HANGOS-
TÉRKÉP

Pályázatok
Akadályok nélkül
- Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése -
DDOP-3.1.1-09.2009-0024ELÕZMÉNYEK:

Dunaföldvár Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli  Operatív Program keretében meghirdetett "Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) " DDOP-2009-3.1.1 kódszámú pályázati felhívás keretében pályázatot nyújtott be "Akadályok nélkül - Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése" tárgyában, melyet a kiíró szervezet a szakmai értékelés során a nyertes pályázatok között jelölt meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló pályázat keretében az Önkormányzat 25.380.000,-Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert el, melyet további 7.134.565,-Ft önrésszel egészített ki a beruházás megvalósításához.

A beruházás keretében az akadálymentesítés komplex módon, mind fizikai mind infokommunkációs értelemben valósult meg:
o kialakításra került 1 db akadálymentes parkoló az épület mellett a Rákóczi utcában
o az épület bõvítményében lift került építésre
o szintenként akadálymentes vizesblokk került kialakításra jelzõrendszerrel
o rámpák, korlátok, csúszásmentes burkolatok, kontrasztos vezetõsávok mind találhatóak
o információs táblák Braille írással és piktogrammal ellátva segít a tájékozódásban
o indukciós hurok került kiépítésre és mobil készülék is rendelkezésre áll a gyengén hallók számára
o hangos-térkép (elérhetõ itt: http://www.dunafoldvar.hu/hangosterkep )

A beruházás megvalósításával az Önkormányzat hosszú távon kívánja biztosítani a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférést a fogyatékkal élõk számára.

Fotódokumentáció:


Tervezés, rehabilitációs szakmérnöki tevékenység: KARC-Tér Építész Mûhely Bt. 1188 Budapest, Rózsakvarc u. 1/3.
Közbeszerzési tevékenység: CEU-Tender Kft. 1016 Budapest, Avar u. 8/B.
Kivitelezõ: Unikorn-Épker Kft. 7025 Bölcske, Kornis u. 7.
Mûszaki ellenõrzés: Archiline Építészeti Tervezõ Bt. 7030 Paks, Kodály Z. u. 6. fsz. 1.

Közremûködõ Szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság www.vati.hu
Irányító Hatóság:
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága www.nfu.hu/rop_ih
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.