MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének
2007. december 18-án (Kedden) 14 órakor tartandó
soron következõ ülésére.
Az ülés helye: Városháza nagyterme

A napirendi pontok tárgyalása elõtt általános iskolás gyerekek ünnepi karácsonyi mûsorral kedveskednek. ezután

"Vállalkozói Díj" kerül átadásra az öt legtöbb iparûzési adót fizetõ vállalkozás részére.

Tervezett napirendi pontok

 1. Jelentés lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

 2. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének .../2007.(XII.31.) KT. rendelete az egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról
  - A Képviselõ-testület hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 6/2005.(VII.15.) KT. rendelet módosítása

  - A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 21/2000.(VII.01.) KT. rendelet módosítása

  - A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról valamint a közüzemi ivóvízellátással és a közmûves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirõl szóló 24/2003.(XII.31.) KT. rendelet módosítása

  - A lakások és helyiségek bérletére illetve elidegenítésükre, valamint a lakás célú helyi támogatásra vonatkozó egyes szabályokról szóló 8/2006.(III.31.) KT rendelet módosítása
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

 3. Adórendeletek koncepció szerinti módosítása (II. forduló, rendeletalkotás): Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének .../2007.(XII.31.) KT rendelete a helyi adókról szóló -többször módosított- 14/1995.(VII.01.) KT. rendelet módosításáról
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

 4. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének .../2007.(XII.31.) KT rendelete a mezei õrszolgálatról szóló 19/2007.(VIII.15.) KT rendelet módosításáról
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

 5. "Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése" megnevezésû pályázaton való részvétel dokumentumainak összeállításához további döntések meghozatala
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 6. Beszédes József Óvoda, Általános Iskola, Gyógypedagógiai Tagozat, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakiskola alapító Okiratának módosítása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 7. Magyar László Gimnázium Alapító Okiratának módosítása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 8. Beszédes József Óvoda, Általános Iskola, Gyógypedagógiai Tagozat, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 9. Döntés a 2007-2008. évi önkormányzati pályázati lehetõségekrõl
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 10. Szándéknyilatkozat "Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban" címû pályázat benyújtásához (projekt javaslat)
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 11. Döntés a DC Dunakom Kft. által bevezetésre tervezett Paks és Környéke szilárd hulladékgazdálkodási "mini projekt"-hez való csatlakozásról
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 12. 2008. évi Munkaterv elfogadása
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

 13. Dunaföldvár Város 2008. évi Rendezvénytervének elfogadása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 14. Dunaföldvár Tavasz utcában létesítendõ út és egyéb közmûvek, valamint építési telkek kialakítása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 15. Dunaföldvár, Rákóczi utcai és Várdomb utcai lakók kérelme forgalomkorlátozás ügyében
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 16. Dunaföldvár, Templom u. parkolási rendjének szabályozása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 17. Egyebek

 18. ZÁRT ÜLÉSEN:

 19. A DDIF Zrt. többségi tulajdonosának vételi ajánlata a tulajdonában álló részvények eladási szándéka miatt
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 20. Kötvénykibocsátás lehetõségének megvitatása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 21. Egyebek

Dunaföldvár, 2007. december 12.
Nagy Gáborné
polgármester