Pályázati Felhívás DUNAFÖLDVÁR VÁROS FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT elnyerésére

 

dfvcimer

Dunaföldvár Város Önkormányzata

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

Levelezési cím: 7021 Dunaföldvár, Pf.: 23.

Tel.: 75/541-550/125. e-mail: [javascript protected email address]

Ügyiratszám: DFV/227-1/2021.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a „Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat” elnyerésére

 

Pályázók köre:

A pályázatot nyújthatnak be azon Dunaföldváron legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel rendelkező hallgatók, akik :

 • felsőfokú tanulmányokat államilag támogatott képzésben nappali tagozaton folytatják,
 • 25 év alattiak,
 • nehéz szociális körülmények között élnek* és
 • legalább 3,51-es „halmozott súlyozott tanulmányi átlaggal” rendelkeznek.

(Államilag támogatott képzésnek minősül a teljes idejű alapképzés, az osztatlan képzés, a mesterképzés és a felsőoktatási szakképzés.)

 

*Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az a nehéz szociális körülmények között élő hallgató,

 • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori  öregségi nyugdíjminimum 280%-át, egyedül élő esetén annak 360%-át
 • akinek a vagyona mértéke a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott mértéket és
 • akinek családja tulajdonában legfeljebb kettő gépjármű van.

 

Az ösztöndíjra határidőben benyújtott pályázati adatlap (1. sz. melléklet) benyújtásával lehet pályázani. Az ösztöndíjra legkorábban a sikeresen lezárt I. tanulmányi félévet követően lehet jelentkezni.

 

A kitöltött pályázati adatlaphoz (1. sz. melléklet) mellékelni kell:

 • a hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást, (elektronikus formában is csatolható)
 • a tanulmányi átlagról szóló igazolást, (neptun rendszerből)
 • a jövedelmi és vagyonnyilatkozatot, illetve az abban foglaltakat igazoló dokumentumokat, valamint (2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kell kitölteni)
 • lakcímkártya, a TAJ kártya és a személyazonosító igazolvány másolatát.

 

Hiánypótlásra 15 napos határidővel egy alkalommal van lehetőség.

 

A pályázati adatlap és a vagyonnyilatkozat nyomtatványok innen letölthetőek, illetve e-mailban is igényelhető a [javascript protected email address] címen.

 

A pályázat részletes szabályait "Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról,a kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének szabályairól szóló" 20/2020 (XI.2.) önkormányzati rendelet szabályozza.

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot papíralapon személyesen vagy postára adva a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnak (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) címezve kell benyújtani.

További információk: Lóki-Sánta Renáta 0675/541-550/125. [javascript protected email address]

 

Benyújtási határidő: 2021. március 1. 16:00     A határidő jogvesztő!

 

A pályázat elbírálása:

Az ösztöndíj odaítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A döntés ellen fellebbezés benyújtható.

 

Dunaföldvár, 2021. január 15.

 

 

                                             Horváth Zsolt

                                              polgármester

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Kényelmi cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások