HANGOS-
TÉRKÉP

Ö N K O R M Á N Y Z A T I
H Í R E K
FELHÍVÁS
Lakossági felhívás házszám és közterületi fák rendezésére.
~o~
FELHÍVÁS
Téli rezsicsökkentés a kimaradtaknak...
~o~
KÖZLEMÉNY
A kéményseprő kívánsága: Ne kelljen aggódni a biztonságért
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 számű kiemelt projekt lehetőségeiről megváltozott munkaképességű személyek részére
~o~
FELHÍVÁS
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány formájában nyújtandó.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Letelepedési támogatás és lakáscélú támogatás módosult szabályai 2017. 04. 01.-től
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
a lakossági és a KKV felhasználók részére történő ivóvíz és szennyvíz csatlakozások díjmentességéről
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
A Dunanett Nonprofit Kft. baracsi és dunaföldvári ügyfélszolgálati irodájának elérhetősége 2017.04.10-től megszűnt.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Letelepedési támogatás rendeleti szabályai 2017. 04.01-től
~o~
FELHÍVÁS
A MADÁRINFLUENZA TERJEDÉSÉRE TEKINTETTEL AZ ORSZÁG TERÜLETÉN VALAMENNYI BAROMFIT CSAK ZÁRTAN LEHET TARTANI!
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
A H5N8 influenza járványkitörések miatt a humán influenza elleni védőoltás alkalmazása.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
A jogszabályi változások értelmében 2016. október 1-jétől Tolna megye teljes területén a katasztófavédelem kéményseprőipari szerve végzi a kéményseprést.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
filmforgatás közterület-használati díjáról
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
a dohányzás és a tüzelő-fűtő berendezések használatának veszélyeiről
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Dunaföldvár város településfejlesztési koncepciójáról.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
GAZDASÁGI PROGRAM tervezet a 2015-2019. terjedő időszakra
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Birtokvédelmi eljárás módosult szabályai 2015. március 01. után indult eljárásokban
~o~
HIRDETMÉNY
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos Közszolgáltatás ügyfélszolgálati adatai
P Á L Y Á Z A T I
F E L H Í V Á S O K
FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Dunaföldvár Város Önkormányzata „Dunaföldvár honlap fejlesztése” tárgyú szolgáltatás beszerzéséhez
FELHÍVÁS
ÜZLETHELYISÉGEK ÉS GARÁZS BÉRBEADÁSA LICIT ÚTJÁN
FELHÍVÁS
Közköltségen történő temetés végzésére
FELHÍVÁS
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dunaföldvár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban (pdf)
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dunaföldvár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban(pdf)
Jövedelem,- és vagyonnyilatkozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018 ADATLAP AZ „A” ÉS „B” TÍPUSÚ felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz (doc)
KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Tájékoztató a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
TÁJÉKOZTATÓ
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

K É R E L E M
a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz Dunaföldvár Város Jegyzője, mint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján
~o~
TÁJÉKOZTATÁS, KOSSUTH TÉRI JÁTSZÓTÉREN LÉVŐ JÁTÉKVÁR LEZÁRÁSA
~o~
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. szeptember 01. napjától az alábbiak szerint változik a házi gyermekorvosi rendelési idő. A házi gyermekorvosi rendelést az I. számú és II. számú házi gyermekorvosi körzet tekintetében is Dr. Oláh Szilvia Klára házi gyermekorvos látja el.
~o~
A helyi hétvégi (szombat – vasárnap) orvosi rendelés 2018. június 30. napjával megszűnik, orvoshiány miatt
~o~
Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL
~o~
EL-DENT Fogászati és Implantológiai Centrum rendelési ideje 2017. november 01-től
~o~
A Paksi Központi Orvosi Ügyelet új helyre költözött.
~o~
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
~o~
Intézményi és háziorvosi telefonszámok változása...
~o~
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy járóbeteg – szakellátás tekintetében Dunaföldvár lakossága 2016. szeptember hónaptól a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros ellátási területéhez tartozik.
~o~
DUNAFÖLDVÁR SZERZŐDÉSES ISKOLAJÁRAT MENETRENDJE 2016. augusztus 15-től
~o~
Utazási feltételek...
~o~
a LABOR rendelési ideje változik 2016. május 01. napjától.
~o~
Városunkban térfigyelő kamerarendszer működik!
~o~
Intézmények illetékességi területének lekérdezése
~o~
Közadattár
~o~
Népszámlálás 2011
A K T U Á L I S
ÁLLÁSAJÁNLATOK
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Bölcsőde
Bölcsődevezető
munkakör betöltésére
~o~
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
CSALÁDSEGÍTŐ
munkakör betöltésére
~o~
Jelentkezz a tartalékos alapfelkészítésre...
~o~
Varrónő pozícióba keresünk megbízható munkatársakat
~o~
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET
~o~
Mezőföldvíz Kft.
„vízvezeték- és csőhálózatszerező” munkakör

HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, FELHÍVÁSOK, TÁJÉKOZTATÓK
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATBAN
~o~
SPR TERRA 2006 KFT. Dunaföldvári Inert hasznosító telep törmelék átvételi díjak
~o~
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS, 2018
~o~
TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL, 2018
~o~
LOMTALANÍTÁS, 2018
~o~
TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK ÉGETÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL
~o~
Felhívás állati tetemek és állati eredetű hulladékok elhelyezéséről
P R O G R A M O K
2018. október
~o~
Városi Művelődési Központ
DUNAFÖLDVÁR
A FACEBOOKON

H Í R E K
A BIOETANOL ÜZEMRŐL
3D-S LÁTVÁNYTERVEK A BIOETANOL ÜZEMRŐL
~o~
AZ ÜZEM HONLAPJA
www.pannoniaethanol.com
SZÉCHENYI 2020
NYERTES PÁLYÁZATOK
Dunaföldvári piactér technológiai, infrastrukturális és építészeti fejlesztése a településen élő és működő termelők, termékfeldolgozók értékesítési lehetőségeinek bővítése érdekében TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00001
~o~
Dunaföldvár Város Önkormányzat Iskola és Óvoda épületeinek energetikai fejlesztése TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002
~o~
Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00009
~o~
Dunaföldvár, Kenderföldi árok vízrendezése TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00030
~o~
Dunaföldvár város löszparti környezetének komplex turisztikai fejlesztése a vízi és kerékpáros turizmus fejlesztésével, a helyi borászat és a vallási, egyházi értékek bemutatásával, helyi és térségi programcsomagokba foglalásával TOP-1.2.1-TL1-2016-00003
~o~
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
3D-S VIRTUÁLIS SÉTA
DUNAFÖLDVÁRON