MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. február 27-én (kedden)
14 órakor tartandó
soron következõ ülésére.
Az ülés helye: Városháza nagyterme

Tervezett napirendi pontok


 1. Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosítása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 2. 2007. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása és rendeletalkotás (II. forduló)
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
  Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetésénk elfogadása
 3. Dunaföldvár Önkormányzat Képviselõ-testületének .../2007.(III.15.) KT. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól és az ezzel összefüggõ lakások és helyiségek bérletére illetve elidegenítésére, valamint a lakás célú helyi támogatásra vonatkozó egyes szabályokról szóló 8/2006.(III.31.) KT. rendelet módosítása
  Elõadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ
 4. AN-ZO Dunaföldvár Kft. bérbevételi kérelme
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 5. A polgármester illetménye és költségátalánya, az alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
  Elõadó: Jákli János a PEB elnöke
 6. Helyi önkormányzati képviselõk tiszteletdíja
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 7. Belterületi gyommal és parlagfûvel erõsen szennyezett területeken közérdekû munka elvégzésére benyújtott pályázatok elbírálása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 8. Orvosi ügyelet felülvizsgálata
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 9. Egészségház hasznosítási és használati lehetõségének áttekintése
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
  Varga és Társa Kft. Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1. sz. alatti vállalkozás üzleti bérleti kérelme
 10. BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. megbízása az Önkormányzat könyvvizsgálatával
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 11. A köztisztviselõi teljesítmény-követelmények alapját képezõ kiemelt célok meghatározása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 12. Az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény minõsítési eljárásának megkezdése
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 13. Nevelési-oktatási intézmények Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 14. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásra
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 15. Felzárkoztató pályázat a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár állománygyarapítási összegének növelésére
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 16. A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása, valamint döntés az intézmény nyári nyitva tartásáról
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 17. Budai Balázs és Budai Csaba Dunaföldvár, Kéri u. 84. szám alatti lakosok fennmaradási ügye
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 18. Markovics László Dunaföldvár, B. Balogh Á. u. 13. sz. alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 19. kk. Ladi Ákos nevében eljáró törvényes képviselõ Ladi Molnár Ágnes Kiskõrõs, Liget u. 40. 2/6. szám alatti lakos fennmaradási ügye
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 20. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme önkormányzati földterület hasznosítására
  Elõadó: Nagy Gáborné polgármester
 21. Egyebek
Dunaföldvár, 2007. február 21.
Nagy Gáborné
polgármester