HANGOS-
TÉRKÉP

Ö N K O R M Á N Y Z A T I
H Í R E K
MEGHÍVÓ
a 2018. december 8-án tartandó
ELFOGADÁS NAPJA
című rendezvényére
~o~
MEGHÍVÓ
a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 20-án (Kedden) 14 órakor tartandó soron következő ülésére.
~o~
FELHÍVÁS
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás Erzsébet- utalvány formájában nyújtandó.
~o~
FELHÍVÁS
Tüzifa támogatás...
~o~
FELHÍVÁS
Lakossági felhívás házszám és közterületi fák rendezésére.
~o~
KÖZLEMÉNY
A kéményseprő kívánsága: Ne kelljen aggódni a biztonságért
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 számű kiemelt projekt lehetőségeiről megváltozott munkaképességű személyek részére
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
a lakossági és a KKV felhasználók részére történő ivóvíz és szennyvíz csatlakozások díjmentességéről
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
A Dunanett Nonprofit Kft. baracsi és dunaföldvári ügyfélszolgálati irodájának elérhetősége 2017.04.10-től megszűnt.
~o~
FELHÍVÁS
A MADÁRINFLUENZA TERJEDÉSÉRE TEKINTETTEL AZ ORSZÁG TERÜLETÉN VALAMENNYI BAROMFIT CSAK ZÁRTAN LEHET TARTANI!
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
A H5N8 influenza járványkitörések miatt a humán influenza elleni védőoltás alkalmazása.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
A jogszabályi változások értelmében 2016. október 1-jétől Tolna megye teljes területén a katasztófavédelem kéményseprőipari szerve végzi a kéményseprést.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
filmforgatás közterület-használati díjáról
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
a dohányzás és a tüzelő-fűtő berendezések használatának veszélyeiről
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Dunaföldvár város településfejlesztési koncepciójáról.
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
GAZDASÁGI PROGRAM tervezet a 2015-2019. terjedő időszakra
~o~
TÁJÉKOZTATÓ
Birtokvédelmi eljárás módosult szabályai 2015. március 01. után indult eljárásokban
~o~
HIRDETMÉNY
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos Közszolgáltatás ügyfélszolgálati adatai
P Á L Y Á Z A T I
F E L H Í V Á S O K
FELHÍVÁS
Felhívás Civil szervezetek számára elszámolási kötelezettség teljesítéséről (pdf)
Felhívás Civil szervezetek számára támogatás igénylésére (pdf)
Elszámolás 2. sz. mellékletet (doc)
A civil sz._pályázati adatlap (doc)
~o~
FELHÍVÁS
Közköltségen történő temetés végzésére
KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Tájékoztató a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
TÁJÉKOZTATÓ
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

K É R E L E M
a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz Dunaföldvár Város Jegyzője, mint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján
~o~
TÁJÉKOZTATÁS, KOSSUTH TÉRI JÁTSZÓTÉREN LÉVŐ JÁTÉKVÁR LEZÁRÁSA
~o~
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. szeptember 01. napjától az alábbiak szerint változik a házi gyermekorvosi rendelési idő. A házi gyermekorvosi rendelést az I. számú és II. számú házi gyermekorvosi körzet tekintetében is Dr. Oláh Szilvia Klára házi gyermekorvos látja el.
~o~
A helyi hétvégi (szombat – vasárnap) orvosi rendelés 2018. június 30. napjával megszűnik, orvoshiány miatt
~o~
Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL
~o~
EL-DENT Fogászati és Implantológiai Centrum rendelési ideje 2017. november 01-től
~o~
A Paksi Központi Orvosi Ügyelet új helyre költözött.
~o~
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
~o~
Intézményi és háziorvosi telefonszámok változása...
~o~
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy járóbeteg – szakellátás tekintetében Dunaföldvár lakossága 2016. szeptember hónaptól a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros ellátási területéhez tartozik.
~o~
DUNAFÖLDVÁR SZERZŐDÉSES ISKOLAJÁRAT MENETRENDJE 2016. augusztus 15-től
~o~
Utazási feltételek...
~o~
a LABOR rendelési ideje változik 2016. május 01. napjától.
~o~
Városunkban térfigyelő kamerarendszer működik!
~o~
Intézmények illetékességi területének lekérdezése
~o~
Közadattár
~o~
Népszámlálás 2011
A K T U Á L I S
ÁLLÁSAJÁNLATOK
Jelentkezz a tartalékos alapfelkészítésre...
~o~
Mezőföldvíz Kft.
„vízvezeték- és csőhálózatszerező” munkakör

HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, FELHÍVÁSOK, TÁJÉKOZTATÓK
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATBAN
~o~
SPR TERRA 2006 KFT. Dunaföldvári Inert hasznosító telep törmelék átvételi díjak
~o~
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS, 2018
~o~
TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL, 2018
~o~
LOMTALANÍTÁS, 2018
~o~
TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK ÉGETÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL
~o~
Felhívás állati tetemek és állati eredetű hulladékok elhelyezéséről
P R O G R A M O K
2018. december
~o~
Városi Művelődési Központ
DUNAFÖLDVÁR
A FACEBOOKON

H Í R E K
A BIOETANOL ÜZEMRŐL
3D-S LÁTVÁNYTERVEK A BIOETANOL ÜZEMRŐL
~o~
AZ ÜZEM HONLAPJA
www.pannoniaethanol.com
SZÉCHENYI 2020
NYERTES PÁLYÁZATOK
Dunaföldvári piactér technológiai, infrastrukturális és építészeti fejlesztése a településen élő és működő termelők, termékfeldolgozók értékesítési lehetőségeinek bővítése érdekében TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00001
~o~
Dunaföldvár Város Önkormányzat Iskola és Óvoda épületeinek energetikai fejlesztése TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002
~o~
Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00009
~o~
Dunaföldvár, Kenderföldi árok vízrendezése TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00030
~o~
Dunaföldvár város löszparti környezetének komplex turisztikai fejlesztése a vízi és kerékpáros turizmus fejlesztésével, a helyi borászat és a vallási, egyházi értékek bemutatásával, helyi és térségi programcsomagokba foglalásával TOP-1.2.1-TL1-2016-00003
~o~
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
3D-S VIRTUÁLIS SÉTA
DUNAFÖLDVÁRON