Lakásügyek


  • Lakásbérbeadási névjegyzékre kerülés végett a kérelmet a Hivatal által biztosított kérelem nyomtatványon kell benyújtani a tárgyév augusztus 15-ig.
  • A kérelem illetékmentes.
  • A Szociális Bizottság minden év szeptember havi ülésén dönt a következő évre szóló lakásbérbeadási névjegyzék elfogadásáról.
  • Kizárólag a névjegyzéken szereplő személyek részére ajánlható fel az önkormányzati szociális bérlakás bérbeadásra !