Értesítés közmeghallgatásról a Pannonia Bio Zrt. veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységével kapcsolatban

HIRDETMÉNY

Horváth Zsolt Dunaföldvár Város Polgármestere a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 21. §-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §-a alapján, a Pannonia Bio Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Zrínyi u. 16. I/1.), mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 7020 Dunaföldvár, Sas utca 7. szám alatti telephelyére vonatkozó biztonsági elemzés a már meglévő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatása kapcsán a veszélyes tevékenység folytatására – a tevékenysége kibővítéseként biogáz üzem létesítése kezdődött, ahol az erjesztett nyersanyagokból származó gázok, gázégővel való elégetésével hőenergiát terveznek előállítani. Az így előállított hőenergia a saját technológiai folyamatba kerül majd felhasználásra – valamint a katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatban ezen hirdetmény útján értesítem a nyilvánosságot.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2020. október 8.

A hirdetmény Dunaföldvár Város honlapján és hirdetőtábláján megtekinthető.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt biztonsági elemzés nyilvános változata megtekinthető a Városfejlesztési és Műszaki Irodán (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) ügyfélfogadási időben.

A dokumentációval kapcsolatos észrevételeket Dunaföldvár Város Jegyzőjéhez, írásos formában lehet megtenni 2020. október 29-ig.

 

 Az ügyben KÖZMEGHALLGATÁST tartok

az alábbi helyen és időpontban:

 

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

(7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.)

Díszterem

2020. november 10. (kedd) 900órakor.

 

Eljáró hatóság: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cím: 7100 Szekszárd, Wesselényi utca 15.

Telefon: +36(74) 504-700, Fax: +36(74) 504-712

E-mail:[javascript protected email address]

Hivatali Kapu azonosító: TMKVI (KRID: 608441175)

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (70 nap): 2020. december 6.

Az eljárás lehetséges lezárásainak típusaival kapcsolatosan a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek. 

Horváth Zsolt

polgármester sk.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az erre vonatkozó érdekmérlegelési tesztet az [javascript protected email address] email címre érkezett kérés esetén az érintett rendelkezésére bocsájtjuk.
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

Ezen kívül statisztikai cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. A statisztikai cookie-at a jelölőnégyzet kipipálásával tudja elfogadni.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
Dunafoldvar
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
_gat_gtag_
Ezzel a Google Analytics jelöli saját magának, hogy az analitikai mérés aktiválva van.
_ga
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
_gid
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg.
Beállítás cookie-k
accessibility
Ez a cookie tárolja, hogy az oldal látogató akadálymentesített weboldalt kíván használni vagy sem.
Cookie beállítások