Babaköszöntő támogatás

Babaköszöntő támogatás

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: Rendelet) 2024. január 01. hatállyal bevezette a babaköszöntő támogatást Dunaföldváron.

A támogatás célja:támogatás nyújtása a 2024. január 1-jén, vagy azt követően született újszülött gyermekeknek és szüleiknek, amely támogatás hozzájárul a szülők gyermekneveléssel járó anyagi terheinek a csökkentéséhez.

A rendelet személyi hatálya kiterjed minden anyakönyvezett újszülött gyermekre, akinek lakóhelyéül a születésekor a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba dunaföldvári lakcím kerül bejegyzésre (a továbbiakban: újszülött gyermek), és az újszülött gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor legalább egyik szülője Dunaföldvár közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen Dunaföldváron él, és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap hússzoros összegét , ami jelenleg 570 000 Ft/hó.

A támogatást hivatalból, a szülő által tett, a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozat alapján, vagyonvizsgálat nélkül kell megállapítani. A nyilatkozathoz csatolni szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának, valamint a szülők lakcímkártyájának másolatát.

A nyilatkozat a gyermek születését követően, a gyermek hat hónapos korának betöltéséig, ügyfélfogadási időben nyújtható be a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Irodáján. A nyilatkozat és mellékletei ügyfélkapun keresztül is benyújthatóak.A határidő elmulasztása jogvesztő!

Az újszülött gyermekek támogatása 30 000 Ft értékű vásárlási utalvány formájában (továbbiakban: támogatás) és Dunaföldvár címerével ellátott emléklap polgármester által történő átadásával történik.

A vásárlási utalvány a támogatás megállapítását követő legkésőbb két hónapon belül kerül átadásra.

A támogatást csak az egyik szülő veheti igénybe.

Az újszülött gyermekek támogatása ikerszülés esetében gyermekenként külön-külön történik.

A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülő, külön élő szülők esetében a gyermekkel egy háztartásban élő szülő jogosult igénybe venni.

Nem jogosult a támogatásra a szülő, ha a szülői felügyeleti jogát bíróság korlátozta vagy megszüntette, vagy a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba került.

Kérem, hogy éljenek a támogatási lehetőséggel!

Nyilatkozat

 

                                                                                                 Horváth Zsolt sk.

                                                                                                     polgármester

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Cookie beállítások