Dunaföldvár Város címerének használatát Dunaföldvár Város Képviselő-testülete helyi rendelettel szabályozta. Részlet a helyi rendeletből:


DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) KT. számú, a 2/2004.(II.15.) KT. számú, az 5/2004.(II.15.) KT. és a 12/2004.(VII.01.)  számú rendelettel módosított
5/2003.(III.01.) KT. számú rendelete  a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról2. A címer leírása4.§. Az Önkormányzat címere: a címerpajzs kék színű, központi motívuma egy kéttornyú, középkori erődtemplom, a torony süvegei barokk jellegűek. A torony erődítményén egyetlen kereszt látható, középen. A torony piros, az erődtemplom ezüst színű. A címerpajzs baloldalán lemetszett szőlőfürt, melynek szárából érett tölgy - makk ágazik el, mindkettő arany színű. A címerpajzs jobb oldalán földből kinövő arany színű búzakalász található. Az erődítmény kapuja előtt magyar vitéz áll, kivont szablyával. A címerpajzs alján zöld mezőben az ezüst színű kanyargó Duna-folyam látható. Ebben a zöld mezőben mintegy a Duna partján áll a Vitéz. (a címerleírás a színes támpéldánnyal együtt érvényes)3. A címer használatának köre és szabályai6.§. (1) Az  5.§. (1) bekezdésének g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát - kérelemre - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti. A kérelmen az általános tételű eljárási illetéket benyújtásakor le kell róni.(2) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg. (3) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.(4) A (3) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1000-100.000,- Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1%-a, de legkevesebb 1.000,- Ft. 7.§. (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ a kérelmező megnevezését címét,
b./ a címerhasználat célját,
c./ az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot)
d./ a címer előállításának anyagát,
e./ terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f./ a használat időtartamát,
g./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.)
h./ a felhasználásért felelős személy megnevezését.


(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes megnevezését és címét,
b./ az előállítás anyagát,
c./ az engedélyezett felhasználás célját,
d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e./ a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
f./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
g./ a címer felhasználásért felelős személy megnevezését,
h./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.


(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.