HANGOS-
TÉRKÉP

ÜGYLEÍRÁSOK, NYOMTATVÁNYOK


K Ö Z A D A T T Á R

- PÉNZÜGYI ÉS ADÓIRODA -
A nyomtatványok letölthetõek, de elektronikus úton nem benyújthatóak!

SZÁMLASZÁMOK

Számlaszámok (pdf)
HELYI IPARÛZÉSI ADÓ

Õstermelõi nyilatkozat (pdf) Nyilatkozat adómentességrõl (pdf)
GÉPJÁRMÛADÓ

Gépjármûadó mentességi nyomtatvány (új, 2017 évtõl) (pdf)
IDEGENFORGALMI ADÓ

Idegenforgalmi adó bevallás (új, 2015 évtõl) (pdf) Idegenforgalmi adó bevallás, melléklet (új, 2015 évtõl) (pdf)
TERMÕFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ

Termõföld bérbeadás adatszolgáltatás (pdf) Termõföld bérbeadás adatszolgáltatás útmutató (pdf) Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás és útmutató (pdf)
KOMMUNÁLIS ADÓ

Kommunális adó bevallási nyomtatvány (új, 2014 évtõl) (pdf) Kommunális adó eladás miatti bejelentõ nyomtatvány (pdf) Kommunális adó haláleset miatti bejelentõ nyomtatvány (pdf)
TALAJTERHELÉSI DÍJ

Talajterhelési díj bevallási nyomtatvány (új, 2014 évtõl) (pdf)
MEZÕÕRI JÁRULÉK

Mezõõri járulékokhoz adás/vétel/bérlet bejelentõ (új, 2014 évtõl) (pdf)
TELEPÜLÉSI JÖVEDÉKADÓ (PÁLINKAFÕZÉS)

Tájékoztató 2015 (pdf) Tájékoztató 2016 január 1-tõl változásról (pdf) Bevallási nyomtatvány (pdf) Bevallási nyomtatvány (pálinkabevallás) (pdf)
ADÓIGAZOLÁS

Kérelem (pdf)
ADÓ ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY

Kérelem (pdf) Tájékoztató (pdf)
Ügyintézõ: Ocsovai Jánosné
Polgármesteri Hivatal
16. számú iroda
75/541-556

Közmûfejlesztési nyilatkozat (pdf)
Ügyintézõ: Bodor Éva
Polgármesteri Hivatal
15. számú iroda
75/541-550- VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS MÛSZAKI IRODA -


Telepengedély kérelem 2017 (pdf)
Telepengedélyek és bejelentés- köteles ipari tevékenységek nyilvántartása 2017-ig
Telepengedélyek és bejelentés- köteles ipari tevékenységek nyilvántartása 2018 (xls)
Ügyintézõ: Vasné Forster Márta
Polgármesteri Hivatal
udvari épület
75/541-558

Kérelem vadkárbecslési eljárás lefolytatására (pdf)
Nyilatkozat ebtartásról, 2018 (doc)
Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármû és autóbusz forgalomba helyezéséhez..., 2019 (pdf)
Fakivágási engedély kérelem, bejelentés a közterületen lévõ fás szárú növényekre (pdf)
Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt (pdf)
Behajtási engedély iránti kérelem (pdf)
Ügyintézõ: Jakabné Tóth Mária
Polgármesteri Hivatal
udvari épület
75/541-558

2019. évi közterületfoglalási díjak (pdf)
Kérelem közterület foglalási engedély iránt
(1 oldal 24 kB)

Ügyintézõ: Csányi Imre
Polgármesteri Hivatal
udvari épület
75/541-550/82


Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt (pdf)
Kérelem a veszélyes és veszélyesnek minõsített eb nyilvántartásba vételéhez 1 (pdf)
Kérelem a veszélyes és veszélyesnek minõsített eb nyilvántartásba vételéhez 2 (pdf)- HATÓSÁGI- SZOCIÁLIS IRODA -


Birtokvédelmi eljárás módosult szabályai 2009. október 25-e után indult eljárásokban
Lakásügyek
Helyi lakástámogatás
Választások (országos parlamenti, helyi választások), népszavazások (országos, helyi)

Népszámlálás

Birtokvita
Ügyvédi ellenjegyzést nem igénylõ szerzõdések, megállapodások készítése

Cigány kisebbségi önkormányzattal kapcsolatos jegyzõi hatáskörbe tartozó ügyek intézése

ANYAKÖNYV

Anyakönyvezési eljárás (doc) Házasságkötéshez tájékoztatás (doc)
HONOSÍTÁS

Adatlap a születés hazai anyakönyvezéséhez (pdf) Adatlap a házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez (pdf)

dr. Révész Judit
aljegyzõ
Polgármesteri Hivatal
8. számú iroda
75/541-550/65- POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZÕI IRODA -

Rendelet részlet a címerhasználathoz
Ügyintézõ: Sánta Renáta
Polgármesteri Hivatal
1. számú iroda (1. emelet)
75/541-550 / 164 mellék
Kérelem Dunaföldvár város címerének használatához (pdf)
Kérelem Dunaföldvár településnév használatához (pdf)
Dunaföldvár Város Önkormányzatának költségvetésébõl céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerû felhasználásának, számadásának és ellenõrzésének rendje (pdf)
Ügyintézõ: Forster Ferencné
Polgármesteri Hivatal
7. számú iroda (1. emelet)
75/541-550/172

SZÁLLÁSHELYEK

Szálláshelyek üzemeltetésének engedélyezésével kapcsolatos ügyek Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem Bejelentés a szálláshely megszûnésérõl Nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatók nyilvántartásba vételének leírása Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vételéhez, továbbá adatváltozás bejelentéséhez Bejelentés a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatás megszûntetésérõl, a szolgáltató hatósági nyilvántartásból történõ törléséhez Szálláshelyek nyilvántartása Rendezvények
TÁRSASHÁZI-INGATLANKEZELÉS

Társasház-kezelõi tevékenység leírása Bejelentõlap a társasház-kezelõi tevékenység folytatásáról Társasház-kezelõk nyilvántartása
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos ügyek leírása Temetkezési szolgáltatási engedély iránti kérelem
KERESKEDELMI IGAZGATÁS

Nyilvántartás Dunaföldvár Város bejelentett kereskedõirõl ( a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján ( mindig az aktuális frissítésekkel) Rendezvény tartási engedély nyilvántartása (pdf) Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról - Piac - Vásár-közterület (pdf) Kereskedelmi nyilvántartás 2019.04.25.-ig (xls) Kereskedők alapadatok 2019.04.25. (xls) Vásár, piac engedélye (pdf)