Tájékoztatás iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségének igénybevételéről 2021. évben a kis- és középvállalkozásoknak

Tájékoztatás iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségének igénybevételéről 2021. évben a kis- és középvállalkozásoknak

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

A Korm. rendelet Gazdaság Védelmi Akcióterv kiegészítő intézkedését képezi.

A Korm. rendelet szerint a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék,ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

Dunaföldváron a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó 17/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben megállapított adómérték 2 százalék.

A fentiekre tekintettel azon vállalkozó, akinek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb éséves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 4 milliárd forintot, az jogosult adóelőleg csökkentés igénybevételére.

A Korm. rendelet szerinti jogosultság megállapításakor

Az adóelőleg csökkentése nem alanyi jogon jár, hanem a vállalkozónak nyilatkozatot kell tennie legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kíván az adóelőleg csökkentés lehetőségével.

A nyilatkozat kizárólag elektronikus nyomtatványon az állami adó- és vámhatóságon keresztül nyújtható be.

A nyilatkozat tartalmazza, hogy

A Korm. rendelet szerint a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő és nyilatkozatot tevő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

 

Részletekről a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu)  is tájékozódhat a vállalkozó.

A Korm. rendelet elérhető a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000639.KOR&dbnum=1 honlapon.

 

Kérdés esetén forduljon bizalommal a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodához.

Elérhetőségei:

ügyintéző:      Ocsovai Jánosné vezető-főtanácsos

e-mail:            [javascript protected email address]

telefonszám:   75/541-550/156 mellék

személyesen:   szerda 8-12; 13-16

 

Köszönjük, hogy befizetésével hozzájárul Dunaföldvár Város fejlődéséhez.

 

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az erre vonatkozó érdekmérlegelési tesztet az [javascript protected email address] email címre érkezett kérés esetén az érintett rendelkezésére bocsájtjuk.
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Kényelmi cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások