Pályázati kiírás Napsugár Idősek Otthonában intézményvezető beosztás ellátására

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) 

beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                                                          

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

 A vezetői megbízás határozott időre, 2021. szeptember 1-től   2026. augusztus 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai  munkájának szervezése, a munkáltatói jogok gyakorlása a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervek útmutatásaiban foglaltak szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

     összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:2021. szeptember 01.

 

A pályázat benyújtásának határideje:2021. augusztus 15.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő  első ülésén dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek tartja. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő jelölteket nem hallgatja meg és a kinevezésről a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt, fenntartva azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 75/541-553 telefonszámon.

 

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Kényelmi cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások