Polgármesteri utasítás a rendkívüli szünet megszüntetéséről

POLGÁRMESTERI UTASÍTÁS

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézménynél (7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2.§-ában kapott felhatalmazás alapján a DFV/993-7/2020. számú polgármesteri utasítás 1. pontja szerint az óvodában és a bölcsődében elrendelt rendkívüli szünetet 2020. május 11. napjától megszüntetem az alábbiak betartásával:

  1. Az intézményben az óvodai és bölcsődei ellátást (a továbbiakban: ellátás) kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként a veszélyhelyzetre tekintettel a szükségesség-arányosság elve alapján lehetőség szerint 7 gyermek felügyeletét biztosítsák. Az ellátás vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.
  2. A szülő köteles nyilatkozni az ellátás igénybevételéről.
  3. Az ellátást fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani az 1. pont figyelembe vételével. A szülő köteles írásban nyilatkozni arról, hogy tudomása szerint a gyermek nem szenved fertőző betegségben.
  4. Az intézmény telephelyein kötelező a fokozott higiéniai (különösen napi többszöri fertőtlenítés, takarítás, az épületbe csak a dolgozók és a gyermekek léphetnek be, védőfelszerelések használata, védőtávolság biztosítása, fokozott szellőztetés, játékok fertőtlenítése, textíliák mellőzése, stb.) és biztonsági, valamint szakmai előírások betartása.
  5. Az intézményvezető köteles folyamatosan tájékoztatni az intézmény működéséről, valamint a csoport létszámáról alakulásáról.

 

Kérem a fentiek tudomásul vételét és a végrehajtásban való közreműködést!

 

D u n a f ö l d v á r, 2020. május 8.

 

                                                                       Horváth Zsolt sk.

                                                                           polgármester

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az erre vonatkozó érdekmérlegelési tesztet az [javascript protected email address] email címre érkezett kérés esetén az érintett rendelkezésére bocsájtjuk.
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Kényelmi cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások