MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 24-én (kedden)
14 órakor tartandó
soron következõ ülésére.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Tervezett napirendi pontok

 1. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

 2. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének ../2007./V.01.) KT. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 3. Beszámoló a 2006. évi belsõ ellenõrzési tevékenységrõl
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 4. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének .../2007.(V.01.) KT. rendelete a Képviselõ-testület hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló módosított 6/2005.(VII.15.) KT. rendelet módosításáról
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ

 5. DDIF ZRT 2007. évi üzleti terve
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 6. Javaslat Nagy Gáborné polgármester jutalmazására
  Elõadó: Jákli János a PEB elnöke

 7. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásáról
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 8. Beszámoló a 2006. évi közhasznú és közcélú foglalkoztatásról, közérdekû munkavégzésrõl, közmunkáról
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 9. Szeméttelep melletti területek vételre történõ felajánlása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 10. Takács Zoltán és Takácsné Szabó Anikó Dunaföldvár, Gábor P. u. 3. sz. alatti lakosok ingatlant terhelõ elidegenítési tilalom törlési kérelme
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 11. Markovics László Dunaföldvár, B. Balogh Á. u. 13. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 12. M6-os tervezett gyorsforgalmi úttal kapcsolatban érintett dunaföldvári 0319 hrsz-ú földút ügye
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 13. Egyebek

Zárt ülésen
 1. Döntés riasztó felügyelet mûködtetésének módjáról
  - élõerõs
  - távfelügyelet
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 2. Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester

 3. Egyebek

Dunaföldvár, 2007. április 18.
Nagy Gáborné
polgármester