HANGOS-
TÉRKÉP

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK


VÉSZHELYZETBEN HÍVHATÓ TELEFONSZÁMOK


RENDÕRSÉG

Ingyenes segélyhívó
107
112

Dunaföldvári Rendõrörs
75 / 510 - 644
Járõrkocsi 30 / 278-97-70

POLGÁRÕRSÉG

06 / 30 / 488 - 49 - 08 (Széles János)
E-mail: tmpolgaror@freemail.hu

HA BALESET SZEMTANÚI VAGYUNK:


Mentõk 104
Rendõrség 107

HA VALAHOL TÛZ ÜT KI:

Tûzoltók 105
Önkéntes tûzoltók 75 / 343 - 868

HA HULLADÉKÉGETÉST ÉSZLEL:

A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõségen
ügyfélfogadási idõben (9-12 óráig) telefonon bejelentést tehet:
06 / 80 / 40 - 11 - 11, 06 / 72 / 567 - 110

HA HÉT VÉGÉN ORVOST KELL HÍVNI BETEGHEZ:

Központi orvosi ügyelet: (16:00 - másnap - 8:00-ig)
Paks, Rákóczi u. 1.
75 / 410 - 222

Járóbeteg rendelés Dunaföldváron az Egészségházban
(Gábor Pál u. 2.)

szombaton és vasárnap 8-12 óráig
(BETEGHEZ NEM LEHET KIHÍVNI AZ ORVOST!)

FOGÁSZATI RENDELÉS:

Egészségház tetõtere: 75 / 441 - 008

LABOR:

(Egészségház) 75 / 343 - 591

HÁZIORVOSOK:

Dr. Palkó Ágnes 75 / 343 - 712
06 - 30 / 560 - 70 - 59

Dr. Hallai Róbert 75 / 342 - 802
06 - 30 / 822 - 45 - 06

Dr. Englert Roland 75 / 341 - 072
06 - 30 / 924 - 98 - 29

Dr. Móricz Zoltán 75 / 541 - 180
06 - 20 / 965 - 73 - 15

A MOBILOK RENDELÉSI IDÕN KÍVÜL 16 ÓRÁIG HÍVHATÓK!

GYERMEKORVOSOK:

Dr. Jancsó Erzsébet 75 / 541 - 171
06 - 20 / 446 - 33 - 32

Dr. Oláh Szilvia 75 / 341 - 173

DUNAFÖLDVÁR-ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT:

75 / 541 - 067, 75 / 541 - 068

VÉDÕNÕK:

75 / 341 - 083

ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA:

75 / 341 - 068

"NAPSUGÁR" IDÕSEK OTTHONA:

tel./fax: 75 / 541 - 113, 75 / 541 - 114, 75 / 541 - 115

SZENT ANDRÁS OTTHON
(Paksi u. 66.)

75 / 541 - 213, 75 / 541 - 214

MOZGÁSKORLÁTOZOTT ÉS FOGYATÉKOS EMBEREKNEK SEGÍT AZ ÜGYINTÉZÉSBEN:

Máltai Szeretetszolgálat
Dunaföldvári Támogató Szolgálata Duna u. 13.
75 / 341 - 245, 06 / 30 / 529 - 79 - 25

HA A LAKÁSBAN ÁRAMKIMARADÁS VAN:

E-on mûszaki hibabejelentés (ingyenes):
vezetékes vagy mobil telefonról 0-24-ig
06 / 80 / 20 - 50 - 20

HA NEM MÛKÖDIK AZ UTCAI KÖZVILÁGÍTÁS:

E-on mûszaki hibabejelentés:
06 / 80 / 205 - 020
06 / 20 / 459 - 9600
06 / 30 / 459 - 9600
06 / 70 / 459 - 9600

HA NEM ÉG A GÁZ:

DDGÁZ hibabejelentés: 06 / 40 / 40 - 40 - 40
Kékvonal: 06 / 40 / 22 - 00 - 22
(mobilról): +36 / 20 vagy 30 vagy 70 / 45 - 99 - 722

HA NINCS VÍZ, CSÕTÖRÉS VAN A MÉRÕÓRÁN KÍVÜL, ELDUGULT A KERÍTÉSEN KÍVÜL A SZENNYVÍZCSATORNA:

MEZÕFÖLDVÍZ Kft.
Ügyelet: zöld szám 06 / 40 / 462 - 000

SZENNYVÍZ SZIPPANTÁST HIVATALOSAN VÉGZI:

TI-TO Kft. 78 / 487 - 589
üzenetrögzítõ: 78 / 486 - 424
mobil: 06 / 30 / 958 - 94 - 66

HA NEM VISZIK EL IDÕBEN A SZEMETET:

DUNANETT Kft. 25 / 436 - 535
Ügyfélszolgálat közvetlen melléke: 131 (Dunaföldvár)

HA NEM MÛKÖDIK A KÁBELTÉVÉ:

Tarr Kft. hibaelhárítás: 40 / 416 - 000

HA KÓBOR EBET, RÓKÁT LÁTUNK:

Paksi PO-RA Bt. 75 / 510 - 867

HA HORGÁSZ BÉRLETET VAGY NAPIJEGYET SZERETNÉNK:

75 / 343 - 239

HATÓSÁGI ÁLLATORVOS:

Dr. Schmieder László 06 / 30 / 90 - 28 - 428

BELVÍZ, ÁRVÍZ, VEGYI STB. KATASZTRÓFA ESETÉN:

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
tel.: 06 / 75 / 519 - 220, fax: 06 / 75 / 519 - 226, e-mail: titkarsag.paks@katved.gov.hu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ:

Csányi Imre 06 / 75 / 541 - 550/182-es mellék

FALUGAZDÁSZ:

Boros Judit 06 / 70 / 489 - 3867

POLGÁRMESTERI HIVATAL:

Központ: 06 / 75 / 541 - 550, Fax: 75 / 541 - 555
Polgármesteri és Jegyzõi Iroda: 06 / 75 / 541 - 551
Hatósági és Szociális Iroda: 06 / 75 / 541 - 550
Pénzügyi és Adó Iroda: 06 / 75 / 541 - 554, 75 / 541 - 556
Városfejlesztési és Mûszaki Iroda: tel./fax: 06 / 75 / 541 - 558

DUNAFÖLDVÁRI ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓVÁSÁR:

Érdeklõdni lehet az alábbi számon a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében
Lacza Anita,
telefon: 06 / 75 / 541 - 550 / 172-es mellék
mobiltelefon: 06 / 30 / 233 - 9733

VÁROSGAZDÁLKODÁS:

Városgazdálkodás, közterületek tisztántartása
Féhrné Kiss Mónika 06 / 30 / 332 - 7838

DUNAFÖLDVÁR TV:

06 / 75 / 541-550 / 159 mellék

TOURINFORM IRODA (Rátkay köz):

tel./fax: 75 / 541 - 083, 75 / 541 - 084

PART-OLDALAK VÁROSI ÚJSÁG (Rákóczi u. 2.):

75 / 541 - 550 / 159 mellék

PAKS-DUNAFÖLDVÁR TÉRSÉGFEJLESZTÕ ÖNKORMÁNYZATI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG:

Kiss Lajos Csaba ügyvezetõ: 06 / 30 / 95 - 79 - 502

BERZE-NAGY ILONA VÁROSI KÖNYVTÁR:

(Internetezési lehetõség)
75 / 541 - 060, 75 / 541 - 061

MÛVELÕDÉSI KÖZPONT:

(Internetezési lehetõség) 75 / 541 - 000, 75 / 541 - 001

D-B-M MONI Mikrotérségi Iskola:

Fõigazgató: 75 / 541 - 014
Titkárság: 75 / 541 - 013

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSÕDE ÉS KONYHA:

Igazgató: 75 / 541 - 559; 30 / 456 - 1823
Óvodatitkár: 75 / 541 - 550 / 152 mellék
Pénztár: 75 / 541 - 550 / 128 mellék
Iroda: 75 / 541 - 550 / 126 mellék
Jókai utcai óvoda: 75 / 677 - 036
József téri óvoda: 75 / 342 - 248
Iskola utcai óvoda: 75 / 343 - 116
Konyha: 75 / 675 - 631

VARÁZSKERT BÖLCSÖDE:

75 / 341 - 227

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA TAGINTÉZMÉNY:

75 / 541 - 269,75 / 541 - 271

HARMÓNIA ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI TAGINTÉZMÉNY:

75 / 541 - 266

VÖRÖSKERESZT:

Kuti Valéria 06 / 30 / 310 - 9614

RÓMAI KATOLIKUS TEMETÕK ÜZEMELTETÕJE:

MÛDEKOR 2004. Kft. 75 / 441 - 048

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL:

75 / 541 - 153

REFORMÁTUS LELKÉSZ:

75 / 441 - 020

DUNAFÖLDVÁRI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET:

75 / 541 - 259

TELEFONOS BELFÖLDI TUDAKOZÓ:

198

TELEFONOS NEMZETKÖZI TUDAKOZÓ:

199

TELEFONOS HIBABEJELENTÕ:

143

AUTÓKLUB SEGÉLYHÍVÓ:

188

MEZÕÕRSÉG:

SZABÓ LÁSZLÓ 06 / 70 / 459 - 2832