Pályázati felhívás főigazgató álláshelyre

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

 FŐIGAZGATÓ

álláshely betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladat):

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény teljes jogkörű képviselete, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás jogviszonya:                      köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama:                          határozatlan

Munkaideje:                                                 40 óra

Munkarendje:                                               általános

Foglalkoztatás formája:                               teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama:                      5 év, 2024.08.01-től 2029.07.31-ig 

A munkavégzés helye:                                 Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és

                                                                       Konyha 

                                   Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: a pályázat kiírója Dunaföldvár Város Önkormányzata

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Púétv.) és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Főigazgató”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 06/75/541-553 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a https://eszterlancovoda.huoldalon található.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • Egészségügyi alkalmasság.
 • Óvodapedagógus szakképzettség.
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség.
 • Legalább 4 év pedagógus-munkakörben vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus- munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • mesterpedagógus végzettség,
 • legalább 3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz.
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
 • Óvodapedagógus képzettséget igazoló okirat másolata.
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata.
 • Szakmai gyakorlat igazolása.
 • A pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás).
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy
 • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

     összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 • hozzájárul a Púétv. 37.§ (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az adatainak további kezeléséhez abból a célból, hogy későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.
 • a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását,
 • hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

 

A pályázat benyújtásának határideje:                     2024. március 31.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázókat Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Egészségügyi, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága hallgatja meg, majd a bizottság javaslatának ismeretében a képviselő-testület dönt a vezetői megbízásról. A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

 

A pályázat elbírálásának határideje:                      2024. június 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:   

 

Az állás tervezett betöltésének időpontja:              2024. augusztus 01.

 

Publikálás tervezett időpontja:                                2024. február 15.

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Cookie beállítások