MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének
2008. február 5-én (Kedden) 14 órakor tartandó
soron következõ rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Városháza nagyterme


Tervezett napirendi pontok

  1. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ Dunaföldvár Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetének elsõ fordulóban történõ megtárgyalása Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
    BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. (1033 Budapest, Sorompó u. 1.) részére megbízás adása az Önkormányzat könyvvizsgálatára
    A polgármester illetménye és költségátalánya, az alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya Elõadó: Jákli János a PEB elnöke Helyi önkormányzati képviselõk tiszteletdíja Elõadó: Nagy Gáborné polgármester Képviselõi indítvány SZMSZ módosítására Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ A köztisztviselõi teljesítmény-követelmények alapját képezõ kiemelt célok meghatározása Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ Az óvoda és az általános iskola 2008/2009. nevelési/tanévi beíratási felhívásának elõkészítése Elõadó: Nagy Gáborné polgármester Az Óvodák 2008. évi nyári nyitva tartása Elõadó: Nagy Gáborné polgármester Pályázat benyújtása a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére (TIOP-1.1.1/07/1) Elõadó: Nagy Gáborné Pályázat kiírása belterületi gyommal és parlagfûvel erõsen szennyezett területeken közérdekû munka elvégzésére Elõadó: Nagy Gáborné polgármester Döntés "A Duna összeköt" LEADER Akciócsoport által alapítandó egyesület megalakulásához fizetendõ hozzájárulásról Elõadó: Nagy Gáborné polgármester Dunaföldvár, 109/7 hrsz-ú út elnevezése Elõadó: Nagy Gáborné polgármester Strasszer András (Dunaföldvár, Aradi köz 9. ) 0264/7 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlása Elõadó: Nagy Gáborné polgármester Németh József (Dfvár, Templom u.78.) ingatlanrész vásárlási kérelme (220 hrsz.) Elõadó: Nagy Gáborné polgármester Egyebek

    Zárt ülésen:
    Városi kitüntetések adományozása Elõadó: Nagy Gáborné polgármester Kötvénykibocsátás lehetõségének megvitatása Elõadó: Nagy Gáborné polgármester Mezõõri járulék fizetésével kapcsolatos kérelmek elbírálása Elõadó: Nagy Gáborné polgármester DDIF Zrt. fejlesztési projekt elõkészítésérõl tájékoztató Elõadó: Nagy Gáborné polgármester Egyebek

Dunaföldvár, 2007. január 30.
Nagy Gáborné
polgármester