MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének
2008. január 29-én (Kedden) 14 órakor tartandó
soron következõ rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Városháza nagyterme


Tervezett napirendi pontok

 1. Dr. Major Zoltán háziorvos bejelentése az 1. számú háziorvosi körzetben végzett háziorvosi tevékenységének befejezésérõl, illetve praxis átadásról
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 2. Döntés Dunaföldvár, Kossuth L. u. 21. szám alatti ingatlan oktatásfejlesztési célra történõ cseréjérõl
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 3. "Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése" megnevezésû pályázaton való részvétel dokumentumainak összeállításához további döntések meghozatala
  Társulási Megállapodás megkötése
  Önerõ biztosítása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 4. Pályázat kiírása közköltségen történõ temetés végzésére
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 5. Egyebek

Dunaföldvár, 2007. január 23.
Nagy Gáborné
polgármester