Letelepedési támogatás - 2021. II. forduló

LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS 2. forduló

2021. évi szabályai

Dunaföldvár Város Önkormányzata letelepedési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt Dunaföldvár város közigazgatási területén belül (kül- és belterületen egyaránt) a legalább víz, villany, csatorna közművel és útcsatlakozással ellátott

  1. önálló helyrajzi számon nyilvántartott új lakás (alapterület legfeljebb 80 m2), családi ház (lakáscélú hasznos alapterület legfeljebb 150 m2) építéséhez,
  2. használt lakás (alapterület legfeljebb 80 m2), vagy családi ház (lakáscélú hasznos alapterület legfeljebb 150 m2) a kérelem benyújtását megelőző három éven belül történt vásárlásához - ide értve az egyenes ági rokonok közötti ajándékozással vagy örökléssel hozzátartozótól szerzett ingatlant is -, beleértve olyan családi ház vásárlását is, amely lebontásra ítélt, és az épület elbontását követően a terület közművesített építési telekként szolgál.

A letelepedési támogatás igénybevétele iránti kérelmet írásban a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Irodáján (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani, a Hivatal által biztosított/ honlapra feltöltött kérelem nyomtatványon, a kérelemben foglaltak valódiságát alátámasztó iratokkal, mellékletekkel együtt. A kérelmen feltüntetett és ahhoz csatolt igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek.

 

Mivel az I. fordulóban a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló költségvetési keret nem került teljes mértékben felhasználásra, így  II. fordulóban a tárgyév szeptember 15. napjától legkésőbb október 15. napjáig az I. fordulóra érvényes szabályok figyelembe vétele mellett kérelmet nyújthatnak be azok a feltételeknek megfelelő kérelmezők is, akik 2021. május 15. után szerezték a támogatandó ingatlant.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A támogatás

 a) összege: 700.000.- Ft.

 b) formája: vissza nem térítendő támogatás

c) kifizetése:bankszámlára utalással történik az Önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzését- amelyet a kérelmező  igazol - követő 8 napon belül.

d) forrása: a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési előirányzat.

 

A letelepedési támogatással elszámolása: vásárlás esetén az adásvételi szerződés – kérelemmel egyidejű - benyújtása igazolja a támogatási célnak megfelelő támogatás felhasználást.

 

Kik nyújthatják be?

Akik

a) házastársak (házassági anyakönyvvel igazoltan)

b) gyermeküket egyedülállóként nevelő szülők (egyedülállóságot bírósági ítélettel, gyámügyi okirattal igazolják)

c) azok a párok, akik lakásvásárlásukat, vagy az építkezés megkezdését a házasságkötés előtti időre ütemezték, de legkésőbb 2021.október 31. napjáig a házasságkötést házassági anyakönyvvel igazolják.

(továbbiakban. Kérelmezők) amennyiben a 40. életévüket nem töltötték be (személyi okmányokkal igazoltan), és ők a támogatott ingatlan tulajdonosai.

 

A letelepedési támogatás nyújtásának további feltételei:

 

a) A támogatás fejében a kérelmezőnek vállalnia kell, hogy legalább 5 évig életvitelszerűen  Dunaföldváron él és dunaföldvári bejelentett lakóhellyel rendelkezik családjának valamennyi tagja, dunaföldvári oktatási intézménybe (általános iskola 6. / 8. évfolyamáig) járatja gyermekét.

b) Kérelmezők családjában (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti család fogalom) az 1 főre jutó nettó jövedelem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeres összegét (57.000.- FT), de ne érje el annak tízenötszörös összegét (427.500.- Ft).

c) Kérelmezők, és családtagjaik tulajdonában a támogatással érintett ingatlanon kívül legfeljebb olyan lakáscélú ingatlan 50 %-os tulajdoni hányada lehet, amelyet tulajdonközösség megszűntetése, vagy öröklés útján szereztek, és azt a túlélő szülő/nagyszülő haszonélvezeti joga terheli, és az annak a lakhatását szolgálja. Lakáscsere esetén csak a csereszerződés tárgyát képező lakás lehet a kérelmezők/családtagjaik tulajdonában.

d) Kérelmezőnek amennyiben lakásbérleti jogviszonya van, csatolnia kell annak felmondására vonatkozó jognyilatkozatát.

e) Kérelmezőknek 180 napos folyamatos biztosítási jogviszonyt kell igazolniuk NEAK igazolással igazoltan. CSED, GYED, GYES, GYET jogviszony elfogadható, amennyiben NEAK igazolás nem beszerezhető.

f) Kérelmezőknek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkezniük - bizonyítvány másolatával igazoltan.

g) A kérelmezőknek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazoltan.

h) Kérelmezőknek köztartozásmentes adózóknak kell lenniük - NAV igazolással igazoltan.

 

A Bizottság II. fordulóban – a költségvetési maradvány erejéig – a novemberi ülésén dönt a letelepedési támogatásról a végrehajtásra (figyelemmel a megállapodás megkötése, jelzálogjog bejegyzése, támogatás kifizetése ügyintézési időszükségletére) határidőt megállapítva.

 

A támogatás erejéig a támogatott ingatlanra a támogatás folyósítását megelőzően az Önkormányzat jelzálogjoga bejegyzésre kerül.

 

Terhelt ingatlan esetén a kérelmezőnek a döntés meghozatala után és a megállapodás megkötése előtt intézkednie kell a korábbi jelzálogjogosult hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése végett az Önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzéséhez.

 

A megállapodás ügyvédi ellenjegyzésével, a jelzálogjog bejegyzésével, és annak későbbi törlésével kapcsolatos költségek a támogatottat terhelik.

 

A támogatás nyújtására / folyósítására az önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzését követően ügyvéd által ellenjegyzett írásban kötött megállapodás alapján kerülhet sor.

 

Formanyomtatványt igényelni a 2021. augusztus 23-tól lehet a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 8. irodájában, vagy az a www.dunafoldvar.hu honlapról letölthető.

                                                                                          

Érdeklődni, kérdéseket feltenni a 06/75/541-550/165 melléken, vagy az [javascript protected email address]  email címen lehet.

 

Dunaföldvár, 2021. július 09.

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Kényelmi cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások