Megoszts

Pályázatok
Bölcsõdei férõhelybõvítés a foglalkoztatás elõsegítése érdekében HEFOP-4.2.1-P.- 2004-10-0016/4.0
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) szakmai támogatásával és az ESZCSM Strukturális Alapok Programiroda közremûködésével pályázatot hirdetett "A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése" címmel. A pályázati felhívás hivatkozási száma: HEFOP/2004/4.2
A támogatható projektekre 2004 és 2006 között rendelkezésre álló összeg: 8 399 042 100 Ft (6 299 281 320 Ft az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása, 1 595 818 305 Ft hazai társfinanszírozás és 503 942 475 Ft az önerõ). A támogatás vissza nem térítendõ támogatás. Önerõ mértéke a projekt méret minimum 6 %-a!Komponensek:
  1. Bölcsõde és a hozzá kapcsolódó rugalmas napközbeni ellátások
  2. Hajléktalanok nappali intézménye
  3. Fogyatékossággal élõk nappali intézménye


A pályázatok benyújtása 2004. június 30. és 2004. szeptember 30.

A pályázat paraméterei
A támogatás összegébõl 65% az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési 
Alapjából származik, 35% pedig magyar kormányzati finanszírozás.

Téma Bölcsõdei férõhelybõvítés a foglalkoztatás elõsegítése érdekében
Megpályázott összeg 31,5 M Ft
Önrész 3,5 M Ft
Pályázó/fõ kedvezményezett Dunaföldvár Város Önkormányzata
Szerzõdéskötés 2005. november 25.
Megvalósítás (beruházások) határideje 2005. október 10.-2006. november 10. (2 éven belül)

Partner

DIT Kht. (Dunaföldvár Ipar és Területfejlesztési Közhasznú Társaság)
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. Tel./Fax. 75/541-017


DESZI (Dunaföldvár Egyesített Szociális Intézménye Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat)
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14. Tel./Fax. 75/541-101; 75/541-555

A projekt elõzménye


A bölcsõdék a társadalmi változások keltette igényként alakultak ki. A nõk munkába állása, a nagycsaládok felbomlása, ami részben a városiasodás következménye, szükségessé tette, hogy a gyermekek napközbeni felügyeletérõl szervezett keretek között gondoskodjanak.
Dunaföldvár városának bölcsõde épülete jelenleg nem felel meg az elõírásoknak, normatíváknak, hiányoznak a mai korszerû mûködéshez nélkülözhetetlen feltételek. Valamint a bölcsõdei férõhelyek iránti igény növekszik, ezért a bölcsõde kapacitásának növelése is szükséges. A megvalósítandó projekt keretében sor kerül a bölcsõde bõvítésére egy csoportszobával, mai igényeknek megfelelõ fõzõkonyhával, és a meglévõ épület korszerûsítésére, átalakítására. Emellett 2 fõ gondozónõnek új munkalehetõséget biztosít.
Ugyanakkor e projekt a hátrányos helyzetû családokat, a munkaerõpiacra visszatérõ nõket támogatja, növelve az õ foglalkoztatási esélyeiket. A kicsik személyiségének fejlõdésére, a korai szocializációra is jó hatással vannak a bölcsõdék.

Munkálatok


Kivitelezõ:
P-SZER Kft.
6000 Kecskemét, Nyíl u. 25.
Tel.: (06-76) 505-463

 
Beruházásért felelõs személyek:
Mûszaki vezetõ: Gömöri Zoltán
Tel.: (06-30) 219-3810
Mûszaki ellenõr: Francz Ottó
Kapos Hidro Kft. 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.
Tel.: (06-82) 317-010

 
A kivitelezési munkák befejezésének határideje: 
2006. szeptember 7.

A projektrõl megjelent cikkek


Megyei Napló


IX. évfolyam 4. szám
2006. február 25.
Új mentõállomás, megújuló bölcsõde és buszpályaudvar

Tolnai Népújság


2006. február 27. (hétfõ)
Egyre nõ az igény a bölcsõdére
Átépítés Szeptemberre készül el a régi épület harmincmillió forintos felújítása


http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?
apps=cikk&d=2006-02-27&r=1043&c=493961

PART-OLDALAK


X. évfolyam 2. szám
2006. február
Megújul a bölcsõde

Tolnai Népújság


2006. június 22. (csütörtök)
Megújult városi bölcsõde várja a kicsiket õsszel
 
2006. július 3. (hétfõ)
Szeptemberben költöznek a felújított bölcsõdébe

PART OLDALAK

X. évfolyam 11. szám
2006. november
Befejezéshez közeledõ projektek

Tolnai Népújság

2006. november 6.
Örülnek az új bölcsõdének


Tolnai Népújság

2006. december 18.
Két gondozónõ jutott munkához a bölcsödébenPART-OLDALAK

XI. évfolyam 1. szám
2007. január
Ismét Babits Józsefné a DASZK élén

Fotók

A projekt zárása


Dunaföldváron a bölcsõdének helyet adó épület nem felelt meg az elõírásoknak, hiányoztak a mai korszerû mûködéshez nélkülözhetetlen feltételek. A bölcsõdei férõhelyek iránti igény azonban folyamatosan növekszik, ezért az átalakításon és felújításon túl az épület bõvítése is szükségessé vált. A beruházás keretében akadálymentesítésre került az épület, újjá alakult a bölcsõde konyhája, az épület belsõ átalakításával pedig egy új csoportszoba jött létre. A kisgyermekek ellátását biztosító fürdetõ és mosdó helyiség is megújult.
A megvalósult projekt célja a bölcsõde korszerûsítésén túl, azon szolgáltatások bõvítése, amelyek a szülõk számára segítséget jelentenek a családi és a munkahelyi kötelezettségeik összeegyeztetésében. Például az új fejlesztõ felkészítõ szoba kialakításával és a speciális eszközök beszerzésével a város felvállalja a különös nevelési igényû kisgyermekek ellátását, és korai fejlesztését, így a fogyatékos gyermekeket nevelõ családok megoldatlan helyzete is javulni fog. Az új szolgáltatás segítséget nyújt a fogyatékos gyermeket nevelõ családoknak, támogatja a nõk munkaerõpiacra való visszatérését, remélhetõleg nemcsak Dunaföldváron, hanem a kistérségben is.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.
Partnerek, linkek


Egészségügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programiroda
www.strapi.hu


Egészségügyi Minisztérium:
www.eum.hu

Nemzeti Fejlesztési Hivatal:
www.nfh.hu

Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program:
www.hefop.hu

Szociális és Munkaügyi Minisztérium:
www.szmm.gov.hu

Az Európai Unió hivatalos honlapja:
www.europa.eu.int