Pályázati felhívás házi gyermekorvos munkakör betöltésére

 

 DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATOT HIRDET

HÁZI GYERMEKORVOS

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  (igény esetén vállalkozó házi gyermekorvos státusz)

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint. Dunaföldváron a II. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása (gyermek praxis- létszám: 664).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
 • Cselekvőképesség.
 • A Kjt. 20. § alapján a pályázó ne álljon az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű legyen.
 • A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ szerinti csecsemő- és gyermekgyógyász képesítés.
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • Egészségügyi alkalmasság.
 • B kategóriás vezetői engedély.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Házi gyermekorvosi munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Képesítést igazoló okiratok másolata.
 • B kategóriás vezetői engedély másolata.
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.
 • Egészségügyi alkalmasság igazolása.
 • Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

  összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-  a pályázatát elbíráló  üléseken kívánja-e zárt ülés tartását,

-  hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. október 1.

A pályázat benyújtásának határideje:2020. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „ házi gyermekorvos”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról – a bizottsági véleményezést követő első ülésén -  Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

 

Egyéb lényeges információk:

 • Dunaföldvár Város I. és II. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása eddig vállalkozó háziorvossal és az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint működött 2018. augusztus 31-ig.
 • A munkáltató a Kjt. 21/A. § alapján 3 hónap próbaidőt köt ki, amennyiben közalkalmazotti jogviszony keretében kerül betöltésre az álláshely.
 • A praxisjog felett az önkormányzat 2019. március 1. naptól rendelkezik, jelenleg a körzet helyettesítéssel ellátott.
 • Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja az I. számú házi gyermekorvossal megosztott használattal.
 • Igény esetén a belvárosban felújított szolgálati lakást biztosítunk.
 • Az önkormányzat praxisonként havi 30 000,- Ft működési támogatást nyújt valamennyi háziorvosnak (vállalkozónak is).
 • Dunaföldváron központi ügyeleti ellátás működik – Paksi telephellyel.
 • Dunaföldváron a II. számú házi gyermekorvosi körzet tartósan betöltetlen, mely után pályázat alapján letelepedési támogatás igényelhető (Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján található a pályázati kiírás).

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 06/75/541-553 telefonszámon.

 

Weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez.
További információk Az elengedhetetlen cookie-k kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ezek a cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés, valamint ezek segítségével jegyeztetjük meg az Ön által elfogadott cookie beállításokat.
Ezen kívül statisztikai vagy teljesítményfigyelő cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
__utma
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg. Vizsgálja a felhasználó viselkedését az oldalon.
__utmb
Ezzel a Google Analytics vizsgálja az új munkamenetet.
__utmc
Az __utmb cookie gyermeke.
__utmt
Google Analytics használja ezt a cookie-t, hogy megakadályozza a mérési adatok túlcsordulását.
__utmv
Ezzel a Google Analytics tárolja az oldal fejlesztői által egyénileg definiált látogatói paramétereket.
__utmz
Ezzel a Google Analytics tárolja, hogy a látogató honnan érkezett az adott aloldalra.
Beállítás cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások