Tájékoztató kutak bejelentéséről

TÁJÉKOZTATÓ

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről 2020. évben

 

Avízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdés alapján Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, akiaz egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, haa vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

A Vgtv. 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján „Mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása.”

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.)15.§ (1) bekezdése alapján „Vízjogi létesítései engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivétellel – fennmaradási engedélyt kell kérni.

A Korm. rend.15.§ (3) bekezdése alapján A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során a vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell eljárni, azzal, hogy a kérelemnek a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció a része.

 

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrási szakmai követelményekről szóló 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13. § (1) bekezdése alapján „Az e rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények műszaki tervezési feladataittelepülési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. melléklet VII. 4. pontjában foglalt kutak kivételével – az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetnek.

 

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. §-a alapján „A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmát a 2. melléklet tartalmazza.” kell a dokumentációt benyújtani.

 

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

  1. Kérelem nyomtatvány (ásott/fúrt kútra) benyújtása a szükséges mellékletekkel (fotódokumentáció a kútról és környezetéről, helyszínrajz a kút helyének bejelölésével, adatlap a kútról) 2023. december 31-ig!
  2. A kérelmetDunaföldvár Város Jegyzője részére kell benyújtani.
  3. Az engedélyt a Városfejlesztési és Műszaki Iroda adja ki a Jegyző nevében és megbízásából.

 

A vízjogi fennmaradási engedély kérelem benyújtásához szükséges kérelem és adatlap városunk honlapjáról (Polgármesteri Hivatal – Nyomtatványok, ügymenet – Városfejlesztési és műszaki iroda) letölthető illetve a Városfejlesztési és Műszaki Irodán átvehető:

www.dunafoldvar.hu

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. (udvari épület)

 

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Cookie beállítások