Birtokvita


  • amennyiben a birtoksértő magatartás egy éven belüli illetve a tényállás különösebb bizonyítás, illetve szakértő bevonás nélkül egyértelműen megállapítható - akkor tartozik csak jegyzői hatáskörbe, egyébként bírósági hatáskör
  • a kérelmet írásban kell benyújtani,
  • a kérelemhez 2.200.- Ft-s illetékbélyeget kell csatolni, pontosan meg kell jelölni a birtokháborító személy nevét elérhetőségét, azt, hogy miben nyilvánult meg konkrétan a birtoksértés, továbbá a rendelkezésre álló bizonyítékokat csatolni kell.

Szükség esetén a közigazgatási szerv a tényállás tisztázása végett helyszíni szemlét tart!

Ügyintézési határidő: a kérelem benyújtását követő 30 napon belül .

Amennyiben a konkrét üggyel kapcsolatban folyamatban van bíróság előtt eljárás, a közigazgatási szerv nem járhat el, nem vonhatja el a bíróság hatáskörét !