Pályázati kiírás házi gyermekorvos munkakör betöltésére

 DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

HÁZI GYERMEKORVOS

munkakör betöltésére

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:  határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint. Dunaföldváron a II. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása (gyermek praxis- létszám: 664).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.),  az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi törvény, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet  az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
 • Cselekvőképesség.
 • Az Eszjtv. 2. § alapján a pályázó ne álljon az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű legyen.
 • Az Eszjtv. 4. §  szerint a pályázóval szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
 • A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § szerinti csecsemő- és gyermekgyógyász képesítés.
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • Érvényes működési engedély.
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
 • B kategóriás vezetői engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Házi gyermekorvosi munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Képesítést igazoló okiratok másolata.
 • B kategóriás vezetői engedély másolata.
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
 • Egészségügyi alkalmasság igazolása.
 • Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel az Eszjtv. 2. § (3) – (6) bekezdéseiben foglaltakra.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

  összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-  a pályázatát elbíráló  üléseken kívánja-e zárt ülés tartását,

-  hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,

- vele szemben a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll

   fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje:2021. július 31.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „ házi gyermekorvos”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról – a bizottsági véleményezést követő első ülésén -  Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

Egyéb lényeges információk:

 • Dunaföldvár Város I. és II. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása eddig vállalkozó háziorvossal és az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint működött 2018. augusztus 31-ig.
 • A munkáltató az Eszjtv. 3. § alapján 3 hónap próbaidőt köt ki, amennyiben egészségügyi szolgálati jogviszony keretében kerül betöltésre az álláshely.
 • A praxisjog felett az önkormányzat 2019. március 1. naptól rendelkezik, jelenleg a körzet helyettesítéssel ellátott.
 • Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja az I. számú házi gyermekorvossal megosztott használattal.
 • Igény esetén a belvárosban felújított szolgálati lakást biztosítunk.
 • Az önkormányzat praxisonként havi 30 000,- Ft működési támogatást nyújt valamennyi háziorvosnak (vállalkozónak is).
 • Dunaföldváron központi ügyeleti ellátás működik – Paksi telephellyel.
 • Dunaföldváron a II. számú házi gyermekorvosi körzet tartósan betöltetlen, mely után pályázat alapján letelepedési támogatás igényelhető (Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján található a pályázati kiírás).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 06/75/541-553 telefonszámon.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Kényelmi cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások