MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. március 27-én (kedden)
14 órakor tartandó
soron következõ ülésére.
Az ülés helye: Városháza nagyterme

A napirendi pontok tárgyalása elõtt Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság külsõs tagjának eskütételére kerül sor.

Tervezett napirendi pontok


 1. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ
 2. Javaslat helyi mezõõri szolgálat megalakítására
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 3. Dunaföldvár Önkormányzat .../2007.(IV.01.) KT. rendelete a Képviselõ-testület és Szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 5/2003.(III.01.) KT. rendelet módosításáról
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ
 4. Dunaföldvár város helyi hétvégi orvosi ügyeletének és a háziorvosi rendelési idõk felülvizsgálata
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 5. DUNA PED-MED Bt. Telephelyének bejegyzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása (I. sz. házi gyermekorvos)
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 6. Az Önkormányzat Képviselõ-testületének Gazdasági Programja 2007-2010. évre
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 7. DIT Kht. 2007. évi üzleti terve
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 • Fennálló lakbérhátralékok üzleti könyvekbõl történõ kivezetésének kérése
  (Írásos anyag a 2007. januári ülés 1. sz. napirendi pontjánál található)
 1. DUNA VÍZ Kft. 2007. évi üzleti terve
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 • Dunavíz Kft. Felügyelõ Bizottsági tag visszahívása, új Felügyelõ Bizottsági tag kinevezése
 1. DDIF RT. 2007. évi üzleti terve
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 2. Pályázatok: 2007. évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatások elnyerése
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 3. Képviselõi tiszteletdíjak felajánlása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 4. Magyar László Gimnázium és a Beszédes József Óvoda, Általános Iskola, Gyógypedagógiai Tagozat, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakiskola határidõ módosítási kérelme (4/2007.(II.06.) KT. határozat)
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 5. Döntés az Önkormányzat és intézményei riasztórendszerének felügyeletérõl
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 6. Dolák Gyula Tamási, Szabadság u. 2. szám alatti lakos vételi ajánlata üdülõrészre
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 7. Pince köz 1. és Iskola u. 12. önkormányzati telkek értékesítése
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 8. Nikl Béla Dunaföldvár, Kossuth tér 8. szám alatti lakos haszonbérleti kérelme
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 9. Egyebek
Zárt ülésen
 1. Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 2. Egyebek
Dunaföldvár, 2007. március 21.
Nagy Gáborné
polgármester