HANGOS-
TÉRKÉP

Polgármesteri Hivatal >> Szervezeti felépítés >> Hatósági és Szociális Iroda


Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8-12-ig.
Szerda: 8-12-ig, 12,30-16-ig.
Péntek: 8-12-ig.


Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az ügyfélfogadási idõ betartásával segítsék munkánkat, mert a kérelmek feldolgozása az ügyfélfogadási idõn kívül történik. Köszönjük együttmûködésüket!

Irodavezetõ:
dr. Révész Judit aljegyzõ
Polgármesteri Hivatal 8. iroda
75/541-550/165. mellék
e-mail: aljegyzo@dunafoldvar.hu

Szabóné Laposa Veronika
Polgármesteri Hivatal 9. iroda
75/541-550/166. mellék
e-mail: veronika.laposa@dunafoldvar.hu

Kardos Lajosné
Polgármesteri Hivatal 10. iroda
75/541-550/167. mellék
e-mail: kardosne@dunafoldvar.hu

Ráczné Méhes Györgyi
Polgármesteri Hivatal 11. iroda
75/541-550/170. mellék
e-mail: raczne@dunafoldvar.hu