Tájékoztatás a 144/2021. (III.27.), valamint a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendeletben foglaltakról

 

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Üzletvezetők és Szolgáltatók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.04.06-án megjelent a Magyar Közlönyben a 1/2021. (IV.6.) BM határozat, mely alapján a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja 2021. április 6. napja.

 

Ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt intézkedések hatálybalépésének naptári napja 2021. április 7-e.

 

Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a „Védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról” szóló 144/2021. (III.27.) Kormányrendeletben, valamint a „veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről” szóló 484/2020. (XI.10.) Kormányrendeletben foglaltakról.

 

  1. A 144/2021. (III.27.) Kormányrendelet értelmében:

 

1. A kijárási tilalom időszaka az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak.

 

2. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek, azaz a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani. A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybevétele.

 

3. Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka: este 9:30 óra és reggel 5 óra közötti időszak.

a) Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben – az e rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás.

b) Reggel 5 óra és este 9.30 óra között az üzlet az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva.

c) Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtását és betartását nem vállaló üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni és az üzlet köteles zárva tartani.

 

4. A vendéglátó üzletben való tartózkodás - az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig – megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

 

5. A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat.

a) A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat. Ezen szabályok alkalmazása esetén a 14. életévét be nem töltött kiskorút, a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és a fogyatékossággal élő személy segítőjét nem kell figyelembe venni.

b) Ha a vásárlótér négyzetméterben meghatározott területének egytizede nem egész szám, a kerekítés szabályát úgy kell alkalmazni, hogy a kapott értéket 0,5-től felfelé, ez alatt lefelé kell kerekíteni.

 

6. Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.

 

7. Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról

a) az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője,

b) ha az üzlet bevásárlóközpont területén található, az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője mellett a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője is köteles gondoskodni.

 

8. Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy

a) a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak,

b) a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen,

c) az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és

d) a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.

 

9. Az olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak.

 

10. A Kormány felkéri

a) a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.

b) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát és a népegészségügyi szerveket olyan további ajánlások kidolgozására, amelyek a járványügyi védekezést elősegítik.

 

11. A bevásárlóközpont üzleteiben, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségen vagy helyszínen kívüli területén történő tartózkodás, közlekedés, továbbá az üzletek, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek előtti területen történő várakozás során – a közös háztartásban élők kivételével – mindenki köteles a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani. A bevásárlóközpontban a védelmi intézkedés betartásáról a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

12. Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását

a) a rendőrség, illetve

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzik.

 

13. Ha a rendőrség vagy a kormányhivatal az ellenőrzés során, vagy a rendőrség, vagy a kormányhivatal a katona értesítése alapján az kormányrendeletben foglalt kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,

a) akkor 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b) illetve a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

 

14. A rendőrség vagy a kormányhivatal a fent megjelölt jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja. A jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

 

15. A jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

 

16. Ha az üzemeltető vagy a vezető a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség vagy a kormányhivatal az fent megjelölt jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi. A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség vagy a kormányhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik. A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

A Kormányrendelet teljes szövegét itt olvashatják el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100144.kor

 

 

2.         484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet értelmében:

 

1. Minden gyülekezés tilos.

 

2. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

 

3. A szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.

 

4. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket is. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.

 

5. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.

Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.

6. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat. A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

 

7. Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.

 

8. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

 

9. A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek. Magyarországon minden közterületen kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk használata.

 

10. A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos. A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.

 

11. A családi esemény vagy a magánrendezvény - a házasságkötés és a temetés kivételével - abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

 

12. A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.

 

13. A házasságkötésnél kizárólag

a) a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,

b) a házasulók,

c) a házasulók tanúi,

d) a házasulók szülei, nagyszülei,

e) a házasulók testvérei és

f) a házasulók gyermekei

lehetnek jelen.

 

14.A szálláshelyen - e rendelet szerinti kivétellel - tilos tartózkodni.  

 

15. Tilos:

a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),

b) a mozinak,

c) az edző- és fitneszteremnek,

d) az uszodának,

e) a közfürdőnek,

f) a jégpályának,

g) az állatkertnek, a vadasparknak,

h) a kalandparknak, a vidámparknak,

i) a játszóháznak és

j) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

ja) muzeális intézménynek,

jb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,

jc) kép- és hangarchívumnak,

jd) közművelődési intézménynek,

je) közösségi színtérnek és

jf) integrált kulturális intézménynek

a látogatása és e helyszíneken - az ott foglalkoztatottak kivételével - a tartózkodás.

A Kormányrendelet teljes szövegét itt olvashatják el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000484.kor

 

Dunaföldvár, 2021.04.07.

 

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

 

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Kényelmi cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások