Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                                          

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. június 1-től   2025. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok (nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti feladatok) vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. június 01.

A pályázat benyújtásának határideje:2020. február 29.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő  60 napon belül dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek tartja. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelő jelölteket nem hallgatja meg és a kinevezésről a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt, fenntartva azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 75/541-553 telefonszámon.

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű fukcionalitáshoz marketing jellegű cookie-kat engedélyezhet, amivel elfogadja a Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
__utma
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg. Vizsgálja a felhasználó viselkedését az oldalon.
__utmb
Ezzel a Google Analytics vizsgálja az új munkamenetet.
__utmc
Az __utmb cookie gyermeke.
__utmt
Google Analytics használja ezt a cookie-t, hogy megakadályozza a mérési adatok túlcsordulását.
__utmv
Ezzel a Google Analytics tárolja az oldal fejlesztői által egyénileg definiált látogatói paramétereket.
__utmz
Ezzel a Google Analytics tárolja, hogy a látogató honnan érkezett az adott aloldalra.
Beállítás cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.