adóhatóságnál. A NAV-nál az új KATA választásáról 2022. augusztus 1-jétől lehet nyilatkozni, a 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozat alapján az új KATA szerinti adóalanyiság 2022. szeptember 1-től jön létre, ha az egyéni vállalkozó 2022. szeptember 1-jén megfelel a Kata tv-ben meghatározott feltételeknek.

Az új KATA-t kizárólag az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a nyilvántartásban rögzített tevékenységeire. Azok a katás egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az új kata feltételeinek, nem válnak automatikusan az új kata alanyává.

Ha az új kata szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a NAV-hoz, illetve ha így kívánnak adózni az iparűzési adóban az illetékes önkormányzati adóhatóság felé is.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban: Htv.) 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak a KATA tv. (új KATA) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe. A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban: tételes adózó vállalkozó) a 39/B.§ (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint (1%-kal számítva: évi 25 ezer Ft, 2%-kal számítva: évi 50 ezer Ft).

Ha a tételes adózó vállalkozó e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozók tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

A Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerint a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti az új KATA-alanyok számára nyitva álló adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által központilag rendszeresített - bejelentkezési nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától (azaz szeptember 1-től) számított 45 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.

A nyomtatvány – KAÜ bejelentkezést követően - az Elektronikus Önkormányzati Portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / keresztül elektronikusan nyújtható be. A benyújtás határideje az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül van lehetőség. A bejelentésre alkalmas „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS" nevű /ASP-ADO_BEJ/ űrlap a Portál honlapján elérhető.

A Htv. 39/B. § (9) bekezdésében rögzített 45 napos határidő tehát az egyszerűsített adóalap-megállapítás választásának a bejelentésére vonatkozó határidő.

Szeretnénk felhívni külön is a figyelmet arra, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani az új KATÁ-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell - elektronikus úton - jelenteni az előírt nyomtatványon önkormányzati adóhatóságunk felé!

A tételes hipa szerinti adózási mód bejelentésére – jogvesztő határidővel - 2022. október 15-ig van lehetősége az adózónak.

Fontos azt is kiemelni, hogy ha az előírt bejelentkezési határidőt elmulasztja, későbbiekben ezt már utóbb nem teheti meg, így általános módon fogja tudni iparűzési adóalapját meghatározni, ami akár lényegesen magasabb éves adófizetést is eredményezhet.

A tételes adózó vállalkozónak az időarányos adórész esedékessége: 2022. szeptember 15-e volt. Az (időarányos) iparűzési adót az érintetteknek az önkormányzati adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára 2022. szeptember 15-ig kellett megfizetni /az iparűzési adót Dunaföldvár Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számlájára 70600133-15000130 kellett befizetni/ függetlenül az új KATA bejelentésétől. A 2022. szeptember 15-i határidőig a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra jutó időarányos adóját be kell fizetni, azaz 8.356 Ft-ot kell megfizetni (122 nap/365 nap x 2 500 000 Ft x 1%).

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Cookie beállítások