Felhívás terápiás munkatárs munkakör betöltésére

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

 

Dunaföldvár  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

 

 TERÁPIÁS MUNKATÁRS

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

                                                                       2023.04.01-től   2023.12.31-ig

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:  Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgálta-

                                       tási Központ

   Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Duna u. 13.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Idősek nappali ellátásának megszervezése, valamint az étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatainak ellátására irányuló folyamatos munkavégzés biztosítása, szakszerű, jogszerű és zavartalan működtetés elősegítése, a munkakörhöz kapcsolódó adminisztráció vezetése. A tanyagondnoki munkakör helyettesítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elvárt kompetenciák:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:  2023. április  01.

A pályázat benyújtásának határideje:2023. március 24.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

Sikeres pályázat esetén a munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § alapján 3 hónap próbaidőt köt ki. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Jung Katalin intézményvezető nyújt, a 06/75/541-067,   telefonszámon.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Kényelmi cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások